czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski  ePUAP
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-10-16 15:18:02

ZAWIADOMIENIE

 

STAROSTA GOŁDAPSKI
19-500 Gołdap
ul. Krótka 1

Gołdap, dnia 16 października 2014r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 24a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tj. Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287z późniejszymi. zmianami.)

STAROSTA GOŁDAPSKI
zawiadamia się, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1 (pok. Nr 1, parter),

 w terminie od 05.11.2014 r. do 26.11.2014 r. (w dni robocze), w godzinach 1000­­ do 1400 zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Konikowo, gmina Gołdap, powiat gołdapski.

Dokumentacja tego projektu, składająca się z:

·         Rejestru gruntów,

·         Rejestru budynków,

·         Kartotek budynków,

·         Mapy ewidencyjnej,

opracowana została na podstawie art. 4 ust. 1a pkt. 2 i art. 20 ust 1-3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 193 poz. 1287 z późn. zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. nr 38, poz. 454).

                Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się w podanym terminie w w/w dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu ewentualne uwagi i wnioski
w tej sprawie. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków ujawnić ewentualne błędy
i nieprawidłowości.

                Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

 
STAROSTA
Andrzej Ciołek
 
 Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe_w Gołdapi
Osoba, która wytworzyla informację: Andrzej Ciołek Data wytworzenia informacji: 2014-10-16 15:18:02
Osoba, która odpowiada za treść: Krystyna Dąbkowska Data udostępnienia informacji: 2014-10-16 15:18:05
Wprowadził informację do BIP: Łukasz Dębowski Artykuł był wyświetlony: 15468
Osoba, która zmieniła informację: Łukasz Dębowski Data aktualizacji informacji: 2014-12-05 13:30:56
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-04-25 13:23:38

ZAWIADOMIENIE

 

Gołdap dnia 24-04-2014
GN.6641.4.2014

ZAWIADOMIENIE
Zgodnie z § 34 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38 z 2001 r. póz. 454) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Konikowo w gminie Gołdap, powiat gołdapski, województwo warmińsko-mazurskie.
Postępowanie prowadzone będzie na podstawie art. 4 ust. la i art. 20 ust. 1-3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2010 nr 193 poz 1287z późniejszymi zmianami) oraz przepisów w/w Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa.
Do wykonania czynności technicznych związanych z opracowaniem operatu ewidencyjnego upoważniona została firma: USŁUGI GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE „GEOTRASA”, 93-469 Łódź, ul. Załogowa 22

POUCZENIE

1. Na podstawie art. 13 ust. l pkt l ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. Nr 240 z 2005 r. poz. 2027 z późniejszymi zmianami) osoby wykonujące prace geodezyjne i kartograficzne mają prawo wstępu na grunt i do obiektów budowlanych, oraz dokonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami.
2. Na podstawie art. 14 w/w ustawy - właściciel lub inna osoba władająca nieruchomością są zobowiązani umożliwić podmiotom i jednostkom organizacyjnym wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych zgłoszonych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
3. Kto wbrew przepisom art. 13 ust. l utrudnia lub uniemożliwia osobie wykonującej prace geodezyjne i kartograficzne, wejście na grunt lub do obiektu budowlanego i dokonanie niezbędnych czynności związanych z wykonywaną pracą -podlega karze grzywny (art. 48 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne).

STAROSTA

Andrzej Ciołek
 Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe_w Gołdapi
Osoba, która wytworzyla informację: Andrzej Ciołek Data wytworzenia informacji: 2014-04-25 13:23:38
Osoba, która odpowiada za treść: Krystyna Dąbkowska Data udostępnienia informacji: 2014-04-25 13:23:43
Wprowadził informację do BIP: Łukasz Dębowski Artykuł był wyświetlony: 16296
Osoba, która zmieniła informację: Łukasz Dębowski Data aktualizacji informacji: 2014-12-05 13:30:56
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-04-14 09:30:44

ZAWIADOMIENIE

 

GN.6641.2.2014

Zgodnie z § 34 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38 z 2001 r. póz. 454) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków z aktualizacją gleboznawczej klasyfikacji gruntów obrębu Cisówek w gminie Dubeninki, powiat gołdapski, województwo warmińsko-mazurskie.
Postępowanie prowadzone będzie na podstawie art. 4 ust. la i art. 20 ust. 1-3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2010 nr 193 poz 1287z późniejszymi zmianami) oraz przepisów w/w Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa.
Do wykonania czynności technicznych związanych z opracowaniem operatu ewidencyjnego upoważniona została firma: ProGIS Sp. z o.o. 11-500 Giżycko, ul. Warszawska 8.

