czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski  ePUAP
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2011-02-22 14:12:08

Instrukcja korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej

 

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. Prowadzony jest na podstawie następujących przepisów prawa:
- Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.),
- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68),
- innych przepisów na podstawie których Starostwo Powiatowe w Gołdapi realizuje swoje zadania.
Treści i załączniki uchwał opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej dostępne są do obejrzenia lub pobrania w formacie PDF. Do przeglądania tych dokumentów niezbędny jest bezpłatny program AcrobatReader. Do pobrania tutaj.

Instrukcja korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej
Zarówno logo jak i adres: www.bip.gov.pl - pozwala na otwarcie strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej tworzonej przez Ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Strona główna BIP zawiera wykaz podmiotów, zobowiązanych zgodnie z ustawą do udostępniania informacji publicznej, wraz z odnośnikami umożliwiającymi połączenia z ich stronami.


MENU POZIOME

Strona główna – w którymkolwiek miejscu byłbyś na tej stronie, kliknięcie na tę zakładkę pozwoli Ci przenieść się na stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gołdapi.
Powiaty i Gminy – znajduje się tu wykaz wszystkich gmin uczestniczących w projekcie „Wrota Warmii i Mazur” współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Z tego miejsca istnieje możliwość przeniesienia się na strony podmiotowe Biuletynu Informacji Publicznej wszystkich gmin i starostw uczestniczących w projekcie.
Urząd Marszałkowski - odnośnik pozwala przenieść się na podmiotową stronę BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.
BIP Archiwalny - umożliwia przejście do Biuletyny Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gołdapi sprzed 19.10.2009r.
Cyfrowy Urząd – umożliwia przejście na stronę, na której swoją sprawę w Urzędzie Marszałkowskim załatwisz drogą elektroniczną.
Wybierz powiat – z tego miejsca można wybrać strony podmiotowe BIP starostw uczestniczących w projekcie „Wrota Warmii i Mazur” współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Wybierz gminę – z tego miejsca można wybrać strony podmiotowe BIP gmin uczestniczących w projekcie „Wrota Warmii i Mazur” współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

MENU WYSZUKIWANIE

Wyszukiwanie dokumentów
– tutaj można wyszukać dokumenty opublikowane w BIP-ie. Aby szczegółowo określić wynik wyszukiwania należy wybrać wyszukiwanie zaawansowane i zaznaczyć kwadracik przy pomocniczym zakresie wyszukiwarki:
szukaj w Informacjach;
szukaj w Instrukcjach Załatwiania Spraw;
szukaj w Zamówieniach Publicznych;
szukaj w Aktach Prawnych;
szukaj z Ogłoszeniach o Naborze.
oraz wypełnić znane pola.


MENU NAJNOWSZE INFORMACJE

Zamówienia Publiczne – zestawienie aktualnych ogłoszeń o udzieleniu zamówień publicznych, także zamówień w toku, archiwalnych oraz wyników postępowań. Zainstalowana w tym miejscu wyszukiwarka umożliwia wyszukiwanie zamówień publicznych po trybach, rodzajach zamówień, ogranicza również zakres wyszukiwania po latach i/lub numerze UZP/TED.
Informacje o naborze – zestawienie aktualnych ogłoszeń o naborze do pracy, a także ogłoszeń w toku oraz wyników naboru. Zainstalowana w tym miejscu wyszukiwarka umożliwia wyszukiwanie ogłoszeń o naborze po stanowisku, nazwie departamentu. 
Aktualności – zestawienie najnowszych informacji wprowadzonych do Biuletynu Informacji Publicznej. 
Konkursy, informacje, obwieszczenia - informacje związane z pracą Starostwa Powiatowego w Gołdapi


