czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  ZŁÓŻ PISMO  Dla niesłyszących
Jesteś w dziale: Strona główna / Statystyka
 Statystyka

Drukuj informację

Menu Przedmiotowe

Nazwa Liczba odwiedzin
Program Rodzina 500 1638
Urząd Miejski 60778
    Dane podstawowe 13039
    Statut Miasta 4473
    Regulamin organizacyjny 6603
    Struktura organizacyjna 6755
    Burmistrz 13775
    Zastępca Burmistrza 8047
    Sekretarz 4383
    Naczelnicy i kierownicy wydziałów 9587
    Skarbnik 6677
    Wydziały i stanowiska 25892
       Wydział Organizacyjny 9234
       Wydział Spraw Obywatelskich 10754
       Wydział Finansowy 8197
       Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej 13746
       Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej 10157
       Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień Publicznych 5662
       Urząd Stanu Cywilnego 5263
       Zespół Radców Prawnych 3099
       Wydział Oświaty i Spraw Społecznych 8029
       Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych 1899
       Komenda Straży Miejskiej 5542
       Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego 3086
       Zespół Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 7724
       Zespól Audytu Wewnętrznego i Kontroli 4166
       Samodzielne Stanowisko ds. Sportu Turystyki i Promocji 7266
       Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 2609
       Administrator Bezpieczeństwa Informacji 3492
       Zespół Rozwoju Lokalnego 1512
    Kontakt 7806
Rada Miejska 25035
    Rada Miejska 2014-2018 2772
       Skład Rady Miejskiej 6776
          Bilińska Mirosława 1715
          Bera Tadeusz 900
          Hoch Henryk 861
          Połoniewicz Zbigniew 1099
          Borzuchowski Jarosław 589
          Brużdziak Tomasz 1106
          Dudzin Jacek 717
          Gazda Waldemar 873
          Iwaniec Ryszard 1191
          Krajewski Piotr 811
          Lesicki Zbigniew 1221
          Liberacki Jan 732
          Majewska-Pawełko Agnieszka 1125
          Monist Anna 863
          Podsiadło Tomasz 615
          Rutkiewicz Anna 726
          Sągol Dariusz 960
          Skaskiewicz Marek 818
          Taciak Grzegorz 759
          Wasilewski Bartłomiej 2249
          Wawrzyński Cezary 919
       Tryb pracy Rady Miejskiej 855
       Przyjęcia interesantów 1228
       Dyżury radnych 4483
       Informacja o sesjach Rady Miejskiej 6622
       Kluby Radnych 1885
       Protokoły z sesji Rady Miejskiej 4674
       Komisje Rady Miejskiej 2504
       Informacje o posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej 8784
       Stanowisko Rady Miejskiej 2097
    Rada Miejska 2010-2014 14195
       Tryb pracy 2111
       Dyżury Radnych 6958
       Informacje o Sesjach Rady Miejskiej 18905
       Stanowisko Rady Miejskiej 3977
       Kluby Radnych 2861
       Protokoły z sesji Rady Miejskiej 10269
       Komisje - informacje o posiedzeniach 5888
    Skład Rady 1927
    Oświadczenia majątkowe 1974
Jednostki organizacyjne i pomocnicze 15476
    Jednostki pomocnicze 11560
       Osiedle Drwęckie 1363
       Osiedle Centrum 2065
       Osiedle Wzgórze Św. Franciszka z Asyżu 1939
       Osiedle Plebiscytowe 679
       Osiedle Grunwaldzkie 450
    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 8122
       ZARZADZENIA POKL 3538
          2010 rok 1853
          2011 rok 7276
          2012 rok 1261
          2013 rok 2299
       Aktualności 842
       Zarządzenia Dyrektora MOPS 2261
          2010 rok 4877
          2011 rok 4841
          2012 rok 14142
          2013 rok 5247
          2014 rok 6503
       Przetargi 57839
Szkoły i przedszkola miejskie 6237
Awans zawodowy nauczycieli - informacje 905
Akty prawne 27023
    Uchwały Rady Miejskiej 178510
       Uchwały 2009 rok 3878
       Uchwały 2008 rok 3263
       Uchwały 2007 rok 4275
       Uchwały 2006 rok 2740
       Uchwały 2005 rok 3414
       Uchwały 2004 rok 6988
       Uchwały 2003 rok 3491
    Zarządzenia Burmistrza 208334
       Zarządzenia 2009 rok 3980
       Zarządzenia 2008 rok 8721
       Zarządzenia 2007 rok 3692
