czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Strona www. powiatu  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski  Instrukcja korzystania z BIP
 Załatwianie spraw
 Drukuj informację

Wydział: Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Ogłoszono dnia: 2009-03-09 14:29:48 przez Andrzej Woźniak

Zmiana klasyfikacji gruntów

Termin załatwienia

do 30 dni - zgodnie z kpa, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni

Osoba kontaktowa

Podinspektor - mgr Andrzej Woźniak

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe w Bartoszycach

11-200 Bartoszyce ul. Grota Roweckiego 1

pok. 308  III piętro Wydział GGN

Telefon kontaktowy

539 782 553

Adres e-mail

starostwo.bartoszyce@pro.onet.pl

Sposób załatwienia

Wydanie decyzji administracyjnej.

Miejsce odbioru

Starostwo Powiatowe w Bartoszyach

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami   pokój 308  telefon 539-782-553

Złożenie wniosku: Sekretariat Starostwa Powiatowego pok. 219 lub listownie.
Odbiór dokumentów: odbiór decyzji może nastąpić osobiście przez wnioskodawcę lub za pośrednictwem poczty.
 

Wymagane Dokumenty

Wniosek o zmianę klasyfikacji gruntów. Druk wniosku do pobrania jako załącznik na dole strony.
Załączniki:
  • dowód wniesienia opłaty skarbowej

Czas realizacji

do 30 dni - zgodnie z kpa, a w sparwach szczególnie skomplikowanych do 60 dni

Opłaty

Koszty postępowania związane ze zleceniem wykonania projektu aktualizacji klasyfikacji glebowej gruntów zgodnie z art. 262 ustawy z dn. 14 czerwa 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013 poz. 267 tekst jednolity)
Opłata skarbowa w wysokości 10 zł. za dokonanie czynności urzędowej celem wydania decyzji na podstawie ustawy z dn. 16 listopada 2006 r.  o opłacie skarbowej (Dz. U. 2012 r. poz. 1282 tekst jedn.)
     

Tryb odwoławczy

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Olsztynie.

Uwagi

Wniosek o zmianę klasyfikacji gruntów i użytków gruntowych w ewidencji gruntów składają właściciele, dzierżawcy i użytkownicy mający pełnomocnictwa właścicieli po zmianie sposobu użytkowania lub po przeprowadzonych pracach rekultywacyjnych. We wniosku należy określić położenie nieruchomości.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne art.20 i 22 (Dz.U. 2010 r. Nr 193 poz. 1287 tekst jedn. ze zm.)
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. 2012 r. poz.1246)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego. (Dz.U. 2013 r. poz. 267 tekst jedn.)
 Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe_w Bartoszycach
Osoba, która wytworzyla informację: Andrzej Woźniak Data wytworzenia informacji: 2009-03-09 14:27:52
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Woźniak Data udostępnienia informacji: 2009-03-09 14:29:48
Wprowadził informację do BIP: Andrzej Rymko Artykuł był wyświetlony: 3762
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Gadowska Data aktualizacji informacji: 2013-10-25 10:50:36
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl/
Zamknij