czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Strona internetowa Powiatu  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Akty prawne
 Drukuj informację

III/15/2014

Status: Obowiązujący

Sesja: III

Kadencja: V (2014-2018)

Data wejścia w życie: 2014-12-29

Data podpisania: 2014-12-29

Ogłoszono dnia: 2015-01-07 10:03:58 przez Izabela Buć-Filipczak

Temat

wskazania przedstawiciela Rady Powiatu w Węgorzewie na członka Rady Społecznej przy Mazurskim Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Treść

Uchwała Nr III/15/2014
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 29 grudnia 2014 r.
w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Powiatu w Węgorzewie na członka Rady Społecznej przy Mazurskim Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
           Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013, poz. 595 z póź. zm.) w związku art. 48 ust. 1 i 6 pkt. 2 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r., (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 217 z późn. zm.).
Rada Powiatu w Węgorzewie uchwala co następuje:
§ 1
Wskazuje się Pana Macieja Zmitrowicza jako przedstawiciela Rady Powiatu w Węgorzewie na członka Rady Społecznej przy Mazurskim Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Przewodniczący Rady Powiatu
w Węgorzewie            
Maciej Zmitrowicz         
 Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe_w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyla informację: Izabela Buć-Filipczak Data wytworzenia informacji: 2015-01-07 10:03:48
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Buć-Filipczak Data udostępnienia informacji: 2015-01-07 10:03:58
Wprowadził informację do BIP: Izabela Buć - Filipczak Artykuł był wyświetlony: 309
Osoba, która zmieniła informację: Izabela Buć - Filipczak Data aktualizacji informacji: 2015-01-07 10:03:59
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Zamknij