czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Strona internetowa Powiatu  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Akty prawne
 Drukuj informację

3/2014

Status: Obowiązujący

Sesja: -

Kadencja: -

Data wejścia w życie: 2014-12-19

Data podpisania: 2014-12-19

Ogłoszono dnia: 2015-01-09 14:05:18 przez Agnieszka Gasik

Temat

w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2014 rok

Treść

Uchwała Nr 3/2014
Zarządu Powiatu w Węgorzewie
z dnia 19 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2014 rok.


Na podstawie art. 247 ust. 1 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), oraz umowy Nr 22/2014 z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej, Zarząd Powiatu uchwala co następuje:


§ 1

1. W budżecie Powiatu Węgorzewskiego ustalonym uchwałą Nr XLVI/197/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. dokonano następujących zmian:

a. Wysokości planowanych kwot dochodów powiatu zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. Łączny plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 36.891.162,83 zł i obejmuje:

• dochody bieżące w kwocie 34.487.052,35 zł
• dochody majątkowe w kwocie 2.404.110,48 zł.

b. Wysokości planowanych kwot wydatków powiatu zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. Łączny plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 36.426.308,83 zł. i obejmuje:

• wydatki bieżące w kwocie 33.681.777,41 zł, z czego
• wydatki jednostek budżetowych 30.233.032,64 zł , w tym:
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20.275.756,46 zł,,
• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.957.276,18 zł,
• dotacje na zadania bieżące 357.213,20 zł,
• świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.278.248,29 zł,
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 1.224.283,28 zł,
• obsługa długu 589.000,00 zł,
• wydatki majątkowe w kwocie 2.744.531,42 zł, z czego:
• inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.744.531,42 zł w tym:
• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 1.625.913,30 zł

2. W wyniku zmian wskazanych w pkt. 1 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą 5.291.712,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2


Pozostałe ustalenia dotyczące budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2014 rok nie ulegają zmianie.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014.
 
STAROSTA
 Halina Faj 
 Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe_w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Gasik Data wytworzenia informacji: 2015-01-09 14:03:29
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Sakowska Data udostępnienia informacji: 2015-01-09 14:05:18
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Gasik Artykuł był wyświetlony: 263
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Gasik Data aktualizacji informacji: 2015-01-09 14:05:19
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Zamknij