czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  ZŁÓŻ PISMO  Dla niesłyszących
Jesteś w dziale: Strona główna / Statystyka
 Statystyka

Drukuj informację

Menu Przedmiotowe

Nazwa Liczba odwiedzin
Program Rodzina 500 1935
Urząd Miejski 61897
    Dane podstawowe 14251
    Statut Miasta 5326
    Regulamin organizacyjny 7316
    Struktura organizacyjna 7157
    Burmistrz 14309
    Zastępca Burmistrza 8416
    Sekretarz 4572
    Naczelnicy i kierownicy wydziałów 10131
    Skarbnik 7267
    Wydziały i stanowiska 28043
       Wydział Organizacyjny 10416
       Wydział Spraw Obywatelskich 11583
       Wydział Finansowy 9263
       Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej 14887
       Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej 11065
       Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień Publicznych 6373
       Urząd Stanu Cywilnego 5901
       Zespół Radców Prawnych 3425
       Wydział Oświaty i Spraw Społecznych 8839
       Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych 2131
       Komenda Straży Miejskiej 6254
       Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego 3409
       Zespół Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 8669
       Zespól Audytu Wewnętrznego i Kontroli 4657
       Samodzielne Stanowisko ds. Sportu Turystyki i Promocji 7886
       Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 2811
       Administrator Bezpieczeństwa Informacji 3782
       Zespół Rozwoju Lokalnego 1739
    Kontakt 8181
Rada Miejska 25965
    Rada Miejska 2014-2018 3170
       Skład Rady Miejskiej 7394
          Bilińska Mirosława 2384
          Bera Tadeusz 1199
          Hoch Henryk 1133
          Połoniewicz Zbigniew 1472
          Borzuchowski Jarosław 750
          Brużdziak Tomasz 1297
          Dudzin Jacek 1016
          Gazda Waldemar 1184
          Iwaniec Ryszard 1539
          Krajewski Piotr 1058
          Lesicki Zbigniew 1481
          Liberacki Jan 885
          Majewska-Pawełko Agnieszka 1409
          Monist Anna 1111
          Podsiadło Tomasz 737
          Rutkiewicz Anna 852
          Sągol Dariusz 1192
          Skaskiewicz Marek 1117
          Taciak Grzegorz 952
          Wasilewski Bartłomiej 2715
          Wawrzyński Cezary 1148
       Tryb pracy Rady Miejskiej 967
       Przyjęcia interesantów 1321
       Dyżury radnych 5651
       Informacja o sesjach Rady Miejskiej 8266
       Kluby Radnych 2504
       Protokoły z sesji Rady Miejskiej 6118
       Komisje Rady Miejskiej 3337
       Informacje o posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej 12121
       Stanowisko Rady Miejskiej 2723
    Rada Miejska 2010-2014 15578
       Tryb pracy 2328
       Dyżury Radnych 7963
       Informacje o Sesjach Rady Miejskiej 22493
       Stanowisko Rady Miejskiej 4588
       Kluby Radnych 3240
       Protokoły z sesji Rady Miejskiej 14556
       Komisje - informacje o posiedzeniach 11803
    Skład Rady 2143
    Oświadczenia majątkowe 2309
Jednostki organizacyjne i pomocnicze 16445
    Jednostki pomocnicze 13134
       Osiedle Drwęckie 2577
       Osiedle Centrum 3445
       Osiedle Wzgórze Św. Franciszka z Asyżu 3132
       Osiedle Plebiscytowe 1043
       Osiedle Grunwaldzkie 563
    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 8479
       ZARZADZENIA POKL 3793
          2010 rok 2055
          2011 rok 8595
          2012 rok 1370
          2013 rok 2734
       Aktualności 901
       Zarządzenia Dyrektora MOPS 2503
          2010 rok 5684
          2011 rok 5715
          2012 rok 14936
          2013 rok 5642
          2014 rok 7592
       Przetargi 58235
Szkoły i przedszkola miejskie 7079
Awans zawodowy nauczycieli - informacje 1150
Akty prawne 27920
    Uchwały Rady Miejskiej 212981
       Uchwały 2009 rok 4274
       Uchwały 2008 rok 3619
       Uchwały 2007 rok 4610
       Uchwały 2006 rok 3151
       Uchwały 2005 rok 3884
       Uchwały 2004 rok 7244
       Uchwały 2003 rok 3944
    Zarządzenia Burmistrza 244639
       Zarządzenia 2009 rok 4397
       Zarządzenia 2008 rok 8976
       Zarządzenia 2007 rok 3816
       Zarządzenia 2006 rok 2697
       Zarządzenia 2005 rok 6788
