czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja korzystania z BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
Jesteś w dziale: Strona główna / Mapa serwisu
 Mapa serwisu

Drukuj informację

Menu Przedmiotowe
POWIAT EŁCKI
      Podstawy prawne
      Organy Powiatu
      Statut Powiatu
      Kontakty i współpraca
           Stowarzyszenie EGO Kraina Bociana
           Związek Powiatów Polskich
           Stowarzyszenie "Euroregion Niemen"
           Stowarzyszenie "Szesnastka"
           Warmińsko - Mazurski Fundusz Poręczeń Kredytowych
           Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Lider w EGO"
      Znaki graficzne
STAROSTWO POWIATOWE
      Dane adresowe i kontakt
      Wykaz telefonów
      Organizacja Starostwa
           Wydział Organizacyjny
           Wydział Finansowy
           Wydział Edukacji i Kultury
           Wydział Komunikacji
           Wydział Budownictwa
           Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
           Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
           Wydział Informacji i Cyfryzacji
           Zespół ds Rozwoju Powiatu
           Zespół Radców Prawnych
           Zespół ds Organizacji Pozarządowych
           Audytor wewnętrzny
           Kontrola Zarządcza
           Powiatowy rzecznik konsumentów
      Regulamin organizacyjny
      Rejestry i ewidencje prowadzone w Starostwie Powiatowym w Ełku
      Konta bankowe
RADA POWIATU
      Skład Rady Powiatu
      Komisje Rady Powiatu
      Terminy obrad Rady Powiatu
      Porządek obrad sesji Rady Powiatu
      Projekty uchwał Rady Powiatu
      Protokoły z posiedzeń Rady Powiatu
           Rok 2016 - V Kadencja
           Rok 2015 - V Kadencja
           Rok 2014 - V Kadencja
           Rok 2014 - IV Kadencja
           Rok 2011 - IV Kadencja
           Rok 2012 - IV Kadencja
           Rok 2010 - IV Kadencja
           Rok 2010 - III Kadencja
           Rok 2013 - IV Kadencja
           Rok 2009 - III Kadencja
           Rok 2008 - III Kadencja
           Rok 2006 - III Kadencja
           Rok 2007 - III Kadencja
           Rok 2006 - II Kadencja
           Rok 2005 - II Kadencja
           Rok 2003 - II Kadencja
           Rok 2004 - II Kadencja
           Rok 2002 - II Kadencja
      Protokoły z posiedzeń komisji
           Rok 2016
           Rok 2015
           Rok 2011
      Sprawozdania z działalności Rady Powiatu
      Uchwały Rady Powiatu 2002-2012
           Rok 2012
           Rok 2011
           Rok 2010
           Rok 2009
           Rok 2007
           Rok 2008
           Rok 2006
           Rok 2005
           Rok 2004
           Rok 2003
           Rok 2002
ZARZĄD POWIATU
      Skład Zarządu Powiatu
      Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu
           Rok 2016
           Rok 2015
           Rok 2014
           Rok 2013
           Rok 2012
           Rok 2011
           Rok 2010
           Rok 2009
           Rok 2008
           Rok 2007
           Rok 2006
           Rok 2005
      Sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu
           Rok 2016
           Rok 2015
           Rok 2014
           Rok 2013
           Rok 2012
           Rok 2011
           Rok 2010
           Rok 2009
           Rok 2008
           Rok 2007
           Rok 2006
           Rok 2003
           Rok 2004
           Rok 2005
      Informacje dot pracy Zarządu Powiatu
      Uchwały Zarządu Powiatu 2006-2012
           Rok 2012
           Rok 2011
           Rok 2010
           Rok 2009
           Rok 2008
           Rok 2007
           Rok 2006
FINANSE I MAJĄTEK
      Budżet Powiatu
           Rok 2016
           Rok 2015
           Rok 2014
           Rok 2013
           Rok 2012
           Rok 2010
           Rok 2007
           Rok 2011
           Rok 2009
           Rok 2008
           Rok 2006
           Rok 2005
      Wieloletnie prognozy finansowe
           Rok 2016
           Rok 2015
           Rok 2014
           Rok 2013
           Rok 2012
           Rok 2011
      Opinie RIO
           Rok 2016
           Rok2015
           Rok 2014
           Rok 2012
           Rok 2013
           Rok 2011
           Rok 2010
      Inne
      Wykaz majątku
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY
      Oferty pracy
      Sprzedaż nieruchomości
      Konsultacje społeczne
      Inne informacje
           Petycje
      Zgłoszenia budowy
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
      Radni powiatowi
           Kadencja 2014-2018
           Kadencja 2010 - 2014
           Kadencja 2006 - 2010
           Kadencja 2002 - 2006
      Kierownictwo Starostwa
           Kadencja 2014 - 2018
           Kadencja 2010 - 2014
           Kadencja 2006 - 2010
           Kadencja 2002 - 2006
      Kierownictwo Jednostek Organizacyjnych Powiatu
           Złożone w 2015 roku
           Złożone w 2014 roku
           Złożone w 2013 roku
           Złożone w 2012 roku
           Złożone w 2010 roku
           Złożone w 2011 roku
           Złożone w 2008 roku
           Złożone w 2009 roku
           Złożone w 2006 roku
           Złożone w 2007 roku
           Złożone w 2004 roku
           Złożone w 2005 roku
      Pracownicy Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu Ełckiego
           Złożone w 2015 roku
           Złożone w 2014 roku
           Złożone w 2013 roku
           Złożone w 2012 roku
Strona główna
Ogłoszenie


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Zamknij