czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Strona www. powiatu  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski  Instrukcja korzystania z BIP
 Załatwianie spraw
 Drukuj informację

Wydział: Wydział Architektury i Budownictwa

Ogłoszono dnia: 2014-04-29 09:56:44 przez Karolina Chilmanowicz

Zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego

Termin załatwienia

do 30 dni

Osoba kontaktowa

Naczelnik Wydziału - Karolina Chilmanowicz

Miejsce załatwienia

Dokumenty składać poprzez Sekretariat Starostwa
Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
11-200 Bartoszyce ul. Grota Roweckiego 1 pok. 219  II piętro

Telefon kontaktowy

89*762-97-31

Adres e-mail

starostwo.bartoszyce@pro.onet.pl

Sposób załatwienia

1. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie rozbiórki.
2. Po 30 dniach braku odpowiedzi, tzw. milcząca zgoda.

Miejsce odbioru

wysyłamy listownie lub
osobisty odbiór pok. 324  III piętro 11-200 Bartoszyce ul. Grota Roweckiego 1

Wymagane Dokumenty

Zgłoszenie zamiaru wykonania rozbiórki obiektu budowlanego nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę,

1. zgłoszenie, w którym należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót, wysokość budynku przeznaczonego do rozbiórki oraz termin rozpoczęcia - do pobrania - druk zgłoszenia,

2. odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia wymagane odrębnymi przepisami,

3. mapę sytuacyjną z lokalizacją obiektu w czytelnej skali ( np. 1:500, 1:1000),

4. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane* - do pobrania - druk oświadczenia.

Czas realizacji

do 30 dni

Opłaty

nie wnosi się opłat

Tryb odwoławczy

1. brak
2. w przypadku sprzeciwu - odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem Starosty Bartoszyckiego w  terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Podstawa prawna

Art. 31, ust. 1 Prawa budowlanego, stanowi iż:
1. Pozwolenia nie wymaga rozbiórka:
1)    budynków i budowli – niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską – o wysokości poniżej  8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości,
2)    obiektów i urządzeń budowlanych na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki.
2. Rozbiórka obiektów budowlanych, o których mowa w ust.1, pkt 1, wymaga uprzedniego zgłoszenia właściwemu organowi,  w którym należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania tych robót. Przepis art. 30, ust. 5 stosuje się odpowiednio.
Art. 30, ust. 5 Prawa budowlanego stanowi, iż:
[…] Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.
 Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe_w Bartoszycach
Osoba, która wytworzyla informację: Karolina Chilmanowicz Data wytworzenia informacji: 2014-04-29 09:04:19
Osoba, która odpowiada za treść: Karolina Chilmanowicz Data udostępnienia informacji: 2014-04-29 09:56:44
Wprowadził informację do BIP: Andrzej Rymko Artykuł był wyświetlony: 752
Osoba, która zmieniła informację: Andrzej Rymko Data aktualizacji informacji: 2014-04-29 11:07:24
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl/
Zamknij