czarnobiały0+1+2
 Strona główna Strona internetowa Powiatu Powiaty i gminy Urząd Marszałkowski
 Akty prawne
 Drukuj informację

III/16/2014

Status: Obowiązujący

Sesja: III

Kadencja: V (2014-2018)

Data wejścia w życie: 2014-12-29

Data podpisania: 2014-12-29

Publikacja w dz. urz. z dnia: 2015-01-07 nr - pozycja 72

Ogłoszono dnia: 2015-01-07 12:00:15 przez Izabela Buć-Filipczak

Temat

zmian budżetu Powiatu na 2014 rok

Zmienia

XLVI/197/2013

Treść

Uchwała Nr III/16/2014
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 29 grudnia 2014 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2014 rok
        Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. , poz. 595 z późn. zm.), oraz art. 211, 212, 214, 215, 219, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885. z późn. zm.)
Rada Powiatu uchwala co następuje:
§ 1
 1. W budżecie Powiatu Węgorzewskiego ustalonym uchwałą Nr XLVI/197/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. dokonano następujących zmian:
  • Wysokości planowanych kwot wydatków powiatu zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. Łączny plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 36.426.308,83 zł. i obejmuje:
   • wydatki bieżące w kwocie 33.681.777,41 zł, z czego
    • wydatki jednostek budżetowych 30.232.443,66 zł , w tym:
     • wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20.282.396,59 zł,
     • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.950.047,07 zł,
    • dotacje na zadania bieżące 357.213,20 zł,
    • świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.278.248,29 zł,
    • wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 1.224.872,26 zł,
    • obsługa długu 589.000,00 zł,
    • wydatki majątkowe w kwocie 2.744.531,42 zł, z czego:
     • inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.744.531,42 zł w tym:
      • na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 1.625.913,30 zł
 2. Dokonuje się zmian wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2014 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
 3. Wynik budżetu nie ulega zmianie i stanowi nadwyżkę w wysokości 464.854 zł, zostaje w całości przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
§ 2
Pozostałe ustalenia dotyczące budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2014 rok nie ulegają zmianie.
§ 3
 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014.
 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
  Przewodniczący Rady Powiatu
  w Węgorzewie            
  Maciej Zmitrowicz        
 Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe_w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyla informację: Izabela Buć-Filipczak Data wytworzenia informacji: 2015-01-07 11:55:12
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Buć-Filipczak Data udostępnienia informacji: 2015-01-07 12:00:15
Wprowadził informację do BIP: Izabela Buć - Filipczak Artykuł był wyświetlony: 392
Osoba, która zmieniła informację: Izabela Buć - Filipczak Data aktualizacji informacji: 2015-01-08 07:48:36
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Zamknij