czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  ZŁÓŻ PISMO  Dla niesłyszących
Jesteś w dziale: Strona główna / Statystyka
 Statystyka

Drukuj informację

Menu Przedmiotowe

Nazwa Liczba odwiedzin
Program Rodzina 500 1486
Urząd Miejski 60641
    Dane podstawowe 12872
    Statut Miasta 4393
    Regulamin organizacyjny 6538
    Struktura organizacyjna 6716
    Burmistrz 13701
    Zastępca Burmistrza 8001
    Sekretarz 4321
    Naczelnicy i kierownicy wydziałów 9531
    Skarbnik 6558
    Wydziały i stanowiska 25454
       Wydział Organizacyjny 9092
       Wydział Spraw Obywatelskich 10635
       Wydział Finansowy 8037
       Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej 13576
       Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej 10037
       Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień Publicznych 5585
       Urząd Stanu Cywilnego 5192
       Zespół Radców Prawnych 3050
       Wydział Oświaty i Spraw Społecznych 7854
       Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych 1854
       Komenda Straży Miejskiej 5409
       Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego 3029
       Zespół Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 7616
       Zespól Audytu Wewnętrznego i Kontroli 4084
       Samodzielne Stanowisko ds. Sportu Turystyki i Promocji 7197
       Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 2583
       Administrator Bezpieczeństwa Informacji 3429
       Zespół Rozwoju Lokalnego 1483
    Kontakt 7757
Rada Miejska 24910
    Rada Miejska 2014-2018 2730
       Skład Rady Miejskiej 6709
          Bilińska Mirosława 1565
          Bera Tadeusz 883
          Hoch Henryk 822
          Połoniewicz Zbigniew 1031
          Borzuchowski Jarosław 568
          Brużdziak Tomasz 1080
          Dudzin Jacek 673
          Gazda Waldemar 839
          Iwaniec Ryszard 1155
          Krajewski Piotr 788
          Lesicki Zbigniew 1179
          Liberacki Jan 716
          Majewska-Pawełko Agnieszka 1080
          Monist Anna 843
          Podsiadło Tomasz 592
          Rutkiewicz Anna 702
          Sągol Dariusz 934
          Skaskiewicz Marek 775
          Taciak Grzegorz 744
          Wasilewski Bartłomiej 2196
          Wawrzyński Cezary 892
       Tryb pracy Rady Miejskiej 836
       Przyjęcia interesantów 1218
       Dyżury radnych 4264
       Informacja o sesjach Rady Miejskiej 6413
       Kluby Radnych 1776
       Protokoły z sesji Rady Miejskiej 4540
       Komisje Rady Miejskiej 2455
       Informacje o posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej 8517
       Stanowisko Rady Miejskiej 2010
    Rada Miejska 2010-2014 14004
       Tryb pracy 2086
       Dyżury Radnych 6787
       Informacje o Sesjach Rady Miejskiej 18475
       Stanowisko Rady Miejskiej 3892
       Kluby Radnych 2788
       Protokoły z sesji Rady Miejskiej 9783
       Komisje - informacje o posiedzeniach 5292
    Skład Rady 1857
    Oświadczenia majątkowe 1899
Jednostki organizacyjne i pomocnicze 15362
    Jednostki pomocnicze 11422
       Osiedle Drwęckie 1233
       Osiedle Centrum 1874
       Osiedle Wzgórze Św. Franciszka z Asyżu 1819
       Osiedle Plebiscytowe 655
       Osiedle Grunwaldzkie 418
    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 8055
       ZARZADZENIA POKL 3522
          2010 rok 1828
          2011 rok 7223
          2012 rok 1252
          2013 rok 2272
       Aktualności 832
       Zarządzenia Dyrektora MOPS 2218
          2010 rok 4830
          2011 rok 4678
          2012 rok 14043
          2013 rok 5189
          2014 rok 6302
       Przetargi 57799
Szkoły i przedszkola miejskie 6135
Awans zawodowy nauczycieli - informacje 848
Akty prawne 26827
    Uchwały Rady Miejskiej 173661
       Uchwały 2009 rok 3865
       Uchwały 2008 rok 3229
       Uchwały 2007 rok 4254
       Uchwały 2006 rok 2689
       Uchwały 2005 rok 3355
       Uchwały 2004 rok 6948
       Uchwały 2003 rok 3443
    Zarządzenia Burmistrza 203399
       Zarządzenia 2009 rok 3931
       Zarządzenia 2008 rok 8696
       Zarządzenia 2007 rok 3669
       Zarządzenia 2006 rok 2445
       Zarządzenia 2005 rok 6428
