czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  ZŁÓŻ PISMO  Dla niesłyszących
Jesteś w dziale: Strona główna / Statystyka
 Statystyka

Drukuj informację

Menu Przedmiotowe

Nazwa Liczba odwiedzin
Program Rodzina 500 1696
Urząd Miejski 61034
    Dane podstawowe 13226
    Statut Miasta 4675
    Regulamin organizacyjny 6793
    Struktura organizacyjna 6849
    Burmistrz 13855
    Zastępca Burmistrza 8104
    Sekretarz 4419
    Naczelnicy i kierownicy wydziałów 9684
    Skarbnik 6841
    Wydziały i stanowiska 26354
       Wydział Organizacyjny 9440
       Wydział Spraw Obywatelskich 10933
       Wydział Finansowy 8518
       Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej 14022
       Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej 10326
       Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień Publicznych 5791
       Urząd Stanu Cywilnego 5414
       Zespół Radców Prawnych 3160
       Wydział Oświaty i Spraw Społecznych 8211
       Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych 1943
       Komenda Straży Miejskiej 5662
       Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego 3145
       Zespół Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 7899
       Zespól Audytu Wewnętrznego i Kontroli 4286
       Samodzielne Stanowisko ds. Sportu Turystyki i Promocji 7369
       Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 2650
       Administrator Bezpieczeństwa Informacji 3563
       Zespół Rozwoju Lokalnego 1556
    Kontakt 7882
Rada Miejska 25289
    Rada Miejska 2014-2018 2860
       Skład Rady Miejskiej 7011
          Bilińska Mirosława 1856
          Bera Tadeusz 974
          Hoch Henryk 930
          Połoniewicz Zbigniew 1172
          Borzuchowski Jarosław 616
          Brużdziak Tomasz 1141
          Dudzin Jacek 809
          Gazda Waldemar 987
          Iwaniec Ryszard 1282
          Krajewski Piotr 838
          Lesicki Zbigniew 1313
          Liberacki Jan 753
          Majewska-Pawełko Agnieszka 1216
          Monist Anna 924
          Podsiadło Tomasz 641
          Rutkiewicz Anna 753
          Sągol Dariusz 1002
          Skaskiewicz Marek 916
          Taciak Grzegorz 800
          Wasilewski Bartłomiej 2337
          Wawrzyński Cezary 952
       Tryb pracy Rady Miejskiej 881
       Przyjęcia interesantów 1252
       Dyżury radnych 4847
       Informacja o sesjach Rady Miejskiej 7162
       Kluby Radnych 2114
       Protokoły z sesji Rady Miejskiej 4969
       Komisje Rady Miejskiej 2696
       Informacje o posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej 9743
       Stanowisko Rady Miejskiej 2269
    Rada Miejska 2010-2014 14610
       Tryb pracy 2160
       Dyżury Radnych 7222
       Informacje o Sesjach Rady Miejskiej 19992
       Stanowisko Rady Miejskiej 4120
       Kluby Radnych 2967
       Protokoły z sesji Rady Miejskiej 11295
       Komisje - informacje o posiedzeniach 7523
    Skład Rady 2015
    Oświadczenia majątkowe 2086
Jednostki organizacyjne i pomocnicze 15590
    Jednostki pomocnicze 11855
       Osiedle Drwęckie 1629
       Osiedle Centrum 2383
       Osiedle Wzgórze Św. Franciszka z Asyżu 2102
       Osiedle Plebiscytowe 717
       Osiedle Grunwaldzkie 476
    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 8216
       ZARZADZENIA POKL 3600
          2010 rok 1889
          2011 rok 7467
          2012 rok 1280
          2013 rok 2428
       Aktualności 860
       Zarządzenia Dyrektora MOPS 2314
          2010 rok 5050
          2011 rok 5013
          2012 rok 14241
          2013 rok 5314
          2014 rok 6733
       Przetargi 57929
Szkoły i przedszkola miejskie 6470
Awans zawodowy nauczycieli - informacje 957
Akty prawne 27231
    Uchwały Rady Miejskiej 186582
       Uchwały 2009 rok 3947
       Uchwały 2008 rok 3292
       Uchwały 2007 rok 4315
       Uchwały 2006 rok 2855
       Uchwały 2005 rok 3472
       Uchwały 2004 rok 7046
       Uchwały 2003 rok 3566
    Zarządzenia Burmistrza 217155
       Zarządzenia 2009 rok 4092
       Zarządzenia 2008 rok 8781
       Zarządzenia 2007 rok 3716
       Zarządzenia 2006 rok 2505
       Zarządzenia 2005 rok 6523
