czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Strona internetowa Powiatu  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Akty prawne
 Drukuj informację

15/2015

Status: Obowiązujący

Sesja: -

Kadencja: -

Data wejścia w życie: 2015-03-10

Data podpisania: 2015-03-10

Ogłoszono dnia: 2015-03-17 11:14:53 przez Agnieszka Gasik

Temat

w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Węgorzewskiego w 2015 r.

Treść

UCHWAŁA NR 15/ 2015
ZARZĄDU POWIATU W WĘGORZEWIE
z dnia 10 marca 2015 roku.

w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Węgorzewskiego w 2015 r.


Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, 1138, 1146) oraz „Programu współpracy Powiatu Węgorzewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015” przyjętego Uchwałą Nr LVI/229/2014 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 30 października 2014 roku, Zarząd Powiatu uchwala co następuje:


§ 1.

Ogłasza się nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Węgorzewskiego.


§ 2.

Szczegółowe warunki naboru kandydatów określone są w Ogłoszeniu o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadania publicznego w zakresie określonym w § 1, stanowiącym Załącznik Nr 1 do uchwały.


§ 3.

Wzór formularza zgłoszeniowego do naboru kandydatów, o którym mowa w § 1 określa Załącznik Nr 2 do uchwały.


§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Pełnomocnikowi ds. promocji i kontaktów zagranicznych.


§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
STAROSTA
Halina Faj 
 Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe_w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Gasik Data wytworzenia informacji: 2015-03-17 11:12:47
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Gasik Data udostępnienia informacji: 2015-03-17 11:14:53
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Gasik Artykuł był wyświetlony: 211
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Gasik Data aktualizacji informacji: 2015-03-17 11:14:54
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Zamknij