       Zarządzenia 2004 rok 5591
       Zarządzenia 2003 rok 3671
    Dzienniki Ustaw 0
    Monitor Polski 0
    Dzienniki Urzędowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego 0
Konsultacje społeczne 6812
Podatki i opłaty 12785
    Podatki i opłaty w roku 2016 3005
    Podatki i opłaty w roku 2015 2527
    Podatki i opłaty w roku 2014 7472
    Podatki i opłaty w roku 2013 6210
    Podatki i opłaty w roku 2012 5598
    Podatki i opłaty w roku 2011 6581
    Podatki i opłaty w roku 2010 6857
Aktualności i informacje 38904
    Aktualności i informacje 15199
    Informacja o umorzeniach zaległości podatkowych 1629
    Wolne lokale mieszkalne 5086
Budżet 11924
    2016 1877
       Sprawozdania z wykonania budżetu 2252
    2015 1852
       Sprawozdania z wykonania budżetu 3014
    2014 3735
       Sprawozdania z wykonania budżetu 3141
    2013 3339
       Sprawozdania z wykonania budżetu 4610
    2012 2905
       Sprawozdania z wykonania budżetu 3863
    2011 3914
       Sprawozdania z wykonania budżetu 4711
    2010 3698
       Sprawozdania z wykonania budżetu 5682
    Sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 r. 2903
    Budżet Związku Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego 1368
Opinie RIO 14503
Obligacje komunalne 3884
Poradnik dla interesanta - procedury załatwiania spraw 102187
    Elektroniczna skrzynka podawcza 4415
Petycje 1393
Zgromadzenia publiczne i imprezy masowe 1242
    Zgromadzenia publiczne 290
       2015 rok 166
       2016 rok 224
    Imprezy masowe 339
Dla niesłyszących 3739
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze 99117
Zamówienia publiczne 205267
    Zamówienia publiczne aktualne 104716
    Wyniki zamówień publicznych 15053
    Wyniki innych postępowan 4390
       Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy 10509
       Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 8239
    Zapytania ofetowe poza ustawą PZP 201248
    Wybór najkorzystniejszej oferty 5233
    Zamówienia z wolnej ręki 27575
    OBLIGACJE KOMUNALNE 40199
Sprawozdania z zamówień udzielonych na podstawie art. 4 pkt 8 10207
    2014 rok 2327
    2015 rok 4700
    2016 rok 4712
Polityka społeczna 3602
Stypendia i dofinansowania dla uczniów 28806
Ochrona środowiska 7877
    System informacji o środowisku 2072
    Decyzje środowiskowe 16854
    Program Ochrony Środowiska 5487
    Gospodarka odpadami 5681
    Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 1361
Gospodarka nieruchomościami - przetargi, wykazy nieruchomości, lokale do sprzedaży 15794
    przetargi - sprzedaż nieruchomości 54163
    przetargi - rozstrzygnięcia 27321
    Wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży 29450
    Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 42877
    Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 24897
    Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy - obwieszczenia 16817
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 32262
Mienie komunalne 6215
Karta Dużej Rodziny 2958
    OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY 1128
    OSTRÓDZKA KARTA DUŻEJ RODZINY 1104
       WYKAZ PARTNERÓW OSTRÓDZKIEJ KARTY DUŻEJ RODZINY 2073
Strategie, raporty, opracowania,regulaminy 6620
    Strategia Rozwoju Miasta Ostróda 2015-2025 1220
    Strategia Rozwoju Miasta 2006-2016 2746
    Wieloletni Plan Inwestycyjny 1595
    Lokalny Program Rewitalizacji Miasta 2178
    Sprawozdanie z realizacji Polityki Oświatowej 3542
    Regulaminy 3443
    Sprawozdania 1853
    Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałanie Narkomanii 697
    Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2016-2025 523
    Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego 2040
Inwestycje dofinansowane ze środków UE 8174
    Ankieta satysfakcji klienta 0
Audyt 4576
    Plany roczne 4271
    Sprawozdania z planów 2548
Organizacje pozarządowe 12731
    Aktualności 20584
    Formularze 1360
    Konkursy ofert na realizację zadań publicznych 54128
       2016 10202
          Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert 7228
       2015 13509
          Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert 4127
