czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Strona www. powiatu  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski  Instrukcja korzystania z BIP
 Załatwianie spraw
 Drukuj informację

Wydział: Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszono dnia: 2009-03-27 13:27:22 przez Elżbieta Popławska

Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części.

Termin załatwienia

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Osoba kontaktowa

Inspektor - mgr inż. Elżbieta Popławska

Miejsce załatwienia

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska pok. 206.
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Starostwa pok. 219 lub przesłać pocztą.

Telefon kontaktowy

089* 762-97-22

Adres e-mail

bonis1@wp.pl

Sposób załatwienia

Wydanie decyzji administracyjnej.

Miejsce odbioru

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska pok. 206.

Wymagane Dokumenty

Wniosek o wydanie zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części, zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( t.j Dz. U. z 2007 r Nr 39, poz. 251 ze zmianami), powinien zawierać:
1)     określenie technicznego sposobu zamknięcia składowiska odpadów lub jego wydzielonej części
2)     datę zaprzestania przyjmowania odpadów do składowania na składowisku odpadów
3)     harmonogram działań związanych z rekultywacją składowiska

Czas realizacji

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Opłaty

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ) – opłata  za wydanie decyzji 10 zł
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej
      Opłatę skarbową należy uiścić na konto Urzędu Miasta Bartoszyce 29 1160 2202 0000 0000 6190 9659

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Bartoszyckiego w terminie 14 dnia od daty otrzymania.

Podstawa prawna

Art. 54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach ( tj. 2007 Dz. U. Nr 39 poz. 251 ze zmianami).

 Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe_w Bartoszycach
Osoba, która wytworzyla informację: Elżbieta Popławska Data wytworzenia informacji: 2009-03-27 13:27:18
Osoba, która odpowiada za treść: Janusz Bonisławski Data udostępnienia informacji: 2009-03-27 13:27:22
Wprowadził informację do BIP: Andrzej Rymko Artykuł był wyświetlony: 651
Osoba, która zmieniła informację: Andrzej Rymko Data aktualizacji informacji: 2009-03-27 13:27:22
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl/
Zamknij