czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  ZŁÓŻ PISMO  Dla niesłyszących
Jesteś w dziale: Strona główna / Statystyka
 Statystyka

Drukuj informację

Menu Przedmiotowe

Nazwa Liczba odwiedzin
Program Rodzina 500 1985
Urząd Miejski 62152
    Dane podstawowe 14677
    Statut Miasta 5469
    Regulamin organizacyjny 7473
    Struktura organizacyjna 7258
    Burmistrz 14434
    Zastępca Burmistrza 8533
    Sekretarz 4611
    Naczelnicy i kierownicy wydziałów 10321
    Skarbnik 7388
    Wydziały i stanowiska 28504
       Wydział Organizacyjny 10741
       Wydział Spraw Obywatelskich 11780
       Wydział Finansowy 9432
       Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej 15227
       Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej 11373
       Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień Publicznych 6558
       Urząd Stanu Cywilnego 6051
       Zespół Radców Prawnych 3489
       Wydział Oświaty i Spraw Społecznych 9092
       Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych 2211
       Komenda Straży Miejskiej 6472
       Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego 3477
       Zespół Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 8898
       Zespól Audytu Wewnętrznego i Kontroli 4740
       Samodzielne Stanowisko ds. Sportu Turystyki i Promocji 7994
       Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 2859
       Administrator Bezpieczeństwa Informacji 3864
       Zespół Rozwoju Lokalnego 1791
    Kontakt 8483
Rada Miejska 26121
    Rada Miejska 2014-2018 3258
       Skład Rady Miejskiej 7578
          Bilińska Mirosława 2539
          Bera Tadeusz 1268
          Hoch Henryk 1192
          Połoniewicz Zbigniew 1576
          Borzuchowski Jarosław 779
          Brużdziak Tomasz 1348
          Dudzin Jacek 1096
          Gazda Waldemar 1250
          Iwaniec Ryszard 1624
          Krajewski Piotr 1142
          Lesicki Zbigniew 1538
          Liberacki Jan 945
          Majewska-Pawełko Agnieszka 1447
          Monist Anna 1183
          Podsiadło Tomasz 765
          Rutkiewicz Anna 883
          Sągol Dariusz 1270
          Skaskiewicz Marek 1167
          Taciak Grzegorz 997
          Wasilewski Bartłomiej 2843
          Wawrzyński Cezary 1211
       Tryb pracy Rady Miejskiej 996
       Przyjęcia interesantów 1357
       Dyżury radnych 5895
       Informacja o sesjach Rady Miejskiej 8616
       Kluby Radnych 2608
       Protokoły z sesji Rady Miejskiej 6506
       Komisje Rady Miejskiej 3538
       Informacje o posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej 13178
       Stanowisko Rady Miejskiej 2858
    Rada Miejska 2010-2014 15863
       Tryb pracy 2384
       Dyżury Radnych 8120
       Informacje o Sesjach Rady Miejskiej 23215
       Stanowisko Rady Miejskiej 4723
       Kluby Radnych 3314
       Protokoły z sesji Rady Miejskiej 15401
       Komisje - informacje o posiedzeniach 13502
    Skład Rady 2186
    Oświadczenia majątkowe 2391
Jednostki organizacyjne i pomocnicze 16720
    Jednostki pomocnicze 13480
       Osiedle Drwęckie 2831
       Osiedle Centrum 3731
       Osiedle Wzgórze Św. Franciszka z Asyżu 3422
       Osiedle Plebiscytowe 1152
       Osiedle Grunwaldzkie 593
    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 8583
       ZARZADZENIA POKL 3832
          2010 rok 2132
          2011 rok 8936
          2012 rok 1399
          2013 rok 2817
       Aktualności 912
       Zarządzenia Dyrektora MOPS 2550
          2010 rok 5839
          2011 rok 5887
          2012 rok 15139
          2013 rok 5761
          2014 rok 7854
       Przetargi 58316
Szkoły i przedszkola miejskie 7197
Awans zawodowy nauczycieli - informacje 1209
Akty prawne 28136
    Uchwały Rady Miejskiej 221457
       Uchwały 2009 rok 4353
       Uchwały 2008 rok 3723
       Uchwały 2007 rok 4709
       Uchwały 2006 rok 3218
       Uchwały 2005 rok 3989
       Uchwały 2004 rok 7310
       Uchwały 2003 rok 4566
    Zarządzenia Burmistrza 254270
       Zarządzenia 2009 rok 4489
       Zarządzenia 2008 rok 9056
       Zarządzenia 2007 rok 3852
       Zarządzenia 2006 rok 2749
       Zarządzenia 2005 rok 6884
