czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  ZŁÓŻ PISMO  Dla niesłyszących
Jesteś w dziale: Strona główna / Statystyka
 Statystyka

Drukuj informację

Menu Przedmiotowe

Nazwa Liczba odwiedzin
Program Rodzina 500 1419
Urząd Miejski 60449
    Dane podstawowe 12586
    Statut Miasta 4252
    Regulamin organizacyjny 6410
    Struktura organizacyjna 6583
    Burmistrz 13575
    Zastępca Burmistrza 7861
    Sekretarz 4258
    Naczelnicy i kierownicy wydziałów 9243
    Skarbnik 6430
    Wydziały i stanowiska 24720
       Wydział Organizacyjny 8748
       Wydział Spraw Obywatelskich 10355
       Wydział Finansowy 7806
       Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej 13222
       Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej 9796
       Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień Publicznych 5368
       Urząd Stanu Cywilnego 5044
       Zespół Radców Prawnych 2964
       Wydział Oświaty i Spraw Społecznych 7656
       Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych 1764
       Komenda Straży Miejskiej 5237
       Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego 2955
       Zespół Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 7429
       Zespól Audytu Wewnętrznego i Kontroli 3950
       Samodzielne Stanowisko ds. Sportu Turystyki i Promocji 7011
       Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 2516
       Administrator Bezpieczeństwa Informacji 3269
       Zespół Rozwoju Lokalnego 1416
    Kontakt 7633
Rada Miejska 24763
    Rada Miejska 2014-2018 2666
       Skład Rady Miejskiej 6547
          Bilińska Mirosława 1442
          Bera Tadeusz 837
          Hoch Henryk 787
          Połoniewicz Zbigniew 929
          Borzuchowski Jarosław 529
          Brużdziak Tomasz 1041
          Dudzin Jacek 618
          Gazda Waldemar 774
          Iwaniec Ryszard 1095
          Krajewski Piotr 751
          Lesicki Zbigniew 1099
          Liberacki Jan 687
          Majewska-Pawełko Agnieszka 1033
          Monist Anna 802
          Podsiadło Tomasz 569
          Rutkiewicz Anna 661
          Sągol Dariusz 874
          Skaskiewicz Marek 693
          Taciak Grzegorz 707
          Wasilewski Bartłomiej 2093
          Wawrzyński Cezary 859
       Tryb pracy Rady Miejskiej 808
       Przyjęcia interesantów 1190
       Dyżury radnych 3918
       Informacja o sesjach Rady Miejskiej 5914
       Kluby Radnych 1687
       Protokoły z sesji Rady Miejskiej 4189
       Komisje Rady Miejskiej 2315
       Informacje o posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej 7385
       Stanowisko Rady Miejskiej 1802
    Rada Miejska 2010-2014 13764
       Tryb pracy 2036
       Dyżury Radnych 6426
       Informacje o Sesjach Rady Miejskiej 17566
       Stanowisko Rady Miejskiej 3696
       Kluby Radnych 2700
       Protokoły z sesji Rady Miejskiej 8478
       Komisje - informacje o posiedzeniach 3448
    Skład Rady 1808
    Oświadczenia majątkowe 1837
Jednostki organizacyjne i pomocnicze 15108
    Jednostki pomocnicze 11061
       Osiedle Drwęckie 1007
       Osiedle Centrum 1477
       Osiedle Wzgórze Św. Franciszka z Asyżu 1475
       Osiedle Plebiscytowe 566
       Osiedle Grunwaldzkie 352
    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 7943
       ZARZADZENIA POKL 3488
          2010 rok 1740
          2011 rok 6962
          2012 rok 1220
          2013 rok 2186
       Aktualności 819
       Zarządzenia Dyrektora MOPS 2148
          2010 rok 4669
          2011 rok 4442
          2012 rok 13838
          2013 rok 5002
          2014 rok 5960
       Przetargi 57721
Szkoły i przedszkola miejskie 5934
Awans zawodowy nauczycieli - informacje 767
Akty prawne 26519
    Uchwały Rady Miejskiej 163809
       Uchwały 2009 rok 3791
       Uchwały 2008 rok 3158
       Uchwały 2007 rok 4171
       Uchwały 2006 rok 2621
       Uchwały 2005 rok 3253
       Uchwały 2004 rok 6861
       Uchwały 2003 rok 3338
    Zarządzenia Burmistrza 190662
       Zarządzenia 2009 rok 3870
       Zarządzenia 2008 rok 8583
       Zarządzenia 2007 rok 3621
       Zarządzenia 2006 rok 2400
       Zarządzenia 2005 rok 6337
