czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Strona www. powiatu  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski  Instrukcja korzystania z BIP
 Załatwianie spraw
 Drukuj informację

Wydział: Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Ogłoszono dnia: 2009-03-09 14:11:42 przez Andrzej Woźniak

Wykreślenie służebności osobistej (dożywotniego użytkowania)

Termin załatwienia

do 30 dni - zgodnie z kpa, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni

Osoba kontaktowa

Podinspektor - mgr Andrzej Woźniak

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowew Bartoszycach

11-200 Bartoszyce ul. Grota Roweckiego 1

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

pokój 308 III pietro

Telefon kontaktowy

539 782 553

Adres e-mail

starostwo.bartoszyce@pro.onet.pl

Sposób załatwienia

Wydanie decyzji administracyjnej

Miejsce odbioru

Starostwo Powiatowe w Bartoszyach

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami   pokój 308  telefon 539-782-553

Złożenie wniosku: Sekretariat Starostwa Powiatowego pok. 219 lub listownie.
Odbiór dokumentów: odbiór decyzji może nastąpić osobiście przez wnioskodawcę lub za pośrednictwem poczty.

Wymagane Dokumenty

Wniosek o wykreślenie służebności osobistej. Druk wzoru wniosku do pobrania znajduje się na dole strony.
Załączniki:
  • skrócony odpis aktu zgonu lub oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do dożywotniego użytkowania. 
  • dowód wniesienie opłaty skarbowej
 

Czas realizacji

do 30 dni - zgodnie z kpa, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni

Opłaty

Opłata skarbowa w wysokości 10 zł za dokonanie czynności urzędowej celem wydania decyzji na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2012 poz. 1282 tekst jedn.)

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Bartoszyckiego

Uwagi

Wniosek o wykreślenie służebności osobistej polegającej na dożywotnim użytkowaniu działki rolnej, mogą składać osoby na rzecz których zostało ustanowione to prawo jak i właściciele działek obciążonych po śmierci osób uprawnionych.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - art. 7d  (Dz.U. 2010r. Nr 193 poz. 1297 tekst jedn. ze zm.)
Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2001.38.454)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego. (Dz.U. 2013 r. poz. 267 tekst jedn.)
 Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe_w Bartoszycach
Osoba, która wytworzyla informację: Andrzej Woźniak Data wytworzenia informacji: 2009-03-09 14:11:38
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Woźniak Data udostępnienia informacji: 2009-03-09 14:11:42
Wprowadził informację do BIP: Andrzej Rymko Artykuł był wyświetlony: 6660
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Gadowska Data aktualizacji informacji: 2013-10-25 11:07:57
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl/
Zamknij