czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Strona www. powiatu  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski  Instrukcja korzystania z BIP
 Załatwianie spraw
 Drukuj informację

Wydział: Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Ogłoszono dnia: 2009-03-13 12:07:28 przez Andrzej Woźniak

Wypisy i wyrysy z operatu ewidencji gruntów, budynków i lokali

Termin załatwienia

sprawy pilne - niezwłocznie zgodnie z kpa

Osoba kontaktowa

Zależnie od terenu położenia nieruchomości - dane telefoniczne w pkt. 'Miejsce odbioru'

Miejsce załatwienia

 Starostwo Powiatowe w Bartoszycach Wydział Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami ul. Grota-Roweckiego 1; 11-200 Bartoszyce.

Adres e-mail

geodezja@bartoszyce.internetdsl.pl

Sposób załatwienia

udostępnienie informacji w formie wypisu lub wyrysu

Miejsce odbioru

Wysyłamy listownie lub

osobiście Starostwo Powiatowe w Bartoszycach Wydział Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami ul. Grota-Roweckiego 1; 11-200 Bartoszyce.

pok. 303 - PODGiK tel. 539 782 550 lub 539782551

pok. 313 - teren Miasta Bartoszyce tel. 539 782 554

pok. 318 - teren Gminy Bartoszyce tel.: 539 782 557

pok. 314 - teren Gmin Bisztynek, Górowo Iławeckie, Sępopol tel. 539 782 555

Wymagane Dokumenty

- wniosek o wydanie wypisu/wyrysu z Ewidencji Gruntów i Budynków (Dz. U.2014.917)
- w przypadku, gdy strona ubiegająca się o wydanie wypisu z rejestru gruntów, budynków
i lokali nie jest właścicielem nieruchomości należy wykazać we wniosku o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych interes prawny, upoważniający do pozyskania danych bądź przedłożyć pełnomocnictwo 

Czas realizacji

sprawy pilne - niezwłocznie
pozostałe zgodnie z kpa

Opłaty

Opłatę za sporządzenie wypisu z rejestru gruntów, budynków i lokali ustala się na podstawie zącznika do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.).

Ustaloną opłatę wnosi się na rachunek Starostwa Powiatowego w Bartoszycach Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. nr rachunku: 44 2030 0045 1110 0000 0209 1700 z dopiskiem „za usługi Ośrodka” z podaniem nr dokumentu obliczenia opłaty lub bezpośrednio w kasie Starostwa w dniu wydania wykonanych dokumentów- ul. 11-go Listopada 7; 11-200 Bartoszyce.

Podstawa prawna

  • Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz.1287 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz. 454)
  • Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe_w Bartoszycach
Osoba, która wytworzyla informację: Andrzej Woźniak Data wytworzenia informacji: 2009-03-13 12:07:22
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Woźniak Data udostępnienia informacji: 2009-03-13 12:07:28
Wprowadził informację do BIP: Andrzej Rymko Artykuł był wyświetlony: 8728
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Gadowska Data aktualizacji informacji: 2014-07-17 12:58:18
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl/
Zamknij