czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Strona internetowa Powiatu  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Akty prawne
 Drukuj informację

III/12/2014

Status: Obowiązujący

Sesja: III

Kadencja: V (2014-2018)

Data wejścia w życie: 2014-12-29

Data podpisania: 2014-12-29

Ogłoszono dnia: 2015-01-07 09:35:24 przez Izabela Buć-Filipczak

Temat

powierzenia Gminie Węgorzewo utrzymania zimowego dróg powiatowych

Treść

Uchwała Nr III/12/2014
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 29 grudnia 2014 r.
w sprawie powierzenia Gminie Węgorzewo utrzymania zimowego dróg powiatowych
            Na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) oraz art. 19 ust. 4 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 ze zm.),
Rada Powiatu w Węgorzewie uchwala, co następuje:
§1
  1. Wyraża się zgodę na powierzenie Gminie Węgorzewo utrzymania zimowego powiatowych dróg położonych na terenie Gminy Węgorzewo. Wykaz i opis
    przebiegu dróg przekazanych do zimowego utrzymania stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
  2. Powierzenie zadań nastąpi na okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Węgorzewskim a Gminą Węgorzewo.
  3. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Przewodniczący Rady Powiatu
w Węgorzewie              
   Maciej Zmitrowicz           
 Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe_w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyla informację: Izabela Buć-Filipczak Data wytworzenia informacji: 2015-01-07 09:33:10
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Buć-Filipczak Data udostępnienia informacji: 2015-01-07 09:35:24
Wprowadził informację do BIP: Izabela Buć - Filipczak Artykuł był wyświetlony: 248
Osoba, która zmieniła informację: Izabela Buć - Filipczak Data aktualizacji informacji: 2015-01-07 09:35:24
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Zamknij