czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Strona www. powiatu  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski  Instrukcja korzystania z BIP
 Załatwianie spraw
 Drukuj informację

Wydział: Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszono dnia: 2009-03-27 11:33:04 przez Elżbieta Popławska

Przyjęcie dokumentacji geologicznej.

Termin załatwienia

w ciągu 60 dni od dnia złożenia dokumentacji

Osoba kontaktowa

Inspektor - mgr inż. Elżbieta Popławska

Miejsce załatwienia

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska pok. 206.
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Starostwa pok. 219 lub przesłać pocztą.

Telefon kontaktowy

089* 762-97-22

Adres e-mail

bonis1@wp.pl

Sposób załatwienia

Przyjęcie i zatwierdzenie dokumentacji

Wymagane Dokumenty

Wniosek o przyjęcie dokumentacji geologicznej,
Dokumentację geologiczną składa się w 4 egzemplarzach. Wykonana powinna być zgodnie z wymaganiami art.40-43 ustawy Prawo geologiczne i górnicze z dnia 4 lutego 1994r. ( tekst jedn.Dz.U.2005 Nr 228, poz.1947 z późniejszymi zmianami) oraz przepisami wydanymi na jego podstawie.

Czas realizacji

W ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia dokumentacji, a w przypadku, gdy dokumentacja nie odpowiada przepisom prawa, w terminie miesiąca od daty złożenia poprawionej dokumentacji.

Opłaty

bez opłat

Tryb odwoławczy

Od decyzji stwierdzającej niezgodność złożonej dokumentacji z przepisami prawa przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, za pośrednictwem Starosty Bartoszyckiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Podstawa prawna

1)   Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze ( tekst jed.Dz. U.2005 Nr 228 poz. 1947 z późniejszymi zmianami),
2)   Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie (Dz. U. Nr 153, poz. 1779)
3)   Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2001r. w sprawie określenia przypadków, w których jest konieczne sporządzenie innej dokumentacji geologicznej (Dz. U. Nr 152, poz. 1741).
4)   Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001r w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje geologiczne złóż kopalin (Dz.U.2001.nr 153 poz.1778)
 Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe_w Bartoszycach
Osoba, która wytworzyla informację: Elżbieta Popławska Data wytworzenia informacji: 2009-03-27 11:33:00
Osoba, która odpowiada za treść: Janusz Bonisławski Data udostępnienia informacji: 2009-03-27 11:33:04
Wprowadził informację do BIP: Andrzej Rymko Artykuł był wyświetlony: 685
Osoba, która zmieniła informację: Andrzej Rymko Data aktualizacji informacji: 2009-03-27 11:33:04
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl/
Zamknij