       2014 6438
          Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert 4355
       2013 45635
          Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert 3025
       2012 47455
          Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert 2276
       2011 1826
          Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert 1851
       2010 17003
          Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert 2075
    Prawo 764
       zasady współpracy 572
       ustawy 642
       rozporządzenia 590
    Baza organizacji pozarządowych 752
    Przydatne linki 669
    Konsultacje aktów prawa miejscowego 5655
Konkursy ofert na realizację zadań publicznych 12995
Ostródzka Rada Organizacji Pozarządowych 303
Sprawozdania z realizacji Programów Współpracy z organizacjami pozarządowymi 6304
    2009 rok 1470
    2010 rok 3370
    2011 rok 1381
    2012 rok 1218
    2013 rok 923
    2014 rok 752
    2015 rok 441
Oświadczenia majątkowe 19549
    Oświadczenia majątkowe rok 2016 763
       WŁADZE MIASTA I PRACOWNICY URZĘDU 694
       DYREKTORZY I PRACOWNICY JEDNOSTEK PODLEGŁYCH 512
       RADNI RADY MIEJSKIEJ 535
    Oświadczenia majątkowe rok 2015 998
       WŁADZE MIASTA I PRACOWNICY URZĘDU 779
       DYREKTORZY I PRACOWNICY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 1460
       RADNI RADY MIEJSKIEJ 683
    Oświadczenia majątkowe za 2014 rok 1508
       Władze Miasta i Naczelnicy na dzień 31.12.2014 r. 2021
       Władze Miasta i Naczelnicy Wydziałów 2280
       Radni Rady Miejskiej na dzień 31.12.2014 r. 1408
       Radni Rady Miejskiej - początek kadencji 1688
       Radni Rady Miejskiej - koniec kadencji 1713
       Dyrektorzy jednostek podległych 2430
    Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 2835
       Władze Miasta i Naczelnicy Wydziałów 3949
       Radni Rady Miejskiej 3124
       Dyrektorzy jednostek podległych 4639
    Oświadczenia majątkowe za 2012 rok 1888
       Władze Miasta i Naczelnicy Wydziałów 2843
       Radni Rady Miejskiej 2910
       Dyrektorzy jednostek podległych 2732
    Oświadczenia majątkowe za 2011 rok 2023
       Władze Miasta i Naczelnicy Wydziałów 3491
       Radni Rady Miejskiej 3690
       Dyrektorzy jednostek podległych 2998
    Oświadczenia majątkowe za 2010 rok 2986
       Władze Miasta i Naczelnicy Wydziałów 2732
       Radni Rady Miejskiej 2383
       Dyrektorzy jednostek podległych 1868
    Oświadczenia majątkowe radnych początek kadencji 2010r. - 2014r. 15299
    Oświadczenia majątkowe radnych za 2010r. - koniec kadencji 13132
    Oświadczenia majątkowe za rok 2009 2739
       Władze Miasta i Kierownicy Wydziałów 5089
       Rada Miejska 15473
       Dyrektorzy jednostek podleglych 14636
    Oświadczenia majątkowe za rok 2008 2893
    Oświadczenia majątkowe za rok 2007 2863
    Oświadczenia majątkowe za rok 2005 2892
    Oświadczenia majątkowe za rok 2006 2765
    Oświadczenia majątkowe za rok 2004 2795
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 7345
ISO 9001 4289
Wybory i referenda 13896
    WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014 ROK 7154
    WYBORY SAMORZĄDOWE 2014-2018 25224
    WYBORY PREZYDENCKIE 2015 R 4146
    WYBORY SAMORZĄDOWE 2010 ROKU 717
    WYBORY ŁAWNIKÓW NA LATA 2016-2019 1934
    REFERENDUM 2015 2233
    WYBORY DO SEJMU I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2015 ROK . 2235
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 2819
Informacje nieudostępniane 3744
Rejestr instytucji kultury 2381
Spis powszechny 2011r. 4584
Herb 4859
Uchwały Związku Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego 6498
    2015 rok 1642
    2013 rok 2939
    2012 rok 1721
    2011 rok 738
Honorowi Obywatele Ostródy 2995
Oferty Inwestycyjne 1722

Menu Techniczne

Nazwa Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 0
Statystyka 2763
Rejestr zmian 558425
Redakcja Biuletunu 3503
Instrukcja obsługi 2716
Pliki do pobrania 7241
Mapa serwisu 2366

Strona główna

Nazwa Liczba odwiedzin
Strona Główna 2592


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.ostroda.warmia.mazury.pl/
Zamknij