czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Strona www. powiatu  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski  Instrukcja korzystania z BIP
 Załatwianie spraw
 Drukuj informację

Wydział: Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszono dnia: 2009-03-26 11:24:03 przez Elżbieta Popławska

Zgłoszenie instalacji, których emisja nie wymaga pozwolenia

Termin załatwienia

nie wniesienien sprzeciwu w ciągu 30 dni

Osoba kontaktowa

Inspektor - mgr inż. Elżbieta Popławska

Miejsce załatwienia

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska pok. 206

Telefon kontaktowy

089* 762-97-22

Adres e-mail

bonis1@wp.pl

Sposób załatwienia

brak wniesienia sprzeciwu tzw. cicha zgoda

Wymagane Dokumenty

1)      wniosek o przyjęcie zgłoszenia instalacji, których eksploatacja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia
2)      zgłoszenie z informacjami zgodnymi z art. 152 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r Nr 25 poz.150 z póź.zm.)
-          oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby
-          adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
-          rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług
-          czas funkcjonowania instalacji( dni tygodnia i godziny)
-          wielkość i rodzaj emisji
-          informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami

Czas realizacji

Do eksploatacji instalacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Opłaty

Opłata skarbowa - 120 zł
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowejOpłatę skarbową należy uiścić na konto Urzędu Miasta Bartoszyce  29 1160 2202 0000 0000 6190 9659

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Bartoszyckiego w terminie 14 dnia od daty otrzymania.

Podstawa prawna

-ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( tekst jedn. Dz.U. 2008 Nr 25, poz. 150 z późń. zm.)
-rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia ( Dz. U. Nr 283 poz. 2839 )
 Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe_w Bartoszycach
Osoba, która wytworzyla informację: Elżbieta Popławska Data wytworzenia informacji: 2009-03-26 11:23:59
Osoba, która odpowiada za treść: Janusz Bonisławski Data udostępnienia informacji: 2009-03-26 11:24:03
Wprowadził informację do BIP: Andrzej Rymko Artykuł był wyświetlony: 827
Osoba, która zmieniła informację: Andrzej Rymko Data aktualizacji informacji: 2009-03-26 11:24:53
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl/
Zamknij