czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja korzystania z BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2011-03-04 08:20:08

Instrukcja korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej

 

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. Prowadzony jest na podstawie następujących przepisów prawa:

- ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.),

- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68),

Zarówno logo jak i adres: www.bip.gov.pl - pozwala na otwarcie strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej tworzonej przez Ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Strona główna BIP zawiera wykaz podmiotów, zobowiązanych zgodnie z ustawą do udostępniania informacji publicznej, wraz z odnośnikami umożliwiającymi połączenia z ich stronami. 

MENU POZIOME

Strona główna – w którymkolwiek miejscu byłbyś na tej stronie, kliknięcie na tę zakładkę pozwoli Ci przenieść się na stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Ełckiego.

Instrukcja korzystania z BIP – tutaj znajduje się poniższa instrukcja.

O biuletynie – informacje o Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Ełckiego.

Powiaty i Gminy – znajduje się tu wykaz i mapa wszystkich gmin uczestniczących w projekcie „Wrota Warmii i Mazur”. Z tego miejsca istnieje możliwość przeniesienia się na strony podmiotowe Biuletynu Informacji Publicznej wszystkich gmin i powiatów uczestniczących w projekcie.

Urząd Marszałkowski – otwiera stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego.

Portal Wrota Warmii i Mazur – umożliwia przejście na stronę internetową portalu informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego realizowaną w ramach projektu „Wrota Warmii i Mazur” - współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 

Cyfrowy Urząd – umożliwia przejście na stronę, na której swoją sprawę możesz załatwić drogą elektroniczną w wszystkich jednostkach uczestniczących w projekcie „Wrota Warmii i Mazur”.

MENU WYSZUKIWANIE

Wyszukiwanie dokumentów – tutaj można wyszukać dokumenty opublikowane w BIP-ie. 

MENU NAJNOWSZE INFORMACJE

Ostatnio dodane – zawiera wszystkie informacje dodawane do BIP, w kolejności dodawania. Najświeższe informacje są widoczne po kliknięciu na to menu.

Strona internetowa Starostwa Powiatowego w Ełku  – umożliwia przejście na stronę internetową portalu informacyjnego Starostwa Powiatowego w Ełku.

MENU PRZEDMIOTOWE

Powiat Ełcki – w tym miejscu znajdują się ogólne informacje dotyczące Powiatu Ełckiego.

Starostwo Powiatowe – w tym miejscu dowiesz się o podstawowych informacjach związanych z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Ełku, m.in. o organizacji Starostwa, danych kontaktowych czy kontach bankowych.

Rada Powiatu - w tym miejscu znajdziesz wszystko to co dotyczy pracy i funkcjonowania Rady Powiatu Ełckiego.

Zarząd Powiatu - w tym miejscu znajdziesz wszystko to co dotyczy pracy i funkcjonowania Zarządu Powiatu Ełckiego.

Finanse i majątek – strona zawiera informacje dotyczące budżetu Powiatu Ełckiego, posiadanego majątku oraz opracowania dotyczące działalności Powiatu Ełckiego.

Zamówienia Publiczne – zestawienie aktualnych ogłoszeń o udzieleniu zamówień publicznych, także zamówień w toku, archiwalnych oraz wyników postępowań. 

Granty Powiatu Ełckiego – tu można znaleźć informacje na temat środków finansowych przeznaczanych w budżecie Powiatu Ełckiego na dofinansowanie i wsparcie organizacji pozarządowych i innych podmiotów (zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie), które realizują programy zgodne z zadaniami Powiatu Ełckiego.

Ogłoszenia i komunikaty – wszelkie informacje, które znajdują się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego, w tym ogłoszenia urzędowe i ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze.

Poradnik interesanta – w tym miejscu dowiesz się gdzie, w jaki sposób i w jakiej formie (włącznie z możliwością pobrania wzorów wniosków i dokumentów) możesz załatwić poszczególne sprawy w Wydziałach Starostwa Powiatowego w Ełku.

Jednostki Organizacyjne podległe Powiatowi Ełckiemu – w tym miejscu dowiesz się o podstawowych informacjach związanych z funkcjonującymi w Powiecie jednostkami organizacyjnymi, ich danymi kontaktowymi, stronami internetowymi, telefonami i faksami.

Służby, inspekcje, straże - w tym miejscu dowiesz się o podstawowych informacjach związanych z funkcjonującymi w Powiecie służbami, inspekcjami i strażami

Plany i strategie – zestawienie informacji o przyjętych przez Radę Powiatu wewnętrznych opracowaniach, strategiach i raportach. Można pobrać treści tych dokumentów.

Audyt i kontrola – zawiera wszelkie informacje dotyczące planów kontroli i przeprowadzonych w Starostwie Powiatowym oraz jednostkach organizacyjnych podległych Powiatowi Ełckiemu audytach i kontrolach.

Oświadczenia majątkowe – znajdują się kopie oświadczeń majątkowych radnych, kierownictwa Starostwa Powiatowego w Ełku oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.

Dyżury aptek – aktualne dyżury aptek w Ełku.

Inne dane udostępnione publicznie – informacje dotyczące m.in. wyborów przeprowadzanych na terenie Powiatu Ełckiego, informacje dotyczące pomocy publicznej, spraw pracowniczych.

Przepisy prawa – zawiera dostęp do aktualnych przepisów prawa zawartych w Dziennikach Ustaw, Monitorze Polskim, Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego

MENU TECHNICZNE

Wyszukiwarka – tutaj można wyszukać dokumenty opublikowane w BIP-ie. 

Statystyka – statystyka odwiedzin poszczególnych podstron Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Ełckiego.

Rejestr zmian – każda zmiana treści na stronie zostanie odnotowana w Rejestrze zmian. Tutaj można więc sprawdzić każdą zmianę dokonaną w treści w każdej informacji czy ogłoszeniu.

Redakcja Biuletynu – tutaj znajdują się dane redakcji nadzorującej funkcjonowanie BIP-u oraz lista wszystkich redaktorów.

Instrukcja obsługi – tutaj znajduje się publikowana instrukcja.

Pliki do pobrania – stąd pobierzesz różne pliki, 

Mapa serwisu – tutaj znajduje się mapa strony Biuletynu Informacji Publicznej. Wyszczególnione są tu wszystkie zakładki i pod-zakładki znajdujące się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

 Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe_w Ełku
Osoba, która wytworzyla informację: Redaktor Data wytworzenia informacji: 2011-03-04 08:20:08
Osoba, która odpowiada za treść: Redaktor Data udostępnienia informacji: 2011-03-04 08:20:13
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Serwisu Artykuł był wyświetlony: 4076
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Serwisu Data aktualizacji informacji: 2011-03-04 08:22:56
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Zamknij