czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Strona www. powiatu  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski  Instrukcja korzystania z BIP
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2008-10-06 13:28:39

Skarbnik Powiatu - Teresa Śliwczyńska - tel. kom: 539-782-563

 

      Zadania realizowane przez Wydział Finansów.

§ 23. Do podstawowych wspólnych zadań wydziału należy realizacja zadań samorządu powiatu w zakresie wykonania budżetu powiatu zgodnie z zasadami zawartymi w aktach prawnych a w szczególności: 
1. W zakresie działania Referatu Finansów Starostwa:
1) przygotowanie materiałów projektu budżetu dochodów, wydatków starostwa i przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej,
2) ewidencjonowanie operacji finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz ustalonym zakładowym planie kont dla starostwa,
3) planowanie i realizacja wydatków osobowych starostwa,
4) naliczanie wynagrodzeń i prowadzenie dokumentacji w zakresie podatków od osób fizycznych oraz naliczanie składek na fundusz ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
5) prowadzenie obsługi kasowej starostwa na podstawie Instrukcji Obsługi Kasowej Starostwa,
6) pobieranie i egzekwowanie dochodów Skarbu Państwa:
a) przygotowanie planu dochodów Skarbu Państwa,
b) pobór i egzekucja dochodów Skarbu Państwa,
c) przekazywanie dochodów pobranych przez wszystkie jednostki – na rachunek budżetu państwa,
d) sporządzanie sprawozdawczości budżetowej z zakresu realizacji dochodów Skarbu Państwa oraz ich egzekucji,
7) obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
8) sporządzanie sprawozdawczości finansowej,
9) prowadzenie ewidencji majątku trwałego w ujęciu ilościowo - wartościowym, będącego w zarządzaniu starostwa, naliczanie umorzeń,
10) wspólne przygotowanie z wydziałami merytorycznymi planów finansowych,
11) prowadzenie rozliczeń sum depozytowych, sum na zlecenie oraz uchwalonych przez radę wydatków niewygasających z upływem roku,
12) prowadzenie rozliczeń wraz z wydziałami merytorycznymi - zadań realizowanych wspólnie z innymi samorządami,
13) przestrzeganie dyscypliny budżetowej finansów publicznych,
2. W zakresie działania Referatu Finansów Powiatu:
1) przekazywanie podległym jednostkom organizacyjnym, wytycznych i wskaźników budżetowych do opracowania projektu budżetu powiatu oraz wieloletniej prognozy finansowej,
2) weryfikacja projektów planów finansowych jednostek budżetowych,
3) przygotowanie materiałów do opracowania projektu budżetu powiatu i wieloletniej prognozy finansowej,
4) przygotowanie projektów uchwał zarządu i rady w sprawie budżetu, zmian w budżecie oraz wieloletniej prognozy finansowej,
5) zapewnienie prawidłowości przebiegu wykonania budżetu,
6) przygotowanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz realizacji przedsięwzięć stanowiących część wieloletniej prognozy finansowej,
7) dokonywanie okresowych i rocznych analiz ekonomicznych wybranych zagadnień,
7) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej budżetu powiatu,
8) opracowanie projektu planu finansowego i sprawozdań z zakresu administracji rządowej,
9) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
 Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe_w Bartoszycach
Osoba, która wytworzyla informację: Andrzej Rymko Data wytworzenia informacji: 2008-10-06 13:28:39
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Rymko Data udostępnienia informacji: 2008-10-06 13:28:49
Wprowadził informację do BIP: Andrzej Rymko Artykuł był wyświetlony: 2985
Osoba, która zmieniła informację: Andrzej Rymko Data aktualizacji informacji: 2013-05-13 12:19:20
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl/
Zamknij