       Zarządzenia 2004 rok 5491
       Zarządzenia 2003 rok 3568
    Dzienniki Ustaw 0
    Monitor Polski 0
    Dzienniki Urzędowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego 0
Konsultacje społeczne 6432
Podatki i opłaty 12665
    Podatki i opłaty w roku 2016 2887
    Podatki i opłaty w roku 2015 2432
    Podatki i opłaty w roku 2014 7355
    Podatki i opłaty w roku 2013 6064
    Podatki i opłaty w roku 2012 5478
    Podatki i opłaty w roku 2011 6369
    Podatki i opłaty w roku 2010 6706
Aktualności i informacje 38748
    Aktualności i informacje 12681
    Informacja o umorzeniach zaległości podatkowych 1477
    Wolne lokale mieszkalne 4868
Budżet 11600
    2016 1658
       Sprawozdania z wykonania budżetu 1818
    2015 1623
       Sprawozdania z wykonania budżetu 2623
    2014 3503
       Sprawozdania z wykonania budżetu 2951
    2013 3161
       Sprawozdania z wykonania budżetu 4296
    2012 2714
       Sprawozdania z wykonania budżetu 3617
    2011 3686
       Sprawozdania z wykonania budżetu 4443
    2010 3547
       Sprawozdania z wykonania budżetu 5531
    Sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 r. 2796
    Budżet Związku Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego 1320
Opinie RIO 14043
Obligacje komunalne 3753
Poradnik dla interesanta - procedury załatwiania spraw 99661
    Elektroniczna skrzynka podawcza 4305
Petycje 1294
Zgromadzenia publiczne i imprezy masowe 1178
    Zgromadzenia publiczne 271
       2015 rok 142
       2016 rok 198
    Imprezy masowe 284
Dla niesłyszących 3621
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze 97553
Zamówienia publiczne 200277
    Zamówienia publiczne aktualne 104507
    Wyniki zamówień publicznych 14139
    Wyniki innych postępowan 4242
       Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy 10026
       Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 7794
    Zapytania ofetowe poza ustawą PZP 199643
    Wybór najkorzystniejszej oferty 4970
    Zamówienia z wolnej ręki 27462
    OBLIGACJE KOMUNALNE 40155
Sprawozdania z zamówień udzielonych na podstawie art. 4 pkt 8 10149
    2014 rok 2007
    2015 rok 4137
    2016 rok 4278
Polityka społeczna 3478
Stypendia i dofinansowania dla uczniów 28410
Ochrona środowiska 7707
    System informacji o środowisku 2026
    Decyzje środowiskowe 15828
    Program Ochrony Środowiska 5246
    Gospodarka odpadami 5390
    Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 1306
Gospodarka nieruchomościami - przetargi, wykazy nieruchomości, lokale do sprzedaży 15669
    przetargi - sprzedaż nieruchomości 52494
    przetargi - rozstrzygnięcia 26057
    Wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży 27679
    Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 40407
    Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 24009
    Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy - obwieszczenia 16163
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 31151
Mienie komunalne 5974
Karta Dużej Rodziny 2898
    OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY 993
    OSTRÓDZKA KARTA DUŻEJ RODZINY 1048
       WYKAZ PARTNERÓW OSTRÓDZKIEJ KARTY DUŻEJ RODZINY 1913
Strategie, raporty, opracowania,regulaminy 6426
    Strategia Rozwoju Miasta Ostróda 2015-2025 1153
    Strategia Rozwoju Miasta 2006-2016 2671
    Wieloletni Plan Inwestycyjny 1558
    Lokalny Program Rewitalizacji Miasta 2102
    Sprawozdanie z realizacji Polityki Oświatowej 3336
    Regulaminy 3237
    Sprawozdania 1739
    Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałanie Narkomanii 669
    Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2016-2025 471
    Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego 1779
Inwestycje dofinansowane ze środków UE 8051
    Ankieta satysfakcji klienta 0
Audyt 4510
    Plany roczne 4177
    Sprawozdania z planów 2496
Organizacje pozarządowe 12264
    Aktualności 19607
    Formularze 1324
    Konkursy ofert na realizację zadań publicznych 53993
       2016 9762
          Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert 6943
       2015 13184
          Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert 3794