POUCZENIE

1. Na podstawie art. 13 ust. l pkt l ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. Nr 240 z 2005 r. poz. 2027 z późniejszymi zmianami) osoby wykonujące prace geodezyjne i kartograficzne mają prawo wstępu na grunt i do obiektów budowlanych, oraz dokonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami.
2. Na podstawie art. 14 w/w ustawy - właściciel lub inna osoba władająca nieruchomością są zobowiązani umożliwić podmiotom i jednostkom organizacyjnym wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych zgłoszonych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
3. Kto wbrew przepisom art. 13 ust. l utrudnia lub uniemożliwia osobie wykonującej prace geodezyjne i kartograficzne, wejście na grunt lub do obiektu budowlanego i dokonanie niezbędnych czynności związanych z wykonywaną pracą -podlega karze grzywny (art. 48 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne).

STAROSTA

Andrzej Ciołek
 Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe_w Gołdapi
Osoba, która wytworzyla informację: Andrzej Ciołek Data wytworzenia informacji: 2014-04-14 09:30:44
Osoba, która odpowiada za treść: Krystyna Dąbkowska Data udostępnienia informacji: 2014-04-14 09:31:04
Wprowadził informację do BIP: Łukasz Dębowski Artykuł był wyświetlony: 14979
Osoba, która zmieniła informację: Łukasz Dębowski Data aktualizacji informacji: 2014-12-05 13:30:57
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-03-20 15:16:45

Konsultacje społeczne projektu Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020

 

 Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe_w Gołdapi
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Gryszkowska Data wytworzenia informacji: 2014-03-20 15:16:45
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Gryszkowska Data udostępnienia informacji: 2014-03-20 15:16:49
Wprowadził informację do BIP: Łukasz Dębowski Artykuł był wyświetlony: 16861
Osoba, która zmieniła informację: Łukasz Dębowski Data aktualizacji informacji: 2014-03-20 15:16:49
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-03-20 15:15:27

Konsultacje społeczne projektu Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-2020

 

 Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe_w Gołdapi
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Gryszkowska Data wytworzenia informacji: 2014-03-20 15:15:27
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Gryszkowska Data udostępnienia informacji: 2014-03-20 15:15:30
Wprowadził informację do BIP: Łukasz Dębowski Artykuł był wyświetlony: 16252
Osoba, która zmieniła informację: Łukasz Dębowski Data aktualizacji informacji: 2014-03-20 15:15:30
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2013-10-23 12:04:19

Ogłoszenie Starosty Gołdapskiego

 

Gołdap, dnia 23.10.2013r.

Nasz znak:
BiOŚ.6740.140.2013.ZM


Ogłoszenie Starosty Gołdapskiego
Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2008r. nr 193, poz. 1194 z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 kpa. zawiadamiam, że w dniu 25.09.2013r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1936 N Degucie – Żytkiejmy na odcinku od km 11+997,18m do km 15 + 522,18m dł. 3,525km”
na dz. nr geod.: 81/13 (droga powiatowa Nr 1936N),
281/1 (droga powiatowa Nr 1936N),
281/2 (droga powiatowa Nr 1936N),
332 (droga powiatowa Nr 1936N),
390 (droga powiatowa Nr 1936N),
604 (droga powiatowa Nr 1936N),
140/1 (skrzyżowanie DW 651 z DP 1936N),
140/3 (skrzyżowanie DW 651 z DP 1936N),
223/1, 223/2, 235, 309/1, 309/2, 385/3, 250/2, 3229, 392, 384/96, 383/5, 385/4, 388/5, 385/28, 384/5, 310, 313/2, 385/27, 384/53, 384/50, 384/110, 383/14, 251/1, 250/1, 237, 236 - obręb geod. Żytkiejmy:

Jednocześnie przedstawia się wykaz nieruchomości i ich powierzchni zajętych pod korpus drogi powiatowej nr 1936 N:
L.p
Nazwa obrębu
Nr nieruchomości
Orientacyjna powierzchnia (ha)
1.
Żytkiejmy
81/13
0,0635
2.
Żytkiejmy
281/1 
0,0043
3.
Żytkiejmy
281/2
1,0668
4.
Żytkiejmy
332
1,8415
5.
Żytkiejmy
390 
1,7650
6.
Żytkiejmy

