LIV/318/2014

Status: Obowiązujący

Sesja: LIV

Kadencja: III kadencja

Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego

Data podpisania: 2014-10-24

Ogłoszono dnia: 2014-11-04 12:58:28 przez Leszek Retel

Temat

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu gołdapskiego w 2015 r.

Na podstawie

przepisu art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. nr 45, poz. 271 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2, art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1 i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Wójtów gminy Banie Mazurskie i Dubeninki, Burmistrza Gołdapi oraz Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie uchwala się, co następuje:

Treść

§ 1.
Ustala się:
1. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych w powiecie gołdapskim zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Harmonogram dyżurów całodobowych aptek w porze nocnej, niedziele i święta, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gołdapi.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe_w Gołdapi
Osoba, która wytworzyla informację: Leszek Retel Data wytworzenia informacji: 2014-11-04 12:57:26
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Skrzypkowska Data udostępnienia informacji: 2014-11-04 12:58:28
Wprowadził informację do BIP: Łukasz Dębowski Artykuł był wyświetlony: 795
Osoba, która zmieniła informację: Łukasz Dębowski Data aktualizacji informacji: 2014-11-04 12:58:28
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »