czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Strona www. powiatu  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski  Instrukcja korzystania z BIP
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2008-10-08 09:28:22

Naczelnik Wydziału - Janusz Dąbrowski tel. 89 762 06 06

 

Zadania realizowane przez Wydział Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych.
§ 30. Do podstawowych zadań Wydziału Promocji i Spraw Społecznych należy realizacja zadań starosty wynikających z ustaw oraz aktów wykonawczych a w szczególności:
1. w zakresie opieki zdrowotnej:
1) koordynacja działań w zakresie organizacji funkcjonowania służby zdrowia w powiecie,
2) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem usług ratownictwa medycznego w zakresie obowiązków starosty,
3) przygotowanie i coroczna aktualizacja Powiatowego Planu Zabezpieczenia Medycznych Działań Ratowniczych,
4) koordynacja współpracy z innymi jednostkami (samorządy, wojewoda, sejmik) w zakresie funkcjonowania służby zdrowia w powiecie i promocji zdrowia,
5) prowadzenie spraw związanych z nadawaniem statutu zakładowi opieki zdrowotnej,
6) organizacja czynności związanych z przeprowadzeniem konkursu na stanowisko kierownika zakładu opieki zdrowotnej,
7) prowadzenie spraw dotyczących organizacji tworzenia rady społecznej przy zakładach opieki zdrowotnej,
8) prowadzenie kancelarii rady społecznej,
9) przygotowanie spraw dotyczących przyznawania i prawidłowości realizacji dotacji budżetowych samodzielnym zakładom,
10) współdziałanie z organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz ochrony i promocji zdrowia.
2. w zakresie pomocy społecznej:
1) współdziałanie z jednostkami innych szczebli (samorządy, wojewoda, sejmik) w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej,
2) współdziałanie z jednostkami innych szczebli w zakresie realizacji polityki prorodzinnej,
3) współdziałanie z organizacjami i stowarzyszeniami działającymi w zakresie pomocy społecznej,
4) współpraca z powiatowymi jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej,
5) kreowanie rozwiązań sposobu wykonywania zadań powiatu w zakresie pomocy społecznej,
6) pomoc w organizacji prac związanych z zapewnieniem środków na utrzymywanie jednostek pomocy społecznej.
3. w zakresie rehabilitacji i zatrudniania niepełnosprawnych:
1) podejmowanie działań organizacyjnych zmierzających do znoszenie ograniczeń skutków niepełnosprawności poprzez likwidowanie barier utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie,
2) współdziałanie z organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych,
4. w zakresie zatrudnienia i przeciwdziałaniu bezrobociu:
1) koordynacja spraw należących do zadań własnych samorządu powiatowego w zakresie przeciwdziałaniu bezrobociu,
2) współdziałanie z organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz przedsiębiorczości i przeciwdziałaniu bezrobociu,
3) współudział w tworzeniu projektów przedsięwzięć w zakresie pozyskiwania środków finansowych na tworzenie miejsc pracy,
5. w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:
1) realizacja zadań powiatu wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
2) tworzenie i realizacja rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi,
6. w zakresie promocji i strategii powiatu:
1) kreowanie rozwiązań, przy realizacji zadań przyczyniających się do rozwoju powiatu,
2) współudział w opracowaniu materiałów w zakresie kompleksowego programowania i ustalania strategii rozwoju powiatu,
3) współdziałanie przy organizacji prac związanych z opracowaniem i zmianami w strategii powiatu oraz oceną realizacji strategii,
4) koordynowanie działań związanych z współpracą w kraju i zagraniczną,
5) podejmowanie działań wspierających rozwój małej przedsiębiorczości w powiecie,
6) prowadzenie polityki informacyjnej,
7) organizacja i prowadzenie spraw związanych z publikacją Biuletynu Informacji Publicznej oraz internetowego portalu informacyjnego powiatu,
8) opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno-informacyjnych o powiecie,
9) promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego gmin powiatu w kraju i za granicą,
10) uczestniczenie w ustaleniu zakresu współpracy z gminami oraz innymi powiatami,
11) utrzymywanie kontaktów z samorządami gmin i miast powiatu a także innymi jednostkami samorządowymi poprzez:
- udzielanie wszechstronnej informacji w zakresie zadań i spraw prowadzonych przez powiat,
- uczestnictwo w zespołach roboczych (na zaproszenie) opracowujących strategię rozwoju oraz wprowadzania zmian w planach zagospodarowania przestrzennego,
- współpracę w zakresie ustaleń dotyczących przejmowania spraw i podpisywania umów przejmowanych zadań przez jednostki samorządu terytorialnego.
 Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe_w Bartoszycach
Osoba, która wytworzyla informację: Andrzej Rymko Data wytworzenia informacji: 2008-10-08 09:28:22
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Rymko Data udostępnienia informacji: 2008-10-08 09:28:31
Wprowadził informację do BIP: Andrzej Rymko Artykuł był wyświetlony: 3275
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Gadowska Data aktualizacji informacji: 2015-04-02 12:20:40
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl/
Zamknij