czarnobiały0+1+2
 Strona główna Strona www. powiatu O Biuletynie Powiaty i gminy Urząd Marszałkowski Instrukcja korzystania z BIP
 Załatwianie spraw
 Drukuj informację

Wydział: Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszono dnia: 2009-03-26 08:52:55 przez Elżbieta Popławska

Rejestracja zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków.

Termin załatwienia

Niezwłocznie, gdy wniosek jest kompletny

Osoba kontaktowa

Inspektor - mgr inż. Elżbieta Popławska

Miejsce załatwienia

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska pok. 206

Telefon kontaktowy

089* 762-97-22

Adres e-mail

bonis1@wp.pl

Sposób załatwienia

Wpis do rejestru, wydanie zaświadczenia

Miejsce odbioru

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska pok. 206

Wymagane Dokumenty

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:
 1. imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza lub prowadzącego hodowlę;
 2. adres miejsca przetrzymywania zwierząt lub prowadzenia hodowli;
 3. liczbę zwierząt posiadanych lub hodowanych;
 4. nazwę gatunku w języku łacińskim i polskim, jeżeli polska nazwa istnieje;
 5. datę, miejsce urodzenia lub wyklucia zwierzęcia;
 6. datę wejścia w posiadanie zwierzęcia oraz źródło jego pochodzenia;
 7. płeć zwierzęcia, jeżeli jest możliwa do ustalenia;
 8. opis trwałego oznakowania zwierzęcia, jeżeli jest oznakowane;
 9. cel przetrzymywania lub prowadzenia hodowli zwierzęcia;
 10. numer i datę wydania:
-       zezwolenia na import zwierzęcia do kraju albo
-       zezwolenia na schwytanie zwierzęcia w środowisku, albo
-       dokumentu wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzającego urodzenie zwierzęcia w hodowli, albo
-       innego dokumentu stwierdzającego legalność pochodzenia zwierzęcia.
Uwaga: 
-       obowiązek zgłoszenia do rejestru lub wykreślenia z rejestru powstaje z dniem nabycia lub zbycia, wwozu do kraju lub wywozu za granicę państwa, wejścia w posiadanie zwierzęcia, jego utraty lub śmierci. Wniosek o dokonanie wpisu lub wykreślenia z rejestru powinien być złożony właściwemu staroście w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.
-       do wniosku o dokonanie wpisu do rejestru załącza się kopię jednego z dokumentów o których mowa w pkt 10.
-       wpisanie do rejestru starosta potwierdza wydaniem zaświadczenia.

Czas realizacji

Niezwłocznie gdy wniosek jest kompletny

Opłaty

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635):
 • dokonanie wpisu do rejestru zwierząt – 26 zł
 • obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej
·    opłatę skarbową należy uiścić na konto Urzędu Miasta Bartoszyce 29 1160 2202 0000 0000 6190 9659

Uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o ochronie przyrody ( Dz.U. Nr 92 poz. 880 z późń. zm .)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2002 r w sprawie zezwoleń na przewożenie przez granicę państwa określonych roślin i zwierząt / Dz.U.Nr 39 poz.357/ 
 Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe_w Bartoszycach
Osoba, która wytworzyla informację: Elżbieta Popławska Data wytworzenia informacji: 2009-03-26 08:52:49
Osoba, która odpowiada za treść: Janusz Bonisławski Data udostępnienia informacji: 2009-03-26 08:52:55
Wprowadził informację do BIP: Andrzej Rymko Artykuł był wyświetlony: 785
Osoba, która zmieniła informację: Andrzej Rymko Data aktualizacji informacji: 2009-03-26 08:52:56
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl/
Zamknij