czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Strona www. powiatu  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski  Instrukcja korzystania z BIP
 Załatwianie spraw
 Drukuj informację

Wydział: Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszono dnia: 2009-03-27 12:31:12 przez Elżbieta Popławska

Informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobie gospodarowania wytworzonymi odpadami w ilości do 100 kg rocznie albo powyżej 5 ton rocznie odpadów innych niż niebezpieczne.

Termin załatwienia

tzw. cicha zgoda - po 30 dniach od daty złozenia informacji

Osoba kontaktowa

Inspektor - mgr inż. Elżbieta Popławska

Miejsce załatwienia

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska pok. 206.
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Starostwa pok. 219 lub przesłać pocztą.

Telefon kontaktowy

089* 762-97-22

Adres e-mail

bonis1@wp.pl

Sposób załatwienia

nie wniecienie sprzeciwu w drodze decyzji przez 30 dni - tzw. cicha zgoda

Wymagane Dokumenty

Informacja powinna zawierać dokumenty zgodne z wymaganiami art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t.j Dz.U. z 2007 Nr 39, poz. 251 z późń. zm.)
-    wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania
-    określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku
-     informacje wskazujące na sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko
-     opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów
-      wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów
4 egzemplarze wniosku wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Bartoszycach lub przesłać pocztą.

Czas realizacji

Do rozpoczęcia działalności powodującej powstawanie odpadów można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia informacji w terminie 30 dni od daty złożenia informacji nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Opłaty

Bez opłat.

Tryb odwoławczy

W przypadku przyjęcia informacji bez wniesienia sprzeciwu przez tut. urząd – brak trybu odwoławczego.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach ( t.j. Dz. U. z 2007 r Nr 39, poz. 251 z późń. zm.).
2.   Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r w sprawie katalogu odpadów / Dz. U. Nr 112 poz.1206 /
 Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe_w Bartoszycach
Osoba, która wytworzyla informację: Elżbieta Popławska Data wytworzenia informacji: 2009-03-27 12:31:07
Osoba, która odpowiada za treść: Janusz Bonisławski Data udostępnienia informacji: 2009-03-27 12:31:12
Wprowadził informację do BIP: Andrzej Rymko Artykuł był wyświetlony: 738
Osoba, która zmieniła informację: Andrzej Rymko Data aktualizacji informacji: 2009-03-27 12:31:13
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl/
Zamknij