       Zarządzenia 2004 rok 5750
       Zarządzenia 2003 rok 3778
    Dzienniki Ustaw 0
    Monitor Polski 0
    Dzienniki Urzędowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego 0
Konsultacje społeczne 7169
Podatki i opłaty 13021
    Podatki i opłaty w roku 2016 3170
    Podatki i opłaty w roku 2015 2607
    Podatki i opłaty w roku 2014 7597
    Podatki i opłaty w roku 2013 6379
    Podatki i opłaty w roku 2012 5721
    Podatki i opłaty w roku 2011 6698
    Podatki i opłaty w roku 2010 7061
Aktualności i informacje 39086
    Aktualności i informacje 18201
    Informacja o umorzeniach zaległości podatkowych 1805
    Wolne lokale mieszkalne 5397
Budżet 12535
    2016 2038
       Sprawozdania z wykonania budżetu 3000
    2015 2384
       Sprawozdania z wykonania budżetu 3552
    2014 4108
       Sprawozdania z wykonania budżetu 3427
    2013 3516
       Sprawozdania z wykonania budżetu 5029
    2012 3056
       Sprawozdania z wykonania budżetu 4164
    2011 4097
       Sprawozdania z wykonania budżetu 5089
    2010 3958
       Sprawozdania z wykonania budżetu 5815
    Sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 r. 3087
    Budżet Związku Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego 1429
Opinie RIO 15323
Obligacje komunalne 4116
Poradnik dla interesanta - procedury załatwiania spraw 104975
    Elektroniczna skrzynka podawcza 4633
Petycje 1629
Zgromadzenia publiczne i imprezy masowe 1347
    Zgromadzenia publiczne 313
       2015 rok 217
       2016 rok 250
    Imprezy masowe 393
Dla niesłyszących 3901
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze 100429
Zamówienia publiczne 209385
    Zamówienia publiczne aktualne 104884
    Wyniki zamówień publicznych 15670
    Wyniki innych postępowan 4559
       Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy 11183
       Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 8701
    Zapytania ofetowe poza ustawą PZP 202838
    Wybór najkorzystniejszej oferty 5519
    Zamówienia z wolnej ręki 27797
    OBLIGACJE KOMUNALNE 40256
Sprawozdania z zamówień udzielonych na podstawie art. 4 pkt 8 10395
    2014 rok 2819
    2015 rok 5657
    2016 rok 5456
Polityka społeczna 3732
Stypendia i dofinansowania dla uczniów 29208
Ochrona środowiska 8175
    System informacji o środowisku 2117
    Decyzje środowiskowe 18419
    Program Ochrony Środowiska 5800
    Gospodarka odpadami 6067
    Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 1452
Gospodarka nieruchomościami - przetargi, wykazy nieruchomości, lokale do sprzedaży 15926
    przetargi - sprzedaż nieruchomości 56581
    przetargi - rozstrzygnięcia 29521
    Wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży 31761
    Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 46737
    Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 26313
    Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy - obwieszczenia 17538
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 33449
Mienie komunalne 6547
Karta Dużej Rodziny 3058
    OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY 1207
    OSTRÓDZKA KARTA DUŻEJ RODZINY 1161
       WYKAZ PARTNERÓW OSTRÓDZKIEJ KARTY DUŻEJ RODZINY 2196
Strategie, raporty, opracowania,regulaminy 6815
    Strategia Rozwoju Miasta Ostróda 2015-2025 1332
    Strategia Rozwoju Miasta 2006-2016 2812
    Wieloletni Plan Inwestycyjny 1646
    Lokalny Program Rewitalizacji Miasta 2317
    Sprawozdanie z realizacji Polityki Oświatowej 3989
    Regulaminy 3721
    Sprawozdania 2068
    Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałanie Narkomanii 737
    Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2016-2025 570
    Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego 2235
Inwestycje dofinansowane ze środków UE 8465
    Ankieta satysfakcji klienta 0
Audyt 4681
    Plany roczne 4371
    Sprawozdania z planów 2601
Organizacje pozarządowe 13208
    Aktualności 22229
    Formularze 1443
    Konkursy ofert na realizację zadań publicznych 54349
       2016 10662
          Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert 7529
       2015 14043
          Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert 4537
