czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Strona www. powiatu  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski  Instrukcja korzystania z BIP
 Załatwianie spraw
 Drukuj informację

Wydział: Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Ogłoszono dnia: 2009-03-09 13:10:29 przez Andrzej Woźniak

Nieodpłatne przeniesienie prawa własności gruntu pod budynkami stanowiącymi odrębną własność.

Termin załatwienia

do 30 dni - zgodnie z kpa, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni

Osoba kontaktowa

Podinspektor - mgr Andrzej Woźniak

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowew Bartoszycach

11-200 Bartoszyce ul. Grota Roweckiego 1
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
pokój 308 III pietro

Telefon kontaktowy

539 782 553

Adres e-mail

starostwo.bartoszyce@pro.onet.pl

Sposób załatwienia

Wydanie decyzji administracyjnej.

Miejsce odbioru

Starostwo Powiatowe w Bartoszyach

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami   pokój 308  telefon 539-782-553

Złożenie wniosku: Sekretariat Starostwa Powiatowego pok. 219 lub listownie.
Odbiór dokumentów: odbiór decyzji może nastąpić osobiście przez wnioskodawcę lub za pośrednictwem poczty.

Wymagane Dokumenty

Wniosek o przyznanie na własność działki pod budynkami. Druk wniosku do pobrania na dole strony.
Załączniki:
  • dokument stwierdzający prawa do budynków. ( akt notarialny, postanowienie sądu o nabyciu spadku, odpis z księgi wieczystej budynkowej, prawomocna decyzja administracyjna lub prawomocny wyrok sądu) 
  • dowód wniesienia opłaty skarbowej

Czas realizacji

do 30 dni - zgodnie z kpa, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni

Opłaty

Opłata skarbowa w wysokości 10 zł za dokonanie czynności urzędowej celem wydania decyzji na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2012 r. poz.1282 tekst jedn.)

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie - za pośrednictwem Starosty Bartoszyckiego

Uwagi

O nieodpłatne przekazanie gruntów pod budynkami stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na Skarb Państwa mogą się ubiegać właściciele tych budynków. W przypadku współwłasności wnioski musza złożyć wszyscy współwłaściciele budynków.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 lutego 1989r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym. – art.6 (Dz.U. 89.10.53 ze zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego. (Dz.U. 2013 r. poz.267 tekst jedn.)
 Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe_w Bartoszycach
Osoba, która wytworzyla informację: Andrzej Woźniak Data wytworzenia informacji: 2009-03-09 13:10:25
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Woźniak Data udostępnienia informacji: 2009-03-09 13:10:29
Wprowadził informację do BIP: Andrzej Rymko Artykuł był wyświetlony: 1283
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Gadowska Data aktualizacji informacji: 2013-10-25 10:45:10
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl/
Zamknij