       Zarządzenia 2004 rok 6139
       Zarządzenia 2003 rok 4233
    Dzienniki Ustaw 0
    Monitor Polski 0
    Dzienniki Urzędowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego 0
Konsultacje społeczne 8392
Podatki i opłaty 13518
    Podatki i opłaty w roku 2016 3629
    Podatki i opłaty w roku 2015 2875
    Podatki i opłaty w roku 2014 8032
    Podatki i opłaty w roku 2013 7031
    Podatki i opłaty w roku 2012 6176
    Podatki i opłaty w roku 2011 7259
    Podatki i opłaty w roku 2010 7794
Aktualności i informacje 39490
    Aktualności i informacje 28307
    Informacja o umorzeniach zaległości podatkowych 2160
    Wolne lokale mieszkalne 6386
Budżet 13770
    2016 2637
       Sprawozdania z wykonania budżetu 4035
    2015 3188
       Sprawozdania z wykonania budżetu 4701
    2014 5010
       Sprawozdania z wykonania budżetu 4242
    2013 4150
       Sprawozdania z wykonania budżetu 5891
    2012 3722
       Sprawozdania z wykonania budżetu 4805
    2011 4710
       Sprawozdania z wykonania budżetu 5989
    2010 4575
       Sprawozdania z wykonania budżetu 6478
    Sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 r. 3535
    Budżet Związku Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego 1623
Opinie RIO 17559
Obligacje komunalne 4632
Poradnik dla interesanta - procedury załatwiania spraw 114300
    Elektroniczna skrzynka podawcza 5075
Petycje 2041
Zgromadzenia publiczne i imprezy masowe 1586
    Zgromadzenia publiczne 401
       2015 rok 366
       2016 rok 355
    Imprezy masowe 569
Dla niesłyszących 4321
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze 105091
Zamówienia publiczne 225985
    Zamówienia publiczne aktualne 105549
    Wyniki zamówień publicznych 18969
    Wyniki innych postępowan 4969
       Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy 13186
       Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 10760
    Zapytania ofetowe poza ustawą PZP 207271
    Wybór najkorzystniejszej oferty 6457
    Zamówienia z wolnej ręki 28101
    OBLIGACJE KOMUNALNE 40372
Sprawozdania z zamówień udzielonych na podstawie art. 4 pkt 8 10674
    2014 rok 4193
    2015 rok 7832
    2016 rok 7473
Polityka społeczna 4128
Stypendia i dofinansowania dla uczniów 30283
Ochrona środowiska 8797
    System informacji o środowisku 2317
    Decyzje środowiskowe 24860
    Program Ochrony Środowiska 6562
    Gospodarka odpadami 7159
    Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 1663
Gospodarka nieruchomościami - przetargi, wykazy nieruchomości, lokale do sprzedaży 16295
    przetargi - sprzedaż nieruchomości 63317
    przetargi - rozstrzygnięcia 35861
    Wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży 37242
    Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 53998
    Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 30201
    Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy - obwieszczenia 19825
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 38777
Mienie komunalne 7168
Karta Dużej Rodziny 3349
    OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY 1639
    OSTRÓDZKA KARTA DUŻEJ RODZINY 1387
       WYKAZ PARTNERÓW OSTRÓDZKIEJ KARTY DUŻEJ RODZINY 2687
Strategie, raporty, opracowania,regulaminy 7444
    Strategia Rozwoju Miasta Ostróda 2015-2025 1634
    Strategia Rozwoju Miasta 2006-2016 2991
    Wieloletni Plan Inwestycyjny 1785
    Lokalny Program Rewitalizacji Miasta 2745
    Sprawozdanie z realizacji Polityki Oświatowej 4648
    Regulaminy 4476
    Sprawozdania 2419
    Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałanie Narkomanii 879
    Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2016-2025 689
    Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego 3171
Inwestycje dofinansowane ze środków UE 9397
    Ankieta satysfakcji klienta 0
Audyt 4939
    Plany roczne 4784
    Sprawozdania z planów 2865
Organizacje pozarządowe 14769
    Aktualności 25635
    Formularze 1674
    Konkursy ofert na realizację zadań publicznych 54913
       2016 12147
          Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert 8499
       2015 15082
          Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert 5345
       2014 7784
          Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert 5445
       2013 46136
          Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert 3512
       2012 48014
          Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert 2847
       2011 2073
          Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert 2305
       2010 17597
          Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert 2588
    Prawo 852
       zasady współpracy 625
       ustawy 710
       rozporządzenia 663
    Baza organizacji pozarządowych 833
    Przydatne linki 769
    Konsultacje aktów prawa miejscowego 7408
Konkursy ofert na realizację zadań publicznych 13580
Ostródzka Rada Organizacji Pozarządowych 312
Sprawozdania z realizacji Programów Współpracy z organizacjami pozarządowymi 6936
    2009 rok 1653
    2010 rok 3668
    2011 rok 1591
    2012 rok 1485
    2013 rok 1150
    2014 rok 988
    2015 rok 680
Oświadczenia majątkowe 20373
    Oświadczenia majątkowe rok 2016 1047
       WŁADZE MIASTA I PRACOWNICY URZĘDU 905
       DYREKTORZY I PRACOWNICY JEDNOSTEK PODLEGŁYCH 717
       RADNI RADY MIEJSKIEJ 655
    Oświadczenia majątkowe rok 2015 1360
       WŁADZE MIASTA I PRACOWNICY URZĘDU 946
       DYREKTORZY I PRACOWNICY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 1919
       RADNI RADY MIEJSKIEJ 931
    Oświadczenia majątkowe za 2014 rok 1861
       Władze Miasta i Naczelnicy na dzień 31.12.2014 r. 2854
       Władze Miasta i Naczelnicy Wydziałów 2551
       Radni Rady Miejskiej na dzień 31.12.2014 r. 1737
       Radni Rady Miejskiej - początek kadencji 2049
       Radni Rady Miejskiej - koniec kadencji 1961
       Dyrektorzy jednostek podległych 2951
    Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 3096
       Władze Miasta i Naczelnicy Wydziałów 4217
       Radni Rady Miejskiej 3627
       Dyrektorzy jednostek podległych 4994
    Oświadczenia majątkowe za 2012 rok 2107
       Władze Miasta i Naczelnicy Wydziałów 3501
       Radni Rady Miejskiej 3631
       Dyrektorzy jednostek podległych 2954
    Oświadczenia majątkowe za 2011 rok 2200
       Władze Miasta i Naczelnicy Wydziałów 3984
       Radni Rady Miejskiej 4346
       Dyrektorzy jednostek podległych 3341
    Oświadczenia majątkowe za 2010 rok 3416
       Władze Miasta i Naczelnicy Wydziałów 3544
       Radni Rady Miejskiej 2970
       Dyrektorzy jednostek podległych 2066
    Oświadczenia majątkowe radnych początek kadencji 2010r. - 2014r. 18117
    Oświadczenia majątkowe radnych za 2010r. - koniec kadencji 15755
    Oświadczenia majątkowe za rok 2009 2949
       Władze Miasta i Kierownicy Wydziałów 5895
       Rada Miejska 18399
       Dyrektorzy jednostek podleglych 16965
    Oświadczenia majątkowe za rok 2008 3540
    Oświadczenia majątkowe za rok 2007 3221
    Oświadczenia majątkowe za rok 2005 3350
    Oświadczenia majątkowe za rok 2006 3207
    Oświadczenia majątkowe za rok 2004 3250
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 8388
ISO 9001 5717
Wybory i referenda 15216
    WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014 ROK 8208
    WYBORY SAMORZĄDOWE 2014-2018 28818
    WYBORY PREZYDENCKIE 2015 R 4684
    WYBORY SAMORZĄDOWE 2010 ROKU 1497
    WYBORY ŁAWNIKÓW NA LATA 2016-2019 2636
    REFERENDUM 2015 2939
    WYBORY DO SEJMU I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2015 ROK . 2985
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 3194
Informacje nieudostępniane 4130
Rejestr instytucji kultury 2832
Spis powszechny 2011r. 5027
Herb 5337
Uchwały Związku Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego 6812
    2015 rok 2431
    2013 rok 3968
    2012 rok 2636
    2011 rok 922
Honorowi Obywatele Ostródy 3492
Oferty Inwestycyjne 2048

Menu Techniczne

Nazwa Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 0
Statystyka 3001
Rejestr zmian 647611
Redakcja Biuletunu 3708
Instrukcja obsługi 3178
Pliki do pobrania 7804
Mapa serwisu 2600

Strona główna

Nazwa Liczba odwiedzin
Strona Główna 3218


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.ostroda.warmia.mazury.pl/
Zamknij