       2014 6750
          Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert 4666
       2013 45717
          Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert 3156
       2012 47553
          Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert 2404
       2011 1871
          Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert 2032
       2010 17169
          Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert 2228
    Prawo 795
       zasady współpracy 584
       ustawy 662
       rozporządzenia 605
    Baza organizacji pozarządowych 784
    Przydatne linki 715
    Konsultacje aktów prawa miejscowego 6272
Konkursy ofert na realizację zadań publicznych 13160
Ostródzka Rada Organizacji Pozarządowych 306
Sprawozdania z realizacji Programów Współpracy z organizacjami pozarządowymi 6484
    2009 rok 1525
    2010 rok 3503
    2011 rok 1469
    2012 rok 1326
    2013 rok 999
    2014 rok 842
    2015 rok 532
Oświadczenia majątkowe 19747
    Oświadczenia majątkowe rok 2016 850
       WŁADZE MIASTA I PRACOWNICY URZĘDU 734
       DYREKTORZY I PRACOWNICY JEDNOSTEK PODLEGŁYCH 582
       RADNI RADY MIEJSKIEJ 563
    Oświadczenia majątkowe rok 2015 1088
       WŁADZE MIASTA I PRACOWNICY URZĘDU 812
       DYREKTORZY I PRACOWNICY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 1594
       RADNI RADY MIEJSKIEJ 731
    Oświadczenia majątkowe za 2014 rok 1601
       Władze Miasta i Naczelnicy na dzień 31.12.2014 r. 2302
       Władze Miasta i Naczelnicy Wydziałów 2338
       Radni Rady Miejskiej na dzień 31.12.2014 r. 1475
       Radni Rady Miejskiej - początek kadencji 1773
       Radni Rady Miejskiej - koniec kadencji 1783
       Dyrektorzy jednostek podległych 2521
    Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 2903
       Władze Miasta i Naczelnicy Wydziałów 3988
       Radni Rady Miejskiej 3181
       Dyrektorzy jednostek podległych 4731
    Oświadczenia majątkowe za 2012 rok 1960
       Władze Miasta i Naczelnicy Wydziałów 3022
       Radni Rady Miejskiej 3130
       Dyrektorzy jednostek podległych 2781
    Oświadczenia majątkowe za 2011 rok 2060
       Władze Miasta i Naczelnicy Wydziałów 3572
       Radni Rady Miejskiej 3823
       Dyrektorzy jednostek podległych 3127
    Oświadczenia majątkowe za 2010 rok 3117
       Władze Miasta i Naczelnicy Wydziałów 2921
       Radni Rady Miejskiej 2531
       Dyrektorzy jednostek podległych 1918
    Oświadczenia majątkowe radnych początek kadencji 2010r. - 2014r. 16203
    Oświadczenia majątkowe radnych za 2010r. - koniec kadencji 13928
    Oświadczenia majątkowe za rok 2009 2794
       Władze Miasta i Kierownicy Wydziałów 5313
       Rada Miejska 16348
       Dyrektorzy jednostek podleglych 15291
    Oświadczenia majątkowe za rok 2008 3035
    Oświadczenia majątkowe za rok 2007 2954
    Oświadczenia majątkowe za rok 2005 3061
    Oświadczenia majątkowe za rok 2006 2897
    Oświadczenia majątkowe za rok 2004 2908
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 7646
ISO 9001 4530
Wybory i referenda 14232
    WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014 ROK 7410
    WYBORY SAMORZĄDOWE 2014-2018 26851
    WYBORY PREZYDENCKIE 2015 R 4280
    WYBORY SAMORZĄDOWE 2010 ROKU 838
    WYBORY ŁAWNIKÓW NA LATA 2016-2019 2047
    REFERENDUM 2015 2322
    WYBORY DO SEJMU I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2015 ROK . 2409
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 2916
Informacje nieudostępniane 3856
Rejestr instytucji kultury 2514
Spis powszechny 2011r. 4674
Herb 4974
Uchwały Związku Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego 6591
    2015 rok 1912
    2013 rok 3284
    2012 rok 2026
    2011 rok 776
Honorowi Obywatele Ostródy 3132
Oferty Inwestycyjne 1809

Menu Techniczne

Nazwa Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 0
Statystyka 2827
Rejestr zmian 571588
Redakcja Biuletunu 3561
Instrukcja obsługi 2815
Pliki do pobrania 7413
Mapa serwisu 2431

Strona główna

Nazwa Liczba odwiedzin
Strona Główna 2781


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.ostroda.warmia.mazury.pl/
Zamknij