czarnobiały0+1+2
 Strona główna Strona internetowa Powiatu Powiaty i gminy Urząd Marszałkowski
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2009-07-17 14:16:29

Powiatowy Urząd Pracy w Węgorzewie

 

Kontakt:

Powiatowy Urząd Pracy

11-600 Węgorzewo ul. Generała Józefa Bema 16 A

telefon 0-87-4272595

fax – 0-87-4271326

e-mail:  olwe@praca.gov.pl lub olwe@up.gov.pl
www:  http://www.pup-wegorzewo.pl/Kierownictwo:

Dyrektor – Leszek Balon

Główna Księgowa – Lucyna Chmielewska
 
Struktura organizacyjna:
W Powiatowym Urzędzie Pracy funkcjonują następujące komórki organizacyjne:
 1. Dział pośrednictwa pracy, ewidencji i świadczeń /PES/
 2. Dział rynku pracy /RP/
 3. Referat finansowo - księgowy /FK/
 4. Dział organizacyjno-administracyjny /OA/

Przedmiot działania i kompetencje:
Siedzibą Powiatowego Urzędu Pracy jest Węgorzewo.
Zakres działania PUP obejmuje miasto i gminę Węgorzewo, gminę Budry i gminę Pozezdrze.
Do zakresu działania należy wykonywanie zadań wynikających z:

Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2004 r., Nr 99, poz. 1001)
Ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U.Nr 122, poz.1143)
Ustawy o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. Nr 120, poz.1252)
Ustawy z 27 sierpnia 19997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123 poz. 776 z późniejszymi zmianami)
Ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118 z późniejszymi zmianami)
Ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym z 6 lutego 1997 r. ( Dz. U. Nr 28, poz 1107 z późniejszymi zmianami)
Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z 13 października 1998 r. (Dz.U. Nr 137, poz. 887 z późniejszymi zmianami)
 
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw:
Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00

Dyrektor przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach 8.00 - 15.00
 
 • Pokój nr 4 - Dyrektor, Sekretariat
 • Pokój nr 6 - Główna Księgowa
 • Pokój nr 9 - Księgowość, Kadry
 • Pokój nr 11 - Kierownik działu
 • Pokój nr 12 i 14 – Dział PES
  • obsługa bezrobotnych z terenu miasto i gmina Węgorzewo, gminy Pozezdrze i Budry,
  • informacja,
  • wydawanie zaświadczeń,
  • składanie oświadczeń przez osoby bezrobotne,
  • rejestracja,
  • dodatki aktywizacyjne,
  • zabezpieczenie społeczne,
  • stypendia z tytułu kontynuowania nauki,
  • oferty pracy,
  • obsługa osób niepełnosprawnych,
  • obsługa EURES,
 • Pokój nr 15 – Dział RP
  • staże i przygotowania zawodowe,
  • prace społecznie użyteczne, prace interwencyjne, roboty publiczne,
  • szkolenia,
  • jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
  • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia miejsca pracy,
  • doradztwo zawodowe.
 • Pokój nr 16 - Kierownik działu RP
 • Niski parter - , zgłoszenia ZUS, zaświadczenia RP-7, statystyki, archiwum, Klub Pracy, Lider Klubu Pracy, informatyk.

Wszystkie sprawy merytoryczne załatwiane są na bieżąco, w przypadkach wymagających wyjaśnienia zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

 

 Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe_w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyla informację: Administrator Data wytworzenia informacji: 2009-07-17 14:16:29
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator Data udostępnienia informacji: 2009-07-17 14:16:37
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 7922
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data aktualizacji informacji: 2009-07-17 18:24:30
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Zamknij