czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  ZŁÓŻ PISMO  Dla niesłyszących
 Strona główna
 Drukuj informację

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

GMINA MIEJSKA OSTRÓDA

Ogłoszono: 2010-09-27 13:55:37 przez Administrator Systemu

URZĄD POSIADA ELEKTRONICZĄ SKRZYNKĘ PODAWCZĄ NA PLATFORMIE "CYFROWY URZĄD"
WE WROTACH WARMII I MAZUR: cu.warmia.mazury.pl
UWAGA
Prosimy traktować adresy e-mail jako medium pomocnicze, ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami elektroniczna skrzynka podawcza (ESP) jest jedynym środkiem komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem którego można składać pisma w postępowaniu administracyjnym, zgodnie z Ustawą z dnia 12.02.2012 o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (DzU nr 40, poz.230)
 Dane podstawowe dla Gminy Miejskiej Ostróda:
Ul. Mickiewicza 24
14-100 Ostróda
REGON: 510743404
NIP: 741-209-06-54
Dane podstawowe dla Urzędu Miejskiego w Ostródzie:
Ul. Mickiewicza 24
14-100 Ostróda
REGON: 000524430
NIP: 741-00-10-958
Konto Bankowe:
Bank Millennium S.A. Ostróda 
Nr 19 1160 2202 0000 0000 6194 1364
(dotyczy również opłaty skarbowej) 
Telefon:
(89) 6429400 - Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Ostródzie pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30

 

 


Wyświetl większą mapę


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.ostroda.warmia.mazury.pl/
Zamknij