czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Strona www. powiatu  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski  Instrukcja korzystania z BIP
 Załatwianie spraw
 Drukuj informację

Wydział: Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszono dnia: 2009-03-26 08:36:14 przez Elżbieta Poplawska

Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z nieruchomości będących własnością gminy

Termin załatwienia

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

Osoba kontaktowa

Inspektor - mgr inż. Elżbieta Popławska

Miejsce załatwienia

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska pok. 206

Telefon kontaktowy

089* 762-97-22

Adres e-mail

bonis1@wp.pl

Sposób załatwienia

Wydanie decyzji administracyjnej

Miejsce odbioru

Decyzję wysyłamy pocztą

lub odbiór osobisty w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska pok. 206

Wymagane Dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:
1)     adres, nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości;
2)     tytuł prawny władania nieruchomością;
3)     nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
4)     obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm;
5)     przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew;
6)     przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu;
7)     wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy.
 Uwaga: Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem do wniosku dołącza się zgodę właściciela
 

Czas realizacji

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania,

Opłaty

Bez opłat skarbowych

Uwagi

Wydajemy zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów z neruchomości będących własnością gmin.
 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o ochronie przyrody ( Dz. U. Nr 92 poz. 880 z późń. zm.) 

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

 Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe_w Bartoszycach
Osoba, która wytworzyla informację: Elżbieta Poplawska Data wytworzenia informacji: 2009-03-26 08:35:12
Osoba, która odpowiada za treść: Janusz Bonisławski Data udostępnienia informacji: 2009-03-26 08:36:14
Wprowadził informację do BIP: Andrzej Rymko Artykuł był wyświetlony: 707
Osoba, która zmieniła informację: Andrzej Rymko Data aktualizacji informacji: 2009-03-26 08:36:15
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl/
Zamknij