czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Strona www. powiatu  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski  Instrukcja korzystania z BIP
 Załatwianie spraw
 Drukuj informację

Wydział: Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszono dnia: 2009-03-27 13:20:42 przez Elżbieta Popławska

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

Termin załatwienia

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Osoba kontaktowa

Inspektor - mgr inż. Elżbieta Popławska

Miejsce załatwienia

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska pok. 206.
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Starostwa pok. 219 lub przesłać pocztą.

Telefon kontaktowy

089* 762-97-22

Adres e-mail

bonis1@wp.pl

Sposób załatwienia

Wydanie decyzji administracyjnej.

Miejsce odbioru

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska pok. 206.

Wymagane Dokumenty

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów;
2. załącznik zawierający informacje spełniające wymagania zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r ( t.j. Dz.U. z 2007 Nr 39 poz. 251z późń. zm.)
-   wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do odzysku lub unieszkodliwiania
-   określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych odzyskowi lub unieszkodliwianiu w okresie roku
-   oznaczenie miejsca prowadzenia działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
-   wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów
-   przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska
-  przewidywany okres wykonywania działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów

Czas realizacji

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Opłaty

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635):
1.     na wykonywanie działalności gospodarczej – 616 zł,
2.     pozostałe – 82 zł
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej
        Opłatę skarbową należy uiścić na konto Urzędu Miasta Bartoszyce 29 1160 2202 0000 0000 6190 9659

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Bartoszyckiego w terminie 14 dnia od daty otrzymania.

Uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienie w terminie 7 dni.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( t.j. Dz.U. z 2007 r Nr 39, poz. 251 z późń. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.Nr112 poz.1206)
 Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe_w Bartoszycach
Osoba, która wytworzyla informację: Elżbieta Popławska Data wytworzenia informacji: 2009-03-27 13:20:37
Osoba, która odpowiada za treść: Janusz Bonisławski Data udostępnienia informacji: 2009-03-27 13:20:42
Wprowadził informację do BIP: Andrzej Rymko Artykuł był wyświetlony: 646
Osoba, która zmieniła informację: Andrzej Rymko Data aktualizacji informacji: 2009-03-27 13:20:43
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl/
Zamknij