czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Strona www. powiatu  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski  Instrukcja korzystania z BIP
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2008-10-08 09:37:32

Samodzielne Stanowisko - Tomasz Kowal - tel: 089* 762-97-20

 

Zakres zadań realizowanych przez Stanowisko Zarządzania Kryzysowego
§ 31.  Do podstawowych zadań samodzielnego Stanowiska Zarządzania Kryzysowego należy realizacja zadań starosty i organów samorządu powiatu wynikających z ustaw oraz aktów wykonawczych a w szczególności:
1. w zakresie zarządzania kryzysowego:
1) utrzymanie w pełnej gotowości i sprawności do działania struktur Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
2) szkolenie i utrzymanie w pełnej gotowości i sprawności struktur Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
3) przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczeń powiatowych związanych z realizacją zadań zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i obrony cywilnej,
4) sporządzenie i aktualizacja Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego,
5) monitorowanie zagrożeń, klęsk żywiołowych oraz prognozowanie rozwoju sytuacji,
6) merytoryczna pomoc w zakresie działania miejskich i gminnych zespołów zarządzania kryzysowego.
2. w zakresie obrony cywilnej:
1) nadzór nad przygotowaniem i utrzymaniem powiatowych formacji obrony cywilnej w gotowości do prowadzenia działań ratowniczych,
2) dostosowywanie planu obrony cywilnej do obowiązujących stanów gotowości obronnej oraz nowych zadań,
3) doskonalenie systemu wykrywania i alarmowania ludności,
4) stała i bieżąca aktualizacja bazy danych HNS (państwa gospodarza),
5) prowadzenie szkoleń pracowników ds. obrony cywilnej miast i gmin oraz udzielanie merytorycznej pomocy w ich działalności,
3. w zakresie spraw obronnych:
1) utrzymywanie w pełnej gotowości stałego dyżuru w starostwie w okresach wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej,
2) organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej,
3) organizowanie i przeprowadzenie akcji kurierskiej,
4) bieżące prowadzenie dokumentacji w zakresie spraw obronnych,
5) prowadzenie szkolenia obronnego z pracownikami jednostek organizacyjnych powiatu,
4. w zakresie bezpieczeństwa i obsługi Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Bartoszyckiego:
1) wnioskowanie o ujęcie w programach pracy rady złożonych przez odpowiednie służby, inspekcje i straże informacji o stanie bezpieczeństwa powiatu,
2) przygotowanie staroście rocznego sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Bartoszyckiego,
3) opracowanie rocznego planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Bartoszyckiego oraz organizacja kwartalnych spotkań i posiedzeń wraz z przygotowaniem materiałów.
 Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe_w Bartoszycach
Osoba, która wytworzyla informację: Andrzej Rymko Data wytworzenia informacji: 2008-10-08 09:37:32
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Rymko Data udostępnienia informacji: 2008-10-08 09:37:36
Wprowadził informację do BIP: Andrzej Rymko Artykuł był wyświetlony: 3089
Osoba, która zmieniła informację: Andrzej Rymko Data aktualizacji informacji: 2013-05-10 12:03:20
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl/
Zamknij