czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  ZŁÓŻ PISMO  Dla niesłyszących
Jesteś w dziale: Strona główna / Statystyka
 Statystyka

Drukuj informację

Menu Przedmiotowe

Nazwa Liczba odwiedzin
Program Rodzina 500 1899
Urząd Miejski 61794
    Dane podstawowe 14048
    Statut Miasta 5244
    Regulamin organizacyjny 7262
    Struktura organizacyjna 7107
    Burmistrz 14256
    Zastępca Burmistrza 8363
    Sekretarz 4558
    Naczelnicy i kierownicy wydziałów 10050
    Skarbnik 7203
    Wydziały i stanowiska 27806
       Wydział Organizacyjny 10318
       Wydział Spraw Obywatelskich 11464
       Wydział Finansowy 9170
       Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej 14739
       Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej 10959
       Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień Publicznych 6292
       Urząd Stanu Cywilnego 5843
       Zespół Radców Prawnych 3408
       Wydział Oświaty i Spraw Społecznych 8702
       Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych 2110
       Komenda Straży Miejskiej 6118
       Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego 3387
       Zespół Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 8579
       Zespól Audytu Wewnętrznego i Kontroli 4612
       Samodzielne Stanowisko ds. Sportu Turystyki i Promocji 7845
       Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 2788
       Administrator Bezpieczeństwa Informacji 3763
       Zespół Rozwoju Lokalnego 1715
    Kontakt 8105
Rada Miejska 25927
    Rada Miejska 2014-2018 3144
       Skład Rady Miejskiej 7349
          Bilińska Mirosława 2264
          Bera Tadeusz 1179
          Hoch Henryk 1111
          Połoniewicz Zbigniew 1414
          Borzuchowski Jarosław 740
          Brużdziak Tomasz 1264
          Dudzin Jacek 986
          Gazda Waldemar 1153
          Iwaniec Ryszard 1470
          Krajewski Piotr 1011
          Lesicki Zbigniew 1462
          Liberacki Jan 867
          Majewska-Pawełko Agnieszka 1378
          Monist Anna 1076
          Podsiadło Tomasz 725
          Rutkiewicz Anna 842
          Sągol Dariusz 1156
          Skaskiewicz Marek 1098
          Taciak Grzegorz 931
          Wasilewski Bartłomiej 2614
          Wawrzyński Cezary 1113
       Tryb pracy Rady Miejskiej 960
       Przyjęcia interesantów 1307
       Dyżury radnych 5581
       Informacja o sesjach Rady Miejskiej 8142
       Kluby Radnych 2466
       Protokoły z sesji Rady Miejskiej 5960
       Komisje Rady Miejskiej 3279
       Informacje o posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej 11757
       Stanowisko Rady Miejskiej 2676
    Rada Miejska 2010-2014 15474
       Tryb pracy 2315
       Dyżury Radnych 7900
       Informacje o Sesjach Rady Miejskiej 22240
       Stanowisko Rady Miejskiej 4535
       Kluby Radnych 3218
       Protokoły z sesji Rady Miejskiej 14158
       Komisje - informacje o posiedzeniach 11242
    Skład Rady 2126
    Oświadczenia majątkowe 2285
Jednostki organizacyjne i pomocnicze 16325
    Jednostki pomocnicze 13004
       Osiedle Drwęckie 2486
       Osiedle Centrum 3296
       Osiedle Wzgórze Św. Franciszka z Asyżu 3042
       Osiedle Plebiscytowe 979
       Osiedle Grunwaldzkie 553
    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 8425
       ZARZADZENIA POKL 3768
          2010 rok 2027
          2011 rok 8498
          2012 rok 1355
          2013 rok 2697
       Aktualności 897
       Zarządzenia Dyrektora MOPS 2489
          2010 rok 5602
          2011 rok 5644
          2012 rok 14808
          2013 rok 5599
          2014 rok 7480
       Przetargi 58206
Szkoły i przedszkola miejskie 7030
Awans zawodowy nauczycieli - informacje 1131
Akty prawne 27834
    Uchwały Rady Miejskiej 210069
       Uchwały 2009 rok 4233
       Uchwały 2008 rok 3568
       Uchwały 2007 rok 4577
       Uchwały 2006 rok 3129
       Uchwały 2005 rok 3832
       Uchwały 2004 rok 7224
       Uchwały 2003 rok 3897
    Zarządzenia Burmistrza 241769
       Zarządzenia 2009 rok 4369
       Zarządzenia 2008 rok 8959
       Zarządzenia 2007 rok 3798
       Zarządzenia 2006 rok 2673
       Zarządzenia 2005 rok 6758
