czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Strona www. powiatu  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski  Instrukcja korzystania z BIP
 Załatwianie spraw
 Drukuj informację

Wydział: Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszono dnia: 2009-03-26 08:16:03 przez Elżbieta Popławska

Wyłączenie gruntów z użytkowania rolniczego

Termin załatwienia

Nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania.

Osoba kontaktowa

Inspektor - mgr inż Elżbieta Popławska

Miejsce załatwienia

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 206

Telefon kontaktowy

(089) 762 97-22

Adres e-mail

bonis1@wp.pl

Sposób załatwienia

Wydanie decyzji administracyjnej

Miejsce odbioru

Wysyłamy pocztą
lub odbiór osobisty w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 206

Wymagane Dokumenty

Wniosek o wyłączenie gruntów z użytkowania rolniczego (druk wniosku do pobrania poniżej) z następującymi załącznikami:
1)  ecyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ustalający warunki zabudowy dla danej działki;
2) projekt zagospodarowania działki;
3) bilans ( zestawienie) powierzchni zagospodarowania działki z opisu technicznego.
4) tytuł prawny do terenu

Czas realizacji

Nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania.

Opłaty

Bez opłat skarbowych.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Bartoszyckiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( tekst jedn. Dz. U.2004 r Nr 121 poz. 1266 z póź. zm.).
 Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe_w Bartoszycach
Osoba, która wytworzyla informację: Elżbieta Popławska Data wytworzenia informacji: 2009-03-26 08:15:58
Osoba, która odpowiada za treść: Janusz Bonisławski Data udostępnienia informacji: 2009-03-26 08:16:03
Wprowadził informację do BIP: Andrzej Rymko Artykuł był wyświetlony: 910
Osoba, która zmieniła informację: Andrzej Rymko Data aktualizacji informacji: 2009-03-26 08:23:23
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl/
Zamknij