czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  ZŁÓŻ PISMO  Dla niesłyszących
Jesteś w dziale: Strona główna / Statystyka
 Statystyka

Drukuj informację

Menu Przedmiotowe

Nazwa Liczba odwiedzin
Program Rodzina 500 1819
Urząd Miejski 61457
    Dane podstawowe 13684
    Statut Miasta 5060
    Regulamin organizacyjny 7084
    Struktura organizacyjna 7004
    Burmistrz 14100
    Zastępca Burmistrza 8240
    Sekretarz 4501
    Naczelnicy i kierownicy wydziałów 9882
    Skarbnik 7075
    Wydziały i stanowiska 27201
       Wydział Organizacyjny 9979
       Wydział Spraw Obywatelskich 11222
       Wydział Finansowy 8940
       Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej 14425
       Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej 10674
       Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień Publicznych 6084
       Urząd Stanu Cywilnego 5665
       Zespół Radców Prawnych 3310
       Wydział Oświaty i Spraw Społecznych 8461
       Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych 2028
       Komenda Straży Miejskiej 5904
       Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego 3284
       Zespół Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 8330
       Zespól Audytu Wewnętrznego i Kontroli 4512
       Samodzielne Stanowisko ds. Sportu Turystyki i Promocji 7704
       Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 2726
       Administrator Bezpieczeństwa Informacji 3676
       Zespół Rozwoju Lokalnego 1656
    Kontakt 8019
Rada Miejska 25705
    Rada Miejska 2014-2018 3042
       Skład Rady Miejskiej 7198
          Bilińska Mirosława 2070
          Bera Tadeusz 1106
          Hoch Henryk 1050
          Połoniewicz Zbigniew 1296
          Borzuchowski Jarosław 694
          Brużdziak Tomasz 1199
          Dudzin Jacek 926
          Gazda Waldemar 1089
          Iwaniec Ryszard 1387
          Krajewski Piotr 922
          Lesicki Zbigniew 1390
          Liberacki Jan 812
          Majewska-Pawełko Agnieszka 1320
          Monist Anna 1008
          Podsiadło Tomasz 686
          Rutkiewicz Anna 801
          Sągol Dariusz 1084
          Skaskiewicz Marek 1034
          Taciak Grzegorz 884
          Wasilewski Bartłomiej 2486
          Wawrzyński Cezary 1045
       Tryb pracy Rady Miejskiej 939
       Przyjęcia interesantów 1272
       Dyżury radnych 5293
       Informacja o sesjach Rady Miejskiej 7821
       Kluby Radnych 2363
       Protokoły z sesji Rady Miejskiej 5485
       Komisje Rady Miejskiej 3088
       Informacje o posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej 10740
       Stanowisko Rady Miejskiej 2516
    Rada Miejska 2010-2014 15166
       Tryb pracy 2270
       Dyżury Radnych 7691
       Informacje o Sesjach Rady Miejskiej 21489
       Stanowisko Rady Miejskiej 4376
       Kluby Radnych 3125
       Protokoły z sesji Rady Miejskiej 13176
       Komisje - informacje o posiedzeniach 9547
    Skład Rady 2096
    Oświadczenia majątkowe 2218
Jednostki organizacyjne i pomocnicze 15991
    Jednostki pomocnicze 12542
       Osiedle Drwęckie 2138
       Osiedle Centrum 2964
       Osiedle Wzgórze Św. Franciszka z Asyżu 2702
       Osiedle Plebiscytowe 836
       Osiedle Grunwaldzkie 519
    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 8322
       ZARZADZENIA POKL 3690
          2010 rok 1951
          2011 rok 8106
          2012 rok 1317
          2013 rok 2584
       Aktualności 887
       Zarządzenia Dyrektora MOPS 2425
          2010 rok 5366
          2011 rok 5395
          2012 rok 14557
          2013 rok 5451
          2014 rok 7159
       Przetargi 58090
Szkoły i przedszkola miejskie 6852
Awans zawodowy nauczycieli - informacje 1047
Akty prawne 27540
    Uchwały Rady Miejskiej 200456
       Uchwały 2009 rok 4124
       Uchwały 2008 rok 3464
       Uchwały 2007 rok 4477
       Uchwały 2006 rok 3031
       Uchwały 2005 rok 3675
       Uchwały 2004 rok 7143
       Uchwały 2003 rok 3781
    Zarządzenia Burmistrza 231289
       Zarządzenia 2009 rok 4274
       Zarządzenia 2008 rok 8876
       Zarządzenia 2007 rok 3765
       Zarządzenia 2006 rok 2612
       Zarządzenia 2005 rok 6645