       Zarządzenia 2004 rok 6044
       Zarządzenia 2003 rok 4096
    Dzienniki Ustaw 0
    Monitor Polski 0
    Dzienniki Urzędowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego 0
Konsultacje społeczne 7898
Podatki i opłaty 13383
    Podatki i opłaty w roku 2016 3504
    Podatki i opłaty w roku 2015 2766
    Podatki i opłaty w roku 2014 7903
    Podatki i opłaty w roku 2013 6842
    Podatki i opłaty w roku 2012 6039
    Podatki i opłaty w roku 2011 7015
    Podatki i opłaty w roku 2010 7581
Aktualności i informacje 39364
    Aktualności i informacje 24738
    Informacja o umorzeniach zaległości podatkowych 2068
    Wolne lokale mieszkalne 6103
Budżet 13442
    2016 2425
       Sprawozdania z wykonania budżetu 3760
    2015 2995
       Sprawozdania z wykonania budżetu 4388
    2014 4747
       Sprawozdania z wykonania budżetu 3976
    2013 3935
       Sprawozdania z wykonania budżetu 5653
    2012 3486
       Sprawozdania z wykonania budżetu 4598
    2011 4452
       Sprawozdania z wykonania budżetu 5711
    2010 4386
       Sprawozdania z wykonania budżetu 6243
    Sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 r. 3377
    Budżet Związku Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego 1555
Opinie RIO 16848
Obligacje komunalne 4496
Poradnik dla interesanta - procedury załatwiania spraw 110815
    Elektroniczna skrzynka podawcza 4965
Petycje 1932
Zgromadzenia publiczne i imprezy masowe 1504
    Zgromadzenia publiczne 360
       2015 rok 321
       2016 rok 309
    Imprezy masowe 503
Dla niesłyszących 4170
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze 103167
Zamówienia publiczne 219959
    Zamówienia publiczne aktualne 105282
    Wyniki zamówień publicznych 17602
    Wyniki innych postępowan 4880
       Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy 12316
       Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 10054
    Zapytania ofetowe poza ustawą PZP 205534
    Wybór najkorzystniejszej oferty 6193
    Zamówienia z wolnej ręki 28026
    OBLIGACJE KOMUNALNE 40337
Sprawozdania z zamówień udzielonych na podstawie art. 4 pkt 8 10572
    2014 rok 3737
    2015 rok 7184
    2016 rok 6889
Polityka społeczna 4001
Stypendia i dofinansowania dla uczniów 29815
Ochrona środowiska 8617
    System informacji o środowisku 2249
    Decyzje środowiskowe 22873
    Program Ochrony Środowiska 6350
    Gospodarka odpadami 6838
    Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 1615
Gospodarka nieruchomościami - przetargi, wykazy nieruchomości, lokale do sprzedaży 16164
    przetargi - sprzedaż nieruchomości 60649
    przetargi - rozstrzygnięcia 33984
    Wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży 35073
    Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 51695
    Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 28647
    Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy - obwieszczenia 18879
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 36537
Mienie komunalne 7025
Karta Dużej Rodziny 3268
    OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY 1472
    OSTRÓDZKA KARTA DUŻEJ RODZINY 1323
       WYKAZ PARTNERÓW OSTRÓDZKIEJ KARTY DUŻEJ RODZINY 2508
Strategie, raporty, opracowania,regulaminy 7252
    Strategia Rozwoju Miasta Ostróda 2015-2025 1488
    Strategia Rozwoju Miasta 2006-2016 2931
    Wieloletni Plan Inwestycyjny 1745
    Lokalny Program Rewitalizacji Miasta 2634
    Sprawozdanie z realizacji Polityki Oświatowej 4493
    Regulaminy 4269
    Sprawozdania 2321
    Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałanie Narkomanii 824
    Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2016-2025 658
    Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego 2865
Inwestycje dofinansowane ze środków UE 9103
    Ankieta satysfakcji klienta 0
Audyt 4857
    Plany roczne 4651
    Sprawozdania z planów 2802
Organizacje pozarządowe 14139
    Aktualności 24544
    Formularze 1615
    Konkursy ofert na realizację zadań publicznych 54751
       2016 11583
          Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert 8189
       2015 14724
          Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert 5094
       2014 7538
          Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert 5197
       2013 45941
          Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert 3392
       2012 47845
          Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert 2693
       2011 1991
          Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert 2231
       2010 17475
          Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert 2493
    Prawo 837
       zasady współpracy 609
       ustawy 698
       rozporządzenia 637
    Baza organizacji pozarządowych 816
    Przydatne linki 751
    Konsultacje aktów prawa miejscowego 7031
Konkursy ofert na realizację zadań publicznych 13474
Ostródzka Rada Organizacji Pozarządowych 311
Sprawozdania z realizacji Programów Współpracy z organizacjami pozarządowymi 6811
    2009 rok 1613
    2010 rok 3627
    2011 rok 1556
    2012 rok 1448
    2013 rok 1106
    2014 rok 936
    2015 rok 623
Oświadczenia majątkowe 20134
    Oświadczenia majątkowe rok 2016 999
       WŁADZE MIASTA I PRACOWNICY URZĘDU 845
       DYREKTORZY I PRACOWNICY JEDNOSTEK PODLEGŁYCH 675
       RADNI RADY MIEJSKIEJ 615
    Oświadczenia majątkowe rok 2015 1293
       WŁADZE MIASTA I PRACOWNICY URZĘDU 899
       DYREKTORZY I PRACOWNICY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 1797
       RADNI RADY MIEJSKIEJ 833
    Oświadczenia majątkowe za 2014 rok 1790
       Władze Miasta i Naczelnicy na dzień 31.12.2014 r. 2726
       Władze Miasta i Naczelnicy Wydziałów 2472
       Radni Rady Miejskiej na dzień 31.12.2014 r. 1654
       Radni Rady Miejskiej - początek kadencji 1927
       Radni Rady Miejskiej - koniec kadencji 1901
       Dyrektorzy jednostek podległych 2774
    Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 3021
       Władze Miasta i Naczelnicy Wydziałów 4112
       Radni Rady Miejskiej 3490
       Dyrektorzy jednostek podległych 4896
    Oświadczenia majątkowe za 2012 rok 2061
       Władze Miasta i Naczelnicy Wydziałów 3372
       Radni Rady Miejskiej 3486
       Dyrektorzy jednostek podległych 2900
    Oświadczenia majątkowe za 2011 rok 2141
       Władze Miasta i Naczelnicy Wydziałów 3823
       Radni Rady Miejskiej 4152
       Dyrektorzy jednostek podległych 3260
    Oświadczenia majątkowe za 2010 rok 3310
       Władze Miasta i Naczelnicy Wydziałów 3352
       Radni Rady Miejskiej 2797
       Dyrektorzy jednostek podległych 2003
    Oświadczenia majątkowe radnych początek kadencji 2010r. - 2014r. 17531
    Oświadczenia majątkowe radnych za 2010r. - koniec kadencji 15238
    Oświadczenia majątkowe za rok 2009 2895
       Władze Miasta i Kierownicy Wydziałów 5727
       Rada Miejska 17808
       Dyrektorzy jednostek podleglych 16482
    Oświadczenia majątkowe za rok 2008 3358
    Oświadczenia majątkowe za rok 2007 3115
    Oświadczenia majątkowe za rok 2005 3284
    Oświadczenia majątkowe za rok 2006 3115
    Oświadczenia majątkowe za rok 2004 3152
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 8176
ISO 9001 4905
Wybory i referenda 14875
    WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014 ROK 7945
    WYBORY SAMORZĄDOWE 2014-2018 28087
    WYBORY PREZYDENCKIE 2015 R 4499
    WYBORY SAMORZĄDOWE 2010 ROKU 1189
    WYBORY ŁAWNIKÓW NA LATA 2016-2019 2419
    REFERENDUM 2015 2666
    WYBORY DO SEJMU I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2015 ROK . 2822
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 3113
Informacje nieudostępniane 4053
Rejestr instytucji kultury 2733
Spis powszechny 2011r. 4917
Herb 5183
Uchwały Związku Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego 6752
    2015 rok 2295
    2013 rok 3782
    2012 rok 2466
    2011 rok 877
Honorowi Obywatele Ostródy 3394
Oferty Inwestycyjne 1982

Menu Techniczne

Nazwa Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 0
Statystyka 2944
Rejestr zmian 595629
Redakcja Biuletunu 3662
Instrukcja obsługi 3081
Pliki do pobrania 7692
Mapa serwisu 2550

Strona główna

Nazwa Liczba odwiedzin
Strona Główna 3015


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.ostroda.warmia.mazury.pl/
Zamknij