czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Strona www. powiatu  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski  Instrukcja korzystania z BIP
 Załatwianie spraw
 Drukuj informację

Wydział: Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszono dnia: 2009-03-27 13:02:33 przez Elżbieta Popławska

Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi powyżej 100 kg rocznie.

Termin załatwienia

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Osoba kontaktowa

Inspektor - mgr inż. Elżbieta Popławska

Miejsce załatwienia

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska pok. 206

Telefon kontaktowy

089* 762-97-22

Adres e-mail

bonis1@wp.pl

Sposób załatwienia

Wydanie decyzji administracyjnej

Miejsce odbioru

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska pok. 206

Wymagane Dokumenty

1.     Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi;
2.     Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi spełniający wymagania zawarte w art. 20 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r ( t.j Dz.U. z 2007 Nr 39, poz. 251 z późń. zm. ).
-     wyszczególnienie rodzajów odpadów niebezpiecznych przewidzianych do wytwarzania
-     określenie ilości odpadów niebezpiecznych poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku
-     informacje wskazujące na sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów niebezpiecznych lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko
-     opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych
-     wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów niebezpiecznych

Czas realizacji

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Opłaty

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. Nr 225, poz. 1635): opłata wynosi - 505 zł
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej
Opłatę skarbową należy uiścić na konto Urzędu Miasta Bartoszyce 29 1160 2202 0000 0000 6190 9659

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Bartoszyckiego w terminie 14 dnia od daty otrzymania.

Uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach ( t.j Dz.U. z 2007 Nr 39 poz. 251 z późń. zm. )
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r w sprawie katalogu odpadów /Dz.U.Nr112 poz.1206/
 Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe_w Bartoszycach
Osoba, która wytworzyla informację: Elżbieta Popławska Data wytworzenia informacji: 2009-03-27 13:02:21
Osoba, która odpowiada za treść: Janusz Bonisławski Data udostępnienia informacji: 2009-03-27 13:02:33
Wprowadził informację do BIP: Andrzej Rymko Artykuł był wyświetlony: 746
Osoba, która zmieniła informację: Andrzej Rymko Data aktualizacji informacji: 2009-03-27 13:02:34
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl/
Zamknij