MENU PRZEDMIOTOWE
Kierownictwo Powiatu - informacje o strukturze kierowniczej powiatu.
Organy Powiatu - w tym miejscu znajdują się informacje o składzie osobowym oraz działalności organów powiatu.
Dane Podstawowe - informacje o formie prawnej Starostwa, jego kompetencjach oraz podstawie prawnej funkcjonowania.
Regulamin Organizacyjny - dokumenty wpływające na treść Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gołdapi. 
Statut Powiatu - dokument zawierający treść statutu Powiatu Gołdapskiego
Służby Powiatowe - w tym miejscu znajduje się lista służb działających na terenie powiatu gołdapskiego
Jednostki Organizacyjne - w tym miejscu znajduje się lista jednostek organizacyjnych powiatu gołdapskiego
Ochrona Środowiska - w tym miejscu umieszczone są programy, strategie, raporty, wykazy i inne dane dotyczące ochrony środowiska na terenie powiatu gołdapskiego.
Akty Prawne - zakładka zawiera katalog uchwał przyjętych przez Zarząd i Radę Powiatu w Gołdapi. Zainstalowana w tym miejscu wyszukiwarka umożliwia szybkie dotarcie do konkretnych aktów prawnych poprzez określenie grupy tematycznej, roku podjęcia uchwały, numeru sesji (sesje Rady Powiatu posiadają numery, natomiast posiedzenia Zarządu określone zostały przez ‘-‘), miesiąca lub wpisanie jego numeru. W oddzielnej zakładce publikowane są zarządzenia Starosty Gołdapskiego.
Ogłoszenia o naborze – tutaj znajduje się informacja o wolnych stanowiskach w urzędzie oraz stanowiskach, na które rozpoczął się już nabór. Znajdziesz też wyniki konkursów. Zainstalowana w tym miejscu wyszukiwarka umożliwia szybkie dotarcie do konkretnych ogłoszeń. Jest to powielona zakładka „Informacje o naborze”, rozszerzona o ogłoszenia o naborze do Jednostek Organizacyjnych podległych Starostwu Powiatowemu w Gołdapi.
Zamówienia publiczne – jest to powielona zakładka Zamówienia Publiczne w Menu Najnowsze Informacje. Z zestawieniem aktualnych ogłoszeń o udzieleniu zamówień publicznych. Także zamówień w toku, archiwalnych oraz wyników postępowań.
Majątek i finanse – w tym miejscu znajdują się wszystkie informacje dotyczące budżetu, wykazie mienia powiatu gołdapskiego, a także o rocznym i kwartalnym wykonaniu budżetu.
Jednostki organizacyjne – w tym miejscu znajduje się lista jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego.
Oświadczenia majątkowe – znajduje się tu zbiór oświadczeń majątkowych Członków Zarządu Powiatu Gołdapskiego, Radnych, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty Gołdapskiego.
Ochrona Środowiska – w tym miejscu umieszczone są programy, strategie, raporty, wykazy i inne dane dotyczące ochrony środowiska na terenie powiatu gołdapskiego.
Strategie, raporty, opracowania – zakładka zawiera opis wszelkich strategii i programów wieloletnich, mających na celu pobudzenie rozwoju społeczno-gospodarczego Regionu, realizowanych przez Powiat Gołdapski.
Kontrole – tutaj znajdziesz informacje dotyczące kontroli przeprowadzonych w Starostwie Powiatowym w Gołdapi.
Informacje nieudostępnione – w tym miejscu można pobrać wniosek o udostępnienie informacji publicznych będących w posiadaniu Urzędu Marszałkowskiego, ale nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej. Zgodnie z art. 10 ust. 1 informacja, która nie została udostępniona w BIP, jest udostępniana na wniosek. 
Wybory 2010 - informacje zwiazane z wyborami samorządowymi  w roku 2010.
Karty Usług - Karty usług przygotowane w związku z uzyskaniem przez Starostwo certyfikatu jakości ISO 9001.
Kontole - sprawozdania z przeprowadzonych kontroli w Starostwie Powiatowym w Gołdapi.
Ewidencje i Rejestry - tutaj zawarte są rejestry, ewidencje, a także archiwa tworzone i przechowywane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi.
Publikatory Elektroniczne - odnośniki do elektronicznych źródeł prawa krajowego oraz o zasięgu regionalnym.

MENU TECHNICZNE

Wyszukiwarka – tutaj można wyszukać dokumenty opublikowane w BIP-ie. Aby szczegółowo określić wynik wyszukiwania należy zaznaczyć kwadracik przy pomocniczym zakresie wyszukiwarki:
szukaj w Informacjach;
szukaj w Instrukcjach Załatwiania Spraw;
szukaj w Zamówieniach Publicznych;
szukaj w Aktach Prawnych;
szukaj z Ogłoszeniach o Naborze.
oraz wypełnić znane pola.
Statystyka – statystyka odwiedzin poszczególnych podstron Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.
Rejestr zmian – każda zmiana treści na stronie zostanie odnotowana w Rejestrze zmian. Tutaj można więc sprawdzić każdą zmianę dokonaną w treści w każdej informacji czy ogłoszeniu.
Redakcja Biuletynu – tutaj znajdują się dane redakcji nadzorującej funkcjonowanie BIP-u oraz lista wszystkich redaktorów.
Instrukcja obsługi – tutaj znajduje się powyższa instrukcja.
Mapa serwisu – tutaj znajduje się mapa strony Biuletynu Informacji Publicznej. Wyszczególnione są tu wszystkie zakładki i podzakładki znajdujące się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
 Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe_w Gołdapi
Osoba, która wytworzyla informację: Łukasz Dębowski Data wytworzenia informacji: 2011-02-22 14:12:08
Osoba, która odpowiada za treść: Łukasz Dębowski Data udostępnienia informacji: 2011-02-22 14:12:13
Wprowadził informację do BIP: Łukasz Dębowski Artykuł był wyświetlony: 2030
Osoba, która zmieniła informację: Łukasz Dębowski Data aktualizacji informacji: 2011-03-01 11:19:28
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.powiatgoldap.pl/
Zamknij