czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Strona internetowa Powiatu  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Akty prawne
 Drukuj informację

VI/34/2015

Status: Obowiązujący

Sesja: VI

Kadencja: V (2014-2018)

Data wejścia w życie: 2015-03-26

Data podpisania: 2015-03-26

Ogłoszono dnia: 2015-04-16 14:50:39 przez Izabela Buć-Filipczak

Temat

w sprawie udzielenia Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań związanych z organizacją konferencji „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur

Treść

Uchwała Nr VI/34/2015
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 26 marca 2015
w sprawie udzielenia Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań związanych z organizacją konferencji „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur”.
            Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2013r., poz. 595 z późn. zmianami) oraz art. 216 ust 2 pkt 5 i art. 220 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zmianami),
Rada Powiatu w Węgorzewie uchwala, co następuje:
§ 1
Rada Powiatu w Węgorzewie wyraża zgodę na udzielenie Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 2 500,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące pięćset złotych brutto) na dofinansowanie kosztów związanych z organizacją Konferencji p.n. Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur”, która odbędzie się w Olsztynie w IV kwartale 2015 roku.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Powiatu
w Węgorzewie              
Maciej Zmitrowicz           
 Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe_w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyla informację: Izabela Buć-Filipczak Data wytworzenia informacji: 2015-04-16 14:49:52
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Buć-Filipczak Data udostępnienia informacji: 2015-04-16 14:50:39
Wprowadził informację do BIP: Izabela Buć - Filipczak Artykuł był wyświetlony: 186
Osoba, która zmieniła informację: Izabela Buć - Filipczak Data aktualizacji informacji: 2015-04-16 14:50:40
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Zamknij