czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  ZŁÓŻ PISMO  Dla niesłyszących
Jesteś w dziale: Strona główna / Statystyka
 Statystyka

Drukuj informację

Menu Przedmiotowe

Nazwa Liczba odwiedzin
Program Rodzina 500 1770
Urząd Miejski 61290
    Dane podstawowe 13482
    Statut Miasta 4902
    Regulamin organizacyjny 6952
    Struktura organizacyjna 6940
    Burmistrz 13986
    Zastępca Burmistrza 8195
    Sekretarz 4454
    Naczelnicy i kierownicy wydziałów 9843
    Skarbnik 6966
    Wydziały i stanowiska 26776
       Wydział Organizacyjny 9759
       Wydział Spraw Obywatelskich 11090
       Wydział Finansowy 8795
       Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej 14267
       Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej 10525
       Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień Publicznych 5954
       Urząd Stanu Cywilnego 5557
       Zespół Radców Prawnych 3242
       Wydział Oświaty i Spraw Społecznych 8341
       Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych 1998
       Komenda Straży Miejskiej 5799
       Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego 3236
       Zespół Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 8157
       Zespól Audytu Wewnętrznego i Kontroli 4426
       Samodzielne Stanowisko ds. Sportu Turystyki i Promocji 7591
       Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 2702
       Administrator Bezpieczeństwa Informacji 3650
       Zespół Rozwoju Lokalnego 1617
    Kontakt 7957
Rada Miejska 25558
    Rada Miejska 2014-2018 2964
       Skład Rady Miejskiej 7147
          Bilińska Mirosława 1960
          Bera Tadeusz 1055
          Hoch Henryk 998
          Połoniewicz Zbigniew 1244
          Borzuchowski Jarosław 658
          Brużdziak Tomasz 1178
          Dudzin Jacek 881
          Gazda Waldemar 1041
          Iwaniec Ryszard 1340
          Krajewski Piotr 874
          Lesicki Zbigniew 1349
          Liberacki Jan 778
          Majewska-Pawełko Agnieszka 1278
          Monist Anna 973
          Podsiadło Tomasz 673
          Rutkiewicz Anna 782
          Sągol Dariusz 1046
          Skaskiewicz Marek 993
          Taciak Grzegorz 852
          Wasilewski Bartłomiej 2416
          Wawrzyński Cezary 1010
       Tryb pracy Rady Miejskiej 925
       Przyjęcia interesantów 1265
       Dyżury radnych 5132
       Informacja o sesjach Rady Miejskiej 7579
       Kluby Radnych 2269
       Protokoły z sesji Rady Miejskiej 5280
       Komisje Rady Miejskiej 2909
       Informacje o posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej 10435
       Stanowisko Rady Miejskiej 2425
    Rada Miejska 2010-2014 14968
       Tryb pracy 2226
       Dyżury Radnych 7519
       Informacje o Sesjach Rady Miejskiej 20851
       Stanowisko Rady Miejskiej 4271
       Kluby Radnych 3071
       Protokoły z sesji Rady Miejskiej 12432
       Komisje - informacje o posiedzeniach 8817
    Skład Rady 2067
    Oświadczenia majątkowe 2157
Jednostki organizacyjne i pomocnicze 15836
    Jednostki pomocnicze 12267
       Osiedle Drwęckie 1944
       Osiedle Centrum 2741
       Osiedle Wzgórze Św. Franciszka z Asyżu 2458
       Osiedle Plebiscytowe 783
       Osiedle Grunwaldzkie 502
    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 8282
       ZARZADZENIA POKL 3660
          2010 rok 1933
          2011 rok 7858
          2012 rok 1307
          2013 rok 2522
       Aktualności 877
       Zarządzenia Dyrektora MOPS 2376
          2010 rok 5240
          2011 rok 5252
          2012 rok 14420
          2013 rok 5415
          2014 rok 6973
       Przetargi 58025
Szkoły i przedszkola miejskie 6687
Awans zawodowy nauczycieli - informacje 1007
Akty prawne 27411
    Uchwały Rady Miejskiej 195032
       Uchwały 2009 rok 4045
       Uchwały 2008 rok 3397
       Uchwały 2007 rok 4410
       Uchwały 2006 rok 2976
       Uchwały 2005 rok 3576
       Uchwały 2004 rok 7119
       Uchwały 2003 rok 3698
    Zarządzenia Burmistrza 226343
       Zarządzenia 2009 rok 4189
       Zarządzenia 2008 rok 8850
       Zarządzenia 2007 rok 3750
       Zarządzenia 2006 rok 2558
       Zarządzenia 2005 rok 6606