604    

0,4000
7.
Żytkiejmy
223/1
0,0147
8.
Żytkiejmy
223/2
0,6291
9.
Żytkiejmy
235
0,3207
10.
Żytkiejmy
309/1
0,0019
11.
Żytkiejmy
309/2
0,0029
12.
Żytkiejmy
385/3
0,0886
13.
Żytkiejmy
250/2
0,0569
14.
Żytkiejmy
3229
0,2865
15.
Żytkiejmy
392
0,0048
16.
Żytkiejmy
384/96
0,0134
17.
Żytkiejmy
383/5
0,2751
18.
Żytkiejmy
385/4
0,1083
19.
Żytkiejmy
388/5
0,0659
20.
Żytkiejmy
385/28
0,0521
21.
Żytkiejmy
384/5
0,0683
22.
Żytkiejmy
310
0,0021
23.
Żytkiejmy
237
0,0090
24.
Żytkiejmy
235
0,0096
W związku z powyższym informuje się, że niniejsze ogłoszenie zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń: Starostwa Powiatowego w Gołdapi, w Gminie Dubeninki i miejscowości Degucie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gołdapi w zakładce konkursy, informacje, obwieszczenia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dubeninki na okres 14 dni. W tym terminie strony mogą zapoznać się z wnioskiem, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Starostwie Powiatowym w Gołdapi przy ul. Krótkiej 1, pokój Nr 26 (II piętro), tel. (087) 6715-44-21 w godz. 7³º - 15³º.
Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Z up. Starosty

(-) Ewa Bogdanowicz – Kordjak
WicestarostaSTRONY POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO DO ZAWIADOMIENIA
ZNAK: BiOŚ.6740.140.2013.ZM Z DNIA 23.10.2013r.
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

1) Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi (dz. nr geod. 81/13, 281/1, 281/2, 332, 390, 604),
2) Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie (140/1, 140/3),
3) Gmina Dubeninki (dz. nr geod. 223/1, 223/2, 235, 309/1, 309/2, 385/3, 250/2),
4) Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gołdap (dz. nr geod. 3229),
5) Agencja Nieruchomości rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Filia w Suwałkach ( dz. nr geod. 392, 384/96, 383/5, 384/53),
6) Dariusz Lewończyk ( dz. nr geod. 385/4, 388/5),
7) Teresa Lewończyk ( dz. nr geod. 385/4, 388/5),
8) Józef Kisielewski ( dz. nr geod. 385/5, 384/50),
9) Franciszka Helena Kisielewska ( dz. nr geod. 385/5, 384/50),
10) Wiesław Sowul ( dz. nr geod. 310),
11) Mieczysław Boksz ( dz. nr geod. 313/2),
12) Józef Przekop ( dz. nr geod. 385/27),
13) Beata Przekop ( dz. nr geod. 385/27),
14) Alicja Bińczak ( dz. nr geod. 384/53),
15)Teresa Chorąży ( dz. nr geod. 384/53),
16) Leokadia Czarniewska ( dz. nr geod. 384/53),
17) Sławomir Sebastian Deptuła ( dz. nr geod. 384/53),
18) Maria Grygajtys (dz. nr geod. 384/53),
19) Zbigniew Kalinowski (dz. nr geod. 384/53),
20) Bożena Kłosek (dz. nr geod. 384/53),
21) Jan Kojak (dz. nr geod. 384/53),
22) Krzysztof Kojak (dz. nr geod. 384/53),
23) Małgorzata Kojak (dz. nr geod. 384/53),
24) Marek Kojak (dz. nr geod. 384/53),
25) Stanisław Kojak (dz. nr geod. 384/53),
26) Anna Kowalewska (dz. nr geod. 384/53),
27) Marianna Kruwelska (dz. nr geod. 384/53),
28) Andrzej Kruwelski (dz. nr geod. 384/53),
29) Paweł Kruwelski (dz. nr geod. 384/53),
30) Wiesław Kruwelski (dz. nr geod. 384/53),
31) Zofia Krużyk (dz. nr geod. 384/53),
32) Lucyna Bożena Malarewicz (dz. nr geod. 384/53),
33) Jadwiga Obuchowsk (dz. nr geod. 384/53),
34) Halina Czesława Pajko (dz. nr geod. 384/53),
35) Teresa Przekop (dz. nr geod. 384/53),
36) Tomasz Radziewicz (dz. nr geod. 384/53),
37) Marianna Siejwa (dz. nr geod. 384/53),
38) Tadeusz Siejwa (dz. nr geod. 384/53),
39) Alicja Sosnowska (dz. nr geod. 384/53),
40) Tadeusz Stachniewicz (dz. nr geod. 384/53),
41) Wiesława Świtaj (dz. nr geod. 384/53),
42) Michał Urbanowicz (dz. nr geod. 384/53),
43) Tadeusz Bekier (dz. nr geod. 384/53),
44) Józefa Zofia Bekier (dz. nr geod. 384/53),
45) Ryszard Bil (dz. nr geod. 384/53),
46) Beata Bil (dz. nr geod. 384/53),
47) Zdzisław Czarniewski (dz. nr geod. 384/53),
48) Jolanta Czarniewska (dz. nr geod. 384/53),
49) Franciszek Jankowski (dz. nr geod. 384/53),
50) Józefa Leokadia Jankowska (dz. nr geod. 384/53),
51) Marek Jasionowski (dz. nr geod. 384/53),
52) Jadwiga Teresa Jasionowska (dz. nr geod. 384/53),
53) Tomasz Jasionowski (dz. nr geod. 384/53),
54) Renata Jasionowska (dz. nr geod. 384/53),
55) Stanisław Kalinowski (dz. nr geod. 384/53),
56) Maria Ewa Kalinowska (dz. nr geod. 384/53),
57) Józef Kisielewski (dz. nr geod. 384/53),
58) Franciszka Halina Kisielewska (dz. nr geod. 384/53),
59) Mieczysław Antoni Kowalewski (dz. nr geod. 384/53),
60) Salomea Kowalewska (dz. nr geod. 384/53),
61) Stanisław Witold Kracaj (dz. nr geod. 384/53),
62) Janina Kracaj (dz. nr geod. 384/53),
63) Wiesław Malinowski (dz. nr geod. 384/53),
64) Jadwiga Malinowska (dz. nr geod. 384/53),
65) Henryk Murawski (dz. nr geod. 384/53),
66) Dorota Murawska Murawski (dz. nr geod. 384/53),
67) Marian Józef Popławski (dz. nr geod. 384/53),
68) Bożena Popławska (dz. nr geod. 384/53),
69) Józef Przekop (dz. nr geod. 384/53),
70) Beata Przekop (dz. nr geod. 384/53),
71) Mirosław Przekop (dz. nr geod. 384/53),
72) Dorota Przekop (dz. nr geod. 384/53),
73) Marek Radziewicz (dz. nr geod. 384/53),
74) Krystyna Radziewicz (dz. nr geod. 384/53),
75) Hilary Smyk (dz. nr geod. 384/53),
76) Natalia Smyk (dz. nr geod. 384/53),
77) Michał Sosnowski (dz. nr geod. 384/53),
78) Alicja Sosnowska (dz. nr geod. 384/53),
79) Stanisław Szczepanek (dz. nr geod. 384/53),
80) Janina Szczepanek (dz. nr geod. 384/53),
81) Leszek Wilczewski (dz. nr geod. 384/53, 385/28, 383/14),
82) Mirosława Wilczewska (dz. nr geod. 384/53, 385/28, 383/14),
83) Piotr Wilczewski (dz. nr geod. 384/53),
84) Scholastyka Regina Wilczewska (dz. nr geod. 384/53),
85) Stanisław Wilczewski (dz. nr geod. 384/53),
86) Zofia Wilczewska (dz. nr geod. 384/53),
87) Jan Wiszniewski (dz. nr geod. 384/53),
88) Beata Elżbieta Wilczewska (dz. nr geod. 384/53),
89) Wacław Żukowski (dz. nr geod. 384/53),
90) Jadwiga Żukowska (dz. nr geod. 384/53),
91) Ryszard Krzysztof Gruszka ( dz. nr geod. 384/110),
92) Jan Stankiewicz ( dz. nr geod. 251/1),
93) Cecylia Stankiewicz ( dz. nr geod. 251/1),
94) Grzegorz Jankowski ( dz. nr geod. 250/1, 237),
95) Wiesław Rawinis ( dz. nr geod. 236),
96) Lucyna Marianna Rawinis ( dz. nr geod. 236),


 Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe_w Gołdapi
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Bogdanowicz - Kordjak Data wytworzenia informacji: 2013-10-23 12:04:19
Osoba, która odpowiada za treść: Zdzisław Marciszewski Data udostępnienia informacji: 2013-10-23 12:05:37
Wprowadził informację do BIP: Łukasz Dębowski Artykuł był wyświetlony: 15828
Osoba, która zmieniła informację: Łukasz Dębowski Data aktualizacji informacji: 2013-10-23 15:18:07
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.powiatgoldap.pl/
Zamknij