       Zarządzenia 2004 rok 6061
       Zarządzenia 2003 rok 4141
    Dzienniki Ustaw 0
    Monitor Polski 0
    Dzienniki Urzędowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego 0
Konsultacje społeczne 8040
Podatki i opłaty 13423
    Podatki i opłaty w roku 2016 3546
    Podatki i opłaty w roku 2015 2805
    Podatki i opłaty w roku 2014 7928
    Podatki i opłaty w roku 2013 6887
    Podatki i opłaty w roku 2012 6074
    Podatki i opłaty w roku 2011 7067
    Podatki i opłaty w roku 2010 7632
Aktualności i informacje 39413
    Aktualności i informacje 25609
    Informacja o umorzeniach zaległości podatkowych 2085
    Wolne lokale mieszkalne 6174
Budżet 13534
    2016 2482
       Sprawozdania z wykonania budżetu 3841
    2015 3030
       Sprawozdania z wykonania budżetu 4496
    2014 4832
       Sprawozdania z wykonania budżetu 4058
    2013 3982
       Sprawozdania z wykonania budżetu 5703
    2012 3538
       Sprawozdania z wykonania budżetu 4652
    2011 4506
       Sprawozdania z wykonania budżetu 5833
    2010 4456
       Sprawozdania z wykonania budżetu 6308
    Sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 r. 3427
    Budżet Związku Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego 1578
Opinie RIO 17028
Obligacje komunalne 4537
Poradnik dla interesanta - procedury załatwiania spraw 111699
    Elektroniczna skrzynka podawcza 4990
Petycje 1957
Zgromadzenia publiczne i imprezy masowe 1528
    Zgromadzenia publiczne 370
       2015 rok 333
       2016 rok 315
    Imprezy masowe 521
Dla niesłyszących 4213
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze 103583
Zamówienia publiczne 220932
    Zamówienia publiczne aktualne 105345
    Wyniki zamówień publicznych 17936
    Wyniki innych postępowan 4897
       Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy 12553
       Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 10252
    Zapytania ofetowe poza ustawą PZP 205965
    Wybór najkorzystniejszej oferty 6256
    Zamówienia z wolnej ręki 28049
    OBLIGACJE KOMUNALNE 40343
Sprawozdania z zamówień udzielonych na podstawie art. 4 pkt 8 10609
    2014 rok 3833
    2015 rok 7339
    2016 rok 7012
Polityka społeczna 4036
Stypendia i dofinansowania dla uczniów 29971
Ochrona środowiska 8659
    System informacji o środowisku 2266
    Decyzje środowiskowe 23415
    Program Ochrony Środowiska 6396
    Gospodarka odpadami 6923
    Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 1628
Gospodarka nieruchomościami - przetargi, wykazy nieruchomości, lokale do sprzedaży 16203
    przetargi - sprzedaż nieruchomości 61430
    przetargi - rozstrzygnięcia 34529
    Wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży 35611
    Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 52367
    Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 29049
    Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy - obwieszczenia 19220
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 37185
Mienie komunalne 7067
Karta Dużej Rodziny 3289
    OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY 1503
    OSTRÓDZKA KARTA DUŻEJ RODZINY 1339
       WYKAZ PARTNERÓW OSTRÓDZKIEJ KARTY DUŻEJ RODZINY 2559
Strategie, raporty, opracowania,regulaminy 7297
    Strategia Rozwoju Miasta Ostróda 2015-2025 1552
    Strategia Rozwoju Miasta 2006-2016 2952
    Wieloletni Plan Inwestycyjny 1751
    Lokalny Program Rewitalizacji Miasta 2661
    Sprawozdanie z realizacji Polityki Oświatowej 4537
    Regulaminy 4316
    Sprawozdania 2350
    Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałanie Narkomanii 839
    Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2016-2025 665
    Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego 2971
Inwestycje dofinansowane ze środków UE 9182
    Ankieta satysfakcji klienta 0
Audyt 4870
    Plany roczne 4679
    Sprawozdania z planów 2807
Organizacje pozarządowe 14301
    Aktualności 24807
    Formularze 1638
    Konkursy ofert na realizację zadań publicznych 54788
       2016 11740
          Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert 8301
       2015 14815
          Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert 5164
       2014 7602
          Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert 5268
       2013 45975
          Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert 3424
       2012 47881
          Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert 2734
       2011 2008
          Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert 2251
       2010 17515
          Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert 2523
    Prawo 842
       zasady współpracy 612
       ustawy 701
       rozporządzenia 644
    Baza organizacji pozarządowych 821
    Przydatne linki 756
    Konsultacje aktów prawa miejscowego 7112
Konkursy ofert na realizację zadań publicznych 13498
Ostródzka Rada Organizacji Pozarządowych 312
Sprawozdania z realizacji Programów Współpracy z organizacjami pozarządowymi 6845
    2009 rok 1625
    2010 rok 3641
    2011 rok 1565
    2012 rok 1456
    2013 rok 1121
    2014 rok 951
    2015 rok 638
Oświadczenia majątkowe 20177
    Oświadczenia majątkowe rok 2016 1015
       WŁADZE MIASTA I PRACOWNICY URZĘDU 864
       DYREKTORZY I PRACOWNICY JEDNOSTEK PODLEGŁYCH 684
       RADNI RADY MIEJSKIEJ 626
    Oświadczenia majątkowe rok 2015 1306
       WŁADZE MIASTA I PRACOWNICY URZĘDU 910
       DYREKTORZY I PRACOWNICY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 1818
       RADNI RADY MIEJSKIEJ 864
    Oświadczenia majątkowe za 2014 rok 1807
       Władze Miasta i Naczelnicy na dzień 31.12.2014 r. 2760
       Władze Miasta i Naczelnicy Wydziałów 2484
       Radni Rady Miejskiej na dzień 31.12.2014 r. 1684
       Radni Rady Miejskiej - początek kadencji 1948
       Radni Rady Miejskiej - koniec kadencji 1922
       Dyrektorzy jednostek podległych 2816
    Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 3039
       Władze Miasta i Naczelnicy Wydziałów 4144
       Radni Rady Miejskiej 3525
       Dyrektorzy jednostek podległych 4923
    Oświadczenia majątkowe za 2012 rok 2066
       Władze Miasta i Naczelnicy Wydziałów 3401
       Radni Rady Miejskiej 3528
       Dyrektorzy jednostek podległych 2907
    Oświadczenia majątkowe za 2011 rok 2148
       Władze Miasta i Naczelnicy Wydziałów 3867
       Radni Rady Miejskiej 4199
       Dyrektorzy jednostek podległych 3277
    Oświadczenia majątkowe za 2010 rok 3335
       Władze Miasta i Naczelnicy Wydziałów 3398
       Radni Rady Miejskiej 2826
       Dyrektorzy jednostek podległych 2019
    Oświadczenia majątkowe radnych początek kadencji 2010r. - 2014r. 17718
    Oświadczenia majątkowe radnych za 2010r. - koniec kadencji 15390
    Oświadczenia majątkowe za rok 2009 2909
       Władze Miasta i Kierownicy Wydziałów 5763
       Rada Miejska 17938
       Dyrektorzy jednostek podleglych 16621
    Oświadczenia majątkowe za rok 2008 3414
    Oświadczenia majątkowe za rok 2007 3141
    Oświadczenia majątkowe za rok 2005 3297
    Oświadczenia majątkowe za rok 2006 3141
    Oświadczenia majątkowe za rok 2004 3182
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 8225
ISO 9001 4932
Wybory i referenda 14921
    WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014 ROK 8018
    WYBORY SAMORZĄDOWE 2014-2018 28320
    WYBORY PREZYDENCKIE 2015 R 4517
    WYBORY SAMORZĄDOWE 2010 ROKU 1284
    WYBORY ŁAWNIKÓW NA LATA 2016-2019 2471
    REFERENDUM 2015 2730
    WYBORY DO SEJMU I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2015 ROK . 2866
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 3135
Informacje nieudostępniane 4076
Rejestr instytucji kultury 2760
Spis powszechny 2011r. 4951
Herb 5244
Uchwały Związku Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego 6771
    2015 rok 2324
    2013 rok 3839
    2012 rok 2517
    2011 rok 891
Honorowi Obywatele Ostródy 3421
Oferty Inwestycyjne 1999

Menu Techniczne

Nazwa Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 0
Statystyka 2962
Rejestr zmian 597621
Redakcja Biuletunu 3676
Instrukcja obsługi 3103
Pliki do pobrania 7730
Mapa serwisu 2568

Strona główna

Nazwa Liczba odwiedzin
Strona Główna 3038


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.ostroda.warmia.mazury.pl/
Zamknij