czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Strona www. powiatu  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski  Instrukcja korzystania z BIP
 Załatwianie spraw
 Drukuj informację

Wydział: Wydział Architektury i Budownictwa

Ogłoszono dnia: 2009-03-11 09:52:10 przez Karolina Chilmanowicz

Przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę

Termin załatwienia

do 30 dni - zgodnie z kpa

Osoba kontaktowa

Karolina Chilmanowicz pok. 324

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe w Bartoszycach    11-200 BARTOSZYCE   ul. Grota Roweckiego 1

pok. 320 i 324 III piętro

Wnioski składać poprzez Sekretariat Starostwa pok. 219

Telefon kontaktowy

089* 762-97-35

Adres e-mail

starostwo.bartoszyce@pro.onet.pl

Sposób załatwienia

wydanie decyzji administracyjnej

Miejsce odbioru

wysyłamy listownie lub  odbiór osobisty w pok 320

Wymagane Dokumenty

1. wniosek o przniesienie pozwolenia na budowę - do pobrania druk wniosku
2. załączniki:
a) oświadczenie strony, na rzecz której zostało wydane pozwolenie na budowę o wyrażeniu zgody na przeniesienie pozwolenia na budowę,
b) oświadczenie podmiotu wstępującego w miejsce dotychczasowego inwestora, że przejmuje wszystkie warunki zawarte w wydanej decyzji  o pozwoleniu na budowę
     do pobrania druk na złożenie oświadczeń a) i b)
c) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane* - druk do pobrania
d) upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora

Czas realizacji

do 30 dni - zgodnie z kpa

Opłaty

opłata skarbowa - od przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby -  90,00 zł.
Zwalnia się od opłaty od przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby wnioski:
- w sprawach budownictwa mieszkaniowego,
- jednostek budżetowych,
- dotyczące budynków służby zdrowia, szkolne oraz przeznaczone na cele naukowe, socjalne i kulturalne.

Miejsce wpłaty lub konto opłat skarbowych:  Kasa Urzedu Miasta Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1  lub  na konto:  Bank Milenium S.A    29116022020000000061909659

 

Tryb odwoławczy

dwołanie wnosi się do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem Starosty Bartoszyckiego w  terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

Uwagi:
- przeniesienie pozwolenia na budowę może nastąpić wyłącznie w tym przypadku, gdy zmiana inwestora następuje pomiędzy uzyskaniem pozwolenia na budowę a zakończeniem budowy,
- w przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
 
* Wyjaśnienie - przez prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane należy rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonania robót budowlanych. W przypadku, gdy prawem do nieruchomości dysponuje więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna wymagana jest zgoda wszystkich tych osób. W przypadku, gdy działka budowlana stanowi użytek rolny lub leśny należy dołączyć stanowisko właściwych organów. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Wydziale Architektury i Budownictwa  Starostwa Powiatowego w Bartoszycach.

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane
 Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe_w Bartoszycach
Osoba, która wytworzyla informację: Karolina Chilmanowicz Data wytworzenia informacji: 2009-03-11 09:52:05
Osoba, która odpowiada za treść: Karolina Chilmanowicz Data udostępnienia informacji: 2009-03-11 09:52:10
Wprowadził informację do BIP: Andrzej Rymko Artykuł był wyświetlony: 966
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Gadowska Data aktualizacji informacji: 2015-11-09 07:56:13
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl/
Zamknij