czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Strona internetowa Powiatu  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2009-07-17 15:23:57

Dom Pomocy Społecznej w Węgorzewie

 

1. Kontakt

Dom Pomocy Społecznej w Węgorzewie
11-600 Węgorzewo, ul. 11 Listopada 12

telefony:

dyrektor - 427 2183 
centrala - 4273150 
                - 4273154 
fax:          - 4272825

e-mail: dpswegor@pro.onet.pl

2. Kierownictwo

dyrektor - Ryszard Pruszyński

gł. księgowa - Ewa Sadowska

kierownik adm. gosp. - Eugeniusz Serkis

kierownik działu świadczeń opiekuńczych - Anna Gut

3. Struktura organizacyjna

Organizacja Domu podporządkowana jest zapewnieniu właściwej opieki mieszkańcom. 
Wyodrębnia się dwa działy: 

  • podstawowych świadczeń opiekuńczo-terapeutycznych z zatrudnieniem osób do sprawowania bezpośredniej opieki nad mieszkańcami (opiekunki, pielęgniarki, pokojowe, terapeuci)
  • adminstracyjno- gospodarczy w skład którego wchodzą osoby zatrudnione w kuchni, pralni, warsztacie rzemieślniczym, portierni itp.

Administracja domu podporządkowana jest bezpośrednio dyrektorowi. W jej skład wchodzi komórka księgowości i jednoosobowe stanowiska - inspektora d/s pracowniczych, inspektora d/s bhp, kapelana, dietetyczki i pracownika socjalnego d/s mieszkańców.

4. Przedmiot i kompetencje

Dom przeznaczony jest dla 320 osób niepełnosprawnych intelektualnie (mężczyźni). Celem Domu jest zapewnienie mieszkańcom całodobowych świadczeń, na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych. Przyjęcie mieszkańca odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez właściwego miejscowo dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Funkcjonowanie i zakres świadczeń Domu określony jest w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 września 2000 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 82, poz. 929).

5. Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw.

Sprawy przyjmowane są i załatwiane są przez administrację Domu codziennie w godzinach urzędowania (dni robocze od 7.00 do 15.00). W sprawach skarg i wniosków dyrektor przyjmuje w każdy dzień wykonywania pracy w godz. 7.00 -15.00.
Możliwy jest całodobowy kontakt z osobami sprawującymi opiekę nad mieszkańcami a także składanie wizyt mieszkańcom przez ich krewnych i znajomych codziennie w godz. 7.00 -20.00.

 Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe_w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyla informację: Admionistrator Data wytworzenia informacji: 2009-07-17 15:23:57
Osoba, która odpowiada za treść: Admionistrator Data udostępnienia informacji: 2009-07-17 15:24:02
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 7144
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data aktualizacji informacji: 2009-07-17 18:26:20
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Zamknij