czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Strona internetowa Powiatu  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Akty prawne
 Drukuj informację

IV/26/2015

Status: Obowiązujący

Sesja: IV

Kadencja: V (2014-2018)

Data wejścia w życie: 2015-01-30

Data podpisania: 2015-01-30

Ogłoszono dnia: 2015-02-05 09:52:43 przez Izabela Buć-Filipczak

Temat

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2015– 2026

Zmienia

III/19/2014

Treść

Uchwała Nr IV/26/2015
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 30 stycznia 2015 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2015– 2026
      Na podstawie art. 226, art..227, art. 228, art. 229, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885z późn. zm.)
Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1
  1. Dokonuje się zmian kwot dochodów i wydatków planowanych w 2015 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2015-2026 i wykazanych w załączniku Nr 1 uchwały Nr III/19/2014 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2015–2026.
§ 2
Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Węgorzewskiego na lata 2015–2026, ustala się w brzmieniu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Powiatu
w Węgorzewie             
Maciej Zmitrowicz           
 Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe_w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyla informację: Izabela Buć-Filipczak Data wytworzenia informacji: 2015-02-05 09:49:13
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Buć-Filipczak Data udostępnienia informacji: 2015-02-05 09:52:43
Wprowadził informację do BIP: Izabela Buć - Filipczak Artykuł był wyświetlony: 386
Osoba, która zmieniła informację: Izabela Buć - Filipczak Data aktualizacji informacji: 2015-02-05 09:54:01
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Zamknij