       Zarządzenia 2004 rok 5882
       Zarządzenia 2003 rok 3873
    Dzienniki Ustaw 0
    Monitor Polski 0
    Dzienniki Urzędowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego 0
Konsultacje społeczne 7392
Podatki i opłaty 13147
    Podatki i opłaty w roku 2016 3312
    Podatki i opłaty w roku 2015 2665
    Podatki i opłaty w roku 2014 7722
    Podatki i opłaty w roku 2013 6553
    Podatki i opłaty w roku 2012 5859
    Podatki i opłaty w roku 2011 6801
    Podatki i opłaty w roku 2010 7244
Aktualności i informacje 39161
    Aktualności i informacje 20678
    Informacja o umorzeniach zaległości podatkowych 1904
    Wolne lokale mieszkalne 5642
Budżet 12894
    2016 2163
       Sprawozdania z wykonania budżetu 3280
    2015 2669
       Sprawozdania z wykonania budżetu 3836
    2014 4395
       Sprawozdania z wykonania budżetu 3640
    2013 3673
       Sprawozdania z wykonania budżetu 5267
    2012 3201
       Sprawozdania z wykonania budżetu 4313
    2011 4194
       Sprawozdania z wykonania budżetu 5319
    2010 4113
       Sprawozdania z wykonania budżetu 5963
    Sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 r. 3178
    Budżet Związku Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego 1480
Opinie RIO 15812
Obligacje komunalne 4261
Poradnik dla interesanta - procedury załatwiania spraw 106995
    Elektroniczna skrzynka podawcza 4753
Petycje 1743
Zgromadzenia publiczne i imprezy masowe 1393
    Zgromadzenia publiczne 329
       2015 rok 261
       2016 rok 269
    Imprezy masowe 435
Dla niesłyszących 3994
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze 101357
Zamówienia publiczne 213309
    Zamówienia publiczne aktualne 105024
    Wyniki zamówień publicznych 16277
    Wyniki innych postępowan 4701
       Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy 11500
       Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 9174
    Zapytania ofetowe poza ustawą PZP 203873
    Wybór najkorzystniejszej oferty 5768
    Zamówienia z wolnej ręki 27884
    OBLIGACJE KOMUNALNE 40290
Sprawozdania z zamówień udzielonych na podstawie art. 4 pkt 8 10456
    2014 rok 3154
    2015 rok 6317
    2016 rok 6097
Polityka społeczna 3819
Stypendia i dofinansowania dla uczniów 29378
Ochrona środowiska 8335
    System informacji o środowisku 2168
    Decyzje środowiskowe 19940
    Program Ochrony Środowiska 5984
    Gospodarka odpadami 6321
    Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 1536
Gospodarka nieruchomościami - przetargi, wykazy nieruchomości, lokale do sprzedaży 15999
    przetargi - sprzedaż nieruchomości 57754
    przetargi - rozstrzygnięcia 31038
    Wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży 32929
    Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 48499
    Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 27006
    Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy - obwieszczenia 17909
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 34234
Mienie komunalne 6744
Karta Dużej Rodziny 3136
    OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY 1301
    OSTRÓDZKA KARTA DUŻEJ RODZINY 1216
       WYKAZ PARTNERÓW OSTRÓDZKIEJ KARTY DUŻEJ RODZINY 2287
Strategie, raporty, opracowania,regulaminy 6938
    Strategia Rozwoju Miasta Ostróda 2015-2025 1387
    Strategia Rozwoju Miasta 2006-2016 2845
    Wieloletni Plan Inwestycyjny 1678
    Lokalny Program Rewitalizacji Miasta 2442
    Sprawozdanie z realizacji Polityki Oświatowej 4195
    Regulaminy 3948
    Sprawozdania 2157
    Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałanie Narkomanii 766
    Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2016-2025 599
    Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego 2433
Inwestycje dofinansowane ze środków UE 8671
    Ankieta satysfakcji klienta 0
Audyt 4747
    Plany roczne 4453
    Sprawozdania z planów 2655
Organizacje pozarządowe 13514
    Aktualności 23076
    Formularze 1523
    Konkursy ofert na realizację zadań publicznych 54491
       2016 10945
          Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert 7778
       2015 14292
          Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert 4749
       2014 7056
          Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert 4864
       2013 45791
          Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert 3236
       2012 47643
          Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert 2507
       2011 1919
          Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert 2112
       2010 17280
          Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert 2333
    Prawo 812
       zasady współpracy 591
       ustawy 674
       rozporządzenia 614
    Baza organizacji pozarządowych 795
    Przydatne linki 725
    Konsultacje aktów prawa miejscowego 6602
Konkursy ofert na realizację zadań publicznych 13286
Ostródzka Rada Organizacji Pozarządowych 307
Sprawozdania z realizacji Programów Współpracy z organizacjami pozarządowymi 6603
    2009 rok 1559
    2010 rok 3554
    2011 rok 1500
    2012 rok 1371
    2013 rok 1040
    2014 rok 873
    2015 rok 564
Oświadczenia majątkowe 19891
    Oświadczenia majątkowe rok 2016 910
       WŁADZE MIASTA I PRACOWNICY URZĘDU 771
       DYREKTORZY I PRACOWNICY JEDNOSTEK PODLEGŁYCH 603
       RADNI RADY MIEJSKIEJ 581
    Oświadczenia majątkowe rok 2015 1175
       WŁADZE MIASTA I PRACOWNICY URZĘDU 844
       DYREKTORZY I PRACOWNICY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 1675
       RADNI RADY MIEJSKIEJ 771
    Oświadczenia majątkowe za 2014 rok 1692
       Władze Miasta i Naczelnicy na dzień 31.12.2014 r. 2483
       Władze Miasta i Naczelnicy Wydziałów 2385
       Radni Rady Miejskiej na dzień 31.12.2014 r. 1551
       Radni Rady Miejskiej - początek kadencji 1825
       Radni Rady Miejskiej - koniec kadencji 1828
       Dyrektorzy jednostek podległych 2591
    Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 2943
       Władze Miasta i Naczelnicy Wydziałów 4026
       Radni Rady Miejskiej 3261
       Dyrektorzy jednostek podległych 4796
    Oświadczenia majątkowe za 2012 rok 1997
       Władze Miasta i Naczelnicy Wydziałów 3154
       Radni Rady Miejskiej 3276
       Dyrektorzy jednostek podległych 2822
    Oświadczenia majątkowe za 2011 rok 2097
       Władze Miasta i Naczelnicy Wydziałów 3643
       Radni Rady Miejskiej 3944
       Dyrektorzy jednostek podległych 3189
    Oświadczenia majątkowe za 2010 rok 3193
       Władze Miasta i Naczelnicy Wydziałów 3104
       Radni Rady Miejskiej 2658
       Dyrektorzy jednostek podległych 1947
    Oświadczenia majątkowe radnych początek kadencji 2010r. - 2014r. 16699
    Oświadczenia majątkowe radnych za 2010r. - koniec kadencji 14439
    Oświadczenia majątkowe za rok 2009 2827
       Władze Miasta i Kierownicy Wydziałów 5488
       Rada Miejska 16923
       Dyrektorzy jednostek podleglych 15734
    Oświadczenia majątkowe za rok 2008 3147
    Oświadczenia majątkowe za rok 2007 3010
    Oświadczenia majątkowe za rok 2005 3152
    Oświadczenia majątkowe za rok 2006 2986
    Oświadczenia majątkowe za rok 2004 2994
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 7838
ISO 9001 4690
Wybory i referenda 14483
    WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014 ROK 7617
    WYBORY SAMORZĄDOWE 2014-2018 27247
    WYBORY PREZYDENCKIE 2015 R 4381
    WYBORY SAMORZĄDOWE 2010 ROKU 947
    WYBORY ŁAWNIKÓW NA LATA 2016-2019 2156
    REFERENDUM 2015 2417
    WYBORY DO SEJMU I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2015 ROK . 2575
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 2964
Informacje nieudostępniane 3913
Rejestr instytucji kultury 2590
Spis powszechny 2011r. 4751
Herb 5029
Uchwały Związku Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego 6644
    2015 rok 2051
    2013 rok 3481
    2012 rok 2185
    2011 rok 815
Honorowi Obywatele Ostródy 3236
Oferty Inwestycyjne 1860

Menu Techniczne

Nazwa Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 0
Statystyka 2856
Rejestr zmian 580091
Redakcja Biuletunu 3587
Instrukcja obsługi 2923
Pliki do pobrania 7502
Mapa serwisu 2470

Strona główna

Nazwa Liczba odwiedzin
Strona Główna 2883


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.ostroda.warmia.mazury.pl/
Zamknij