       2014 6134
          Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert 4092
       2013 45472
          Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert 2900
       2012 47291
          Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert 2172
       2011 1745
          Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert 1712
       2010 16855
          Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert 1932
    Prawo 756
       zasady współpracy 564
       ustawy 636
       rozporządzenia 583
    Baza organizacji pozarządowych 741
    Przydatne linki 656
    Konsultacje aktów prawa miejscowego 5262
Konkursy ofert na realizację zadań publicznych 12855
Ostródzka Rada Organizacji Pozarządowych 300
Sprawozdania z realizacji Programów Współpracy z organizacjami pozarządowymi 6197
    2009 rok 1429
    2010 rok 3338
    2011 rok 1337
    2012 rok 1179
    2013 rok 885
    2014 rok 707
    2015 rok 388
Oświadczenia majątkowe 19294
    Oświadczenia majątkowe rok 2016 698
       WŁADZE MIASTA I PRACOWNICY URZĘDU 655
       DYREKTORZY I PRACOWNICY JEDNOSTEK PODLEGŁYCH 465
       RADNI RADY MIEJSKIEJ 505
    Oświadczenia majątkowe rok 2015 919
       WŁADZE MIASTA I PRACOWNICY URZĘDU 734
       DYREKTORZY I PRACOWNICY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 1380
       RADNI RADY MIEJSKIEJ 609
    Oświadczenia majątkowe za 2014 rok 1458
       Władze Miasta i Naczelnicy na dzień 31.12.2014 r. 1877
       Władze Miasta i Naczelnicy Wydziałów 2222
       Radni Rady Miejskiej na dzień 31.12.2014 r. 1344
       Radni Rady Miejskiej - początek kadencji 1627
       Radni Rady Miejskiej - koniec kadencji 1671
       Dyrektorzy jednostek podległych 2307
    Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 2760
       Władze Miasta i Naczelnicy Wydziałów 3881
       Radni Rady Miejskiej 3027
       Dyrektorzy jednostek podległych 4544
    Oświadczenia majątkowe za 2012 rok 1848
       Władze Miasta i Naczelnicy Wydziałów 2748
       Radni Rady Miejskiej 2799
       Dyrektorzy jednostek podległych 2699
    Oświadczenia majątkowe za 2011 rok 1979
       Władze Miasta i Naczelnicy Wydziałów 3404
       Radni Rady Miejskiej 3573
       Dyrektorzy jednostek podległych 2959
    Oświadczenia majątkowe za 2010 rok 2869
       Władze Miasta i Naczelnicy Wydziałów 2597
       Radni Rady Miejskiej 2305
       Dyrektorzy jednostek podległych 1819
    Oświadczenia majątkowe radnych początek kadencji 2010r. - 2014r. 14605
    Oświadczenia majątkowe radnych za 2010r. - koniec kadencji 12584
    Oświadczenia majątkowe za rok 2009 2695
       Władze Miasta i Kierownicy Wydziałów 4994
       Rada Miejska 14829
       Dyrektorzy jednostek podleglych 14310
    Oświadczenia majątkowe za rok 2008 2776
    Oświadczenia majątkowe za rok 2007 2726
    Oświadczenia majątkowe za rok 2005 2779
    Oświadczenia majątkowe za rok 2006 2676
    Oświadczenia majątkowe za rok 2004 2685
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 7085
ISO 9001 4162
Wybory i referenda 13503
    WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014 ROK 6920
    WYBORY SAMORZĄDOWE 2014-2018 24649
    WYBORY PREZYDENCKIE 2015 R 3971
    WYBORY SAMORZĄDOWE 2010 ROKU 579
    WYBORY ŁAWNIKÓW NA LATA 2016-2019 1802
    REFERENDUM 2015 2067
    WYBORY DO SEJMU I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2015 ROK . 2118
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 2747
Informacje nieudostępniane 3675
Rejestr instytucji kultury 2300
Spis powszechny 2011r. 4522
Herb 4778
Uchwały Związku Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego 6432
    2015 rok 1425
    2013 rok 2675
    2012 rok 1519
    2011 rok 709
Honorowi Obywatele Ostródy 2917
Oferty Inwestycyjne 1651

Menu Techniczne

Nazwa Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 0
Statystyka 2731
Rejestr zmian 549081
Redakcja Biuletunu 3474
Instrukcja obsługi 2645
Pliki do pobrania 7141
Mapa serwisu 2337

Strona główna

Nazwa Liczba odwiedzin
Strona Główna 2460


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.ostroda.warmia.mazury.pl/
Zamknij