czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  ZŁÓŻ PISMO  Dla niesłyszących
 Strona główna
 Drukuj informację

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

GMINA MIEJSKA OSTRÓDA

Ogłoszono: 2010-09-27 13:55:37 przez Administrator Systemu

! UWAGA ! Wszelkie informacje sprzed 2010 roku znajdują się w starym BIP (http://bipostroda.24.pl)

URZĄD POSIADA ELEKTRONICZĄ SKRZYNKĘ PODAWCZĄ NA PLATFORMIE "CYFROWY URZĄD"
WE WROTACH WARMII I MAZUR - KLIKNIJ TUTAJ

UWAGA
W celu zapewnia możliwości poświadczenia spraw wpływających

do urzędu w formie elektronicznej urzędowym potwierdzeniem odbioru
na tym samym nośniku, prosimy o pozostawienie na nośniku wolnej
przestrzeni w ilości około 50% całkowitej pojemności nośnika.


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.ostroda.warmia.mazury.pl/
Zamknij