czarnobiały0+1+2
 Strona główna Strona internetowa Powiatu Powiaty i gminy Urząd Marszałkowski
 Akty prawne
 Drukuj informację

III/19/2014

Status: Zmieniony

Sesja: III

Kadencja: V (2014-2018)

Data wejścia w życie: 2014-12-29

Data podpisania: 2014-12-29

Ogłoszono dnia: 2015-01-07 12:31:30 przez Izabela Buć-Filipczak

Temat

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2015-2026

Uchyla

XLVI/196/2013

Treść

Uchwała III/19/2014
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 29 grudnia 2014r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2015-2026
      Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 7 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.),
Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1
 1. Ustala Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Węgorzewskiego, zawierającą prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015–2026 zgodnie z załącznikiem nr 1.
 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały uchyla uchwałę Rady Powiatu w Węgorzewie Nr XLVI/196/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2014-2026 z późniejszymi zmianami.
§ 2
 1. Ustala limity wydatków na przedsięwzięcia realizowane w latach 2015, zgodnie z załącznikiem nr 2.
 2. Upoważnia Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2.
 3. Upoważnia Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
§ 3
 1. Upoważnia Zarząd Powiatu do:
  1. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych, służb i inspekcji do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
  2. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych, służb i inspekcji do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, w których płatności wykraczają poza rok budżetowy, a których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki.
§ 4
Objaśnienia przyjmowanych wartości zawiera załącznik nr 3
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od roku budżetowego 2015 r.

Przewodniczący Rady Powiatu
w Węgorzewie               
Maciej Zmitrowicz             
 Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe_w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyla informację: Izabela Buć-Filipczak Data wytworzenia informacji: 2015-01-07 12:24:56
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Buć-Filipczak Data udostępnienia informacji: 2015-01-07 12:31:30
Wprowadził informację do BIP: Izabela Buć - Filipczak Artykuł był wyświetlony: 593
Osoba, która zmieniła informację: Izabela Buć - Filipczak Data aktualizacji informacji: 2015-09-03 13:51:01
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Zamknij