       Zarządzenia 2004 rok 5955
       Zarządzenia 2003 rok 3941
    Dzienniki Ustaw 0
    Monitor Polski 0
    Dzienniki Urzędowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego 0
Konsultacje społeczne 7532
Podatki i opłaty 13227
    Podatki i opłaty w roku 2016 3378
    Podatki i opłaty w roku 2015 2692
    Podatki i opłaty w roku 2014 7798
    Podatki i opłaty w roku 2013 6683
    Podatki i opłaty w roku 2012 5932
    Podatki i opłaty w roku 2011 6852
    Podatki i opłaty w roku 2010 7351
Aktualności i informacje 39219
    Aktualności i informacje 22429
    Informacja o umorzeniach zaległości podatkowych 1956
    Wolne lokale mieszkalne 5834
Budżet 13114
    2016 2266
       Sprawozdania z wykonania budżetu 3506
    2015 2833
       Sprawozdania z wykonania budżetu 4066
    2014 4561
       Sprawozdania z wykonania budżetu 3759
    2013 3784
       Sprawozdania z wykonania budżetu 5418
    2012 3295
       Sprawozdania z wykonania budżetu 4433
    2011 4272
       Sprawozdania z wykonania budżetu 5447
    2010 4213
       Sprawozdania z wykonania budżetu 6063
    Sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 r. 3253
    Budżet Związku Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego 1510
Opinie RIO 16166
Obligacje komunalne 4349
Poradnik dla interesanta - procedury załatwiania spraw 108237
    Elektroniczna skrzynka podawcza 4847
Petycje 1813
Zgromadzenia publiczne i imprezy masowe 1431
    Zgromadzenia publiczne 338
       2015 rok 287
       2016 rok 281
    Imprezy masowe 471
Dla niesłyszących 4030
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze 101843
Zamówienia publiczne 215404
    Zamówienia publiczne aktualne 105075
    Wyniki zamówień publicznych 16646
    Wyniki innych postępowan 4790
       Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy 11724
       Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 9508
    Zapytania ofetowe poza ustawą PZP 204310
    Wybór najkorzystniejszej oferty 5910
    Zamówienia z wolnej ręki 27949
    OBLIGACJE KOMUNALNE 40306
Sprawozdania z zamówień udzielonych na podstawie art. 4 pkt 8 10503
    2014 rok 3382
    2015 rok 6687
    2016 rok 6401
Polityka społeczna 3878
Stypendia i dofinansowania dla uczniów 29456
Ochrona środowiska 8449
    System informacji o środowisku 2202
    Decyzje środowiskowe 21091
    Program Ochrony Środowiska 6129
    Gospodarka odpadami 6522
    Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 1572
Gospodarka nieruchomościami - przetargi, wykazy nieruchomości, lokale do sprzedaży 16050
    przetargi - sprzedaż nieruchomości 58753
    przetargi - rozstrzygnięcia 32116
    Wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży 33568
    Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 49854
    Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 27447
    Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy - obwieszczenia 18199
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 34942
Mienie komunalne 6838
Karta Dużej Rodziny 3183
    OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY 1346
    OSTRÓDZKA KARTA DUŻEJ RODZINY 1258
       WYKAZ PARTNERÓW OSTRÓDZKIEJ KARTY DUŻEJ RODZINY 2364
Strategie, raporty, opracowania,regulaminy 7051
    Strategia Rozwoju Miasta Ostróda 2015-2025 1412
    Strategia Rozwoju Miasta 2006-2016 2868
    Wieloletni Plan Inwestycyjny 1704
    Lokalny Program Rewitalizacji Miasta 2531
    Sprawozdanie z realizacji Polityki Oświatowej 4321
    Regulaminy 4095
    Sprawozdania 2224
    Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałanie Narkomanii 788
    Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2016-2025 631
    Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego 2564
Inwestycje dofinansowane ze środków UE 8808
    Ankieta satysfakcji klienta 0
Audyt 4774
    Plany roczne 4505
    Sprawozdania z planów 2712
Organizacje pozarządowe 13581
    Aktualności 23667
    Formularze 1565
    Konkursy ofert na realizację zadań publicznych 54565
       2016 11142
          Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert 7944
       2015 14469
          Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert 4877
       2014 7301
          Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert 4989
       2013 45830
          Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert 3292
       2012 47703
          Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert 2566
       2011 1930
          Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert 2156
       2010 17376
          Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert 2397
    Prawo 824
       zasady współpracy 597
       ustawy 683
       rozporządzenia 622
    Baza organizacji pozarządowych 802
    Przydatne linki 738
    Konsultacje aktów prawa miejscowego 6778
Konkursy ofert na realizację zadań publicznych 13369
Ostródzka Rada Organizacji Pozarządowych 308
Sprawozdania z realizacji Programów Współpracy z organizacjami pozarządowymi 6685
    2009 rok 1573
    2010 rok 3581
    2011 rok 1524
    2012 rok 1405
    2013 rok 1064
    2014 rok 898
    2015 rok 585
Oświadczenia majątkowe 19943
    Oświadczenia majątkowe rok 2016 941
       WŁADZE MIASTA I PRACOWNICY URZĘDU 795
       DYREKTORZY I PRACOWNICY JEDNOSTEK PODLEGŁYCH 637
       RADNI RADY MIEJSKIEJ 592
    Oświadczenia majątkowe rok 2015 1228
       WŁADZE MIASTA I PRACOWNICY URZĘDU 870
       DYREKTORZY I PRACOWNICY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 1728
       RADNI RADY MIEJSKIEJ 785
    Oświadczenia majątkowe za 2014 rok 1734
       Władze Miasta i Naczelnicy na dzień 31.12.2014 r. 2601
       Władze Miasta i Naczelnicy Wydziałów 2411
       Radni Rady Miejskiej na dzień 31.12.2014 r. 1595
       Radni Rady Miejskiej - początek kadencji 1862
       Radni Rady Miejskiej - koniec kadencji 1856
       Dyrektorzy jednostek podległych 2646
    Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 2979
       Władze Miasta i Naczelnicy Wydziałów 4048
       Radni Rady Miejskiej 3363
       Dyrektorzy jednostek podległych 4824
    Oświadczenia majątkowe za 2012 rok 2029
       Władze Miasta i Naczelnicy Wydziałów 3256
       Radni Rady Miejskiej 3368
       Dyrektorzy jednostek podległych 2855
    Oświadczenia majątkowe za 2011 rok 2115
       Władze Miasta i Naczelnicy Wydziałów 3720
       Radni Rady Miejskiej 4026
       Dyrektorzy jednostek podległych 3221
    Oświadczenia majątkowe za 2010 rok 3251
       Władze Miasta i Naczelnicy Wydziałów 3214
       Radni Rady Miejskiej 2711
       Dyrektorzy jednostek podległych 1962
    Oświadczenia majątkowe radnych początek kadencji 2010r. - 2014r. 17031
    Oświadczenia majątkowe radnych za 2010r. - koniec kadencji 14747
    Oświadczenia majątkowe za rok 2009 2859
       Władze Miasta i Kierownicy Wydziałów 5573
       Rada Miejska 17237
       Dyrektorzy jednostek podleglych 16004
    Oświadczenia majątkowe za rok 2008 3213
    Oświadczenia majątkowe za rok 2007 3046
    Oświadczenia majątkowe za rok 2005 3212
    Oświadczenia majątkowe za rok 2006 3038
    Oświadczenia majątkowe za rok 2004 3050
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 7954
ISO 9001 4771
Wybory i referenda 14569
    WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014 ROK 7727
    WYBORY SAMORZĄDOWE 2014-2018 27476
    WYBORY PREZYDENCKIE 2015 R 4402
    WYBORY SAMORZĄDOWE 2010 ROKU 1001
    WYBORY ŁAWNIKÓW NA LATA 2016-2019 2257
    REFERENDUM 2015 2445
    WYBORY DO SEJMU I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2015 ROK . 2692
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 3010
Informacje nieudostępniane 3956
Rejestr instytucji kultury 2635
Spis powszechny 2011r. 4820
Herb 5073
Uchwały Związku Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego 6688
    2015 rok 2160
    2013 rok 3604
    2012 rok 2317
    2011 rok 833
Honorowi Obywatele Ostródy 3299
Oferty Inwestycyjne 1894

Menu Techniczne

Nazwa Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 0
Statystyka 2882
Rejestr zmian 583238
Redakcja Biuletunu 3611
Instrukcja obsługi 2991
Pliki do pobrania 7561
Mapa serwisu 2490

Strona główna

Nazwa Liczba odwiedzin
Strona Główna 2900


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.ostroda.warmia.mazury.pl/
Zamknij