       Zarządzenia 2006 rok 2472
       Zarządzenia 2005 rok 6468
       Zarządzenia 2004 rok 5624
       Zarządzenia 2003 rok 3710
    Dzienniki Ustaw 0
    Monitor Polski 0
    Dzienniki Urzędowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego 0
Konsultacje społeczne 6943
Podatki i opłaty 12899
    Podatki i opłaty w roku 2016 3066
    Podatki i opłaty w roku 2015 2555
    Podatki i opłaty w roku 2014 7497
    Podatki i opłaty w roku 2013 6242
    Podatki i opłaty w roku 2012 5634
    Podatki i opłaty w roku 2011 6629
    Podatki i opłaty w roku 2010 6889
Aktualności i informacje 38990
    Aktualności i informacje 15967
    Informacja o umorzeniach zaległości podatkowych 1708
    Wolne lokale mieszkalne 5172
Budżet 12110
    2016 1944
       Sprawozdania z wykonania budżetu 2552
    2015 1990
       Sprawozdania z wykonania budżetu 3200
    2014 3869
       Sprawozdania z wykonania budżetu 3209
    2013 3378
       Sprawozdania z wykonania budżetu 4771
    2012 2978
       Sprawozdania z wykonania budżetu 3982
    2011 4000
       Sprawozdania z wykonania budżetu 4849
    2010 3779
       Sprawozdania z wykonania budżetu 5709
    Sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 r. 2982
    Budżet Związku Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego 1376
Opinie RIO 14762
Obligacje komunalne 3969
Poradnik dla interesanta - procedury załatwiania spraw 103288
    Elektroniczna skrzynka podawcza 4494
Petycje 1453
Zgromadzenia publiczne i imprezy masowe 1289
    Zgromadzenia publiczne 299
       2015 rok 175
       2016 rok 232
    Imprezy masowe 359
Dla niesłyszących 3791
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze 99527
Zamówienia publiczne 206326
    Zamówienia publiczne aktualne 104754
    Wyniki zamówień publicznych 15238
    Wyniki innych postępowan 4478
       Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy 10621
       Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 8301
    Zapytania ofetowe poza ustawą PZP 201764
    Wybór najkorzystniejszej oferty 5360
    Zamówienia z wolnej ręki 27645
    OBLIGACJE KOMUNALNE 40216
Sprawozdania z zamówień udzielonych na podstawie art. 4 pkt 8 10266
    2014 rok 2480
    2015 rok 4932
    2016 rok 5037
Polityka społeczna 3651
Stypendia i dofinansowania dla uczniów 29028
Ochrona środowiska 8005
    System informacji o środowisku 2083
    Decyzje środowiskowe 17184
    Program Ochrony Środowiska 5611
    Gospodarka odpadami 5776
    Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 1379
Gospodarka nieruchomościami - przetargi, wykazy nieruchomości, lokale do sprzedaży 15856
    przetargi - sprzedaż nieruchomości 54999
    przetargi - rozstrzygnięcia 27818
    Wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży 30222
    Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 44306
    Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 25203
    Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy - obwieszczenia 17093
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 32760
Mienie komunalne 6373
Karta Dużej Rodziny 2994
    OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY 1151
    OSTRÓDZKA KARTA DUŻEJ RODZINY 1137
       WYKAZ PARTNERÓW OSTRÓDZKIEJ KARTY DUŻEJ RODZINY 2140
Strategie, raporty, opracowania,regulaminy 6710
    Strategia Rozwoju Miasta Ostróda 2015-2025 1281
    Strategia Rozwoju Miasta 2006-2016 2776
    Wieloletni Plan Inwestycyjny 1608
    Lokalny Program Rewitalizacji Miasta 2210
    Sprawozdanie z realizacji Polityki Oświatowej 3800
    Regulaminy 3560
    Sprawozdania 1968
    Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałanie Narkomanii 710
    Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2016-2025 547
    Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego 2123
Inwestycje dofinansowane ze środków UE 8292
    Ankieta satysfakcji klienta 0
Audyt 4618
    Plany roczne 4303
    Sprawozdania z planów 2565
Organizacje pozarządowe 12880
    Aktualności 21087
    Formularze 1384
    Konkursy ofert na realizację zadań publicznych 54190
       2016 10372
          Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert 7350
       2015 13740
          Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert 4314
       2014 6536
          Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert 4472
       2013 45661
          Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert 3084
       2012 47479
          Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert 2333
       2011 1839
          Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert 1918
       2010 17042
          Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert 2133
    Prawo 768
       zasady współpracy 574
       ustawy 650
       rozporządzenia 593
    Baza organizacji pozarządowych 756
    Przydatne linki 693
    Konsultacje aktów prawa miejscowego 5925
Konkursy ofert na realizację zadań publicznych 13045
Ostródzka Rada Organizacji Pozarządowych 304
Sprawozdania z realizacji Programów Współpracy z organizacjami pozarządowymi 6351
    2009 rok 1488
    2010 rok 3443
    2011 rok 1417
    2012 rok 1270
    2013 rok 950
    2014 rok 796
    2015 rok 467
Oświadczenia majątkowe 19620
    Oświadczenia majątkowe rok 2016 810
       WŁADZE MIASTA I PRACOWNICY URZĘDU 717
       DYREKTORZY I PRACOWNICY JEDNOSTEK PODLEGŁYCH 534
       RADNI RADY MIEJSKIEJ 548
    Oświadczenia majątkowe rok 2015 1044
       WŁADZE MIASTA I PRACOWNICY URZĘDU 795
       DYREKTORZY I PRACOWNICY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 1515
       RADNI RADY MIEJSKIEJ 704
    Oświadczenia majątkowe za 2014 rok 1530
       Władze Miasta i Naczelnicy na dzień 31.12.2014 r. 2136
       Władze Miasta i Naczelnicy Wydziałów 2296
       Radni Rady Miejskiej na dzień 31.12.2014 r. 1432
       Radni Rady Miejskiej - początek kadencji 1717
       Radni Rady Miejskiej - koniec kadencji 1737
       Dyrektorzy jednostek podległych 2455
    Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 2865
       Władze Miasta i Naczelnicy Wydziałów 3963
       Radni Rady Miejskiej 3144
       Dyrektorzy jednostek podległych 4684
    Oświadczenia majątkowe za 2012 rok 1902
       Władze Miasta i Naczelnicy Wydziałów 2915
       Radni Rady Miejskiej 2983
       Dyrektorzy jednostek podległych 2743
    Oświadczenia majątkowe za 2011 rok 2038
       Władze Miasta i Naczelnicy Wydziałów 3529
       Radni Rady Miejskiej 3727
       Dyrektorzy jednostek podległych 3083
    Oświadczenia majątkowe za 2010 rok 3052
       Władze Miasta i Naczelnicy Wydziałów 2787
       Radni Rady Miejskiej 2431
       Dyrektorzy jednostek podległych 1890
    Oświadczenia majątkowe radnych początek kadencji 2010r. - 2014r. 15758
    Oświadczenia majątkowe radnych za 2010r. - koniec kadencji 13450
    Oświadczenia majątkowe za rok 2009 2760
       Władze Miasta i Kierownicy Wydziałów 5161
       Rada Miejska 15780
       Dyrektorzy jednostek podleglych 14789
    Oświadczenia majątkowe za rok 2008 2934
    Oświadczenia majątkowe za rok 2007 2908
    Oświadczenia majątkowe za rok 2005 2943
    Oświadczenia majątkowe za rok 2006 2801
    Oświadczenia majątkowe za rok 2004 2842
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 7477
ISO 9001 4375
Wybory i referenda 14028
    WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014 ROK 7239
    WYBORY SAMORZĄDOWE 2014-2018 25487
    WYBORY PREZYDENCKIE 2015 R 4180
    WYBORY SAMORZĄDOWE 2010 ROKU 747
    WYBORY ŁAWNIKÓW NA LATA 2016-2019 1960
    REFERENDUM 2015 2257
    WYBORY DO SEJMU I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2015 ROK . 2284
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 2872
Informacje nieudostępniane 3790
Rejestr instytucji kultury 2453
Spis powszechny 2011r. 4609
Herb 4917
Uchwały Związku Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego 6531
    2015 rok 1746
    2013 rok 3054
    2012 rok 1856
    2011 rok 750
Honorowi Obywatele Ostródy 3056
Oferty Inwestycyjne 1758

Menu Techniczne

Nazwa Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 0
Statystyka 2795
Rejestr zmian 564300
Redakcja Biuletunu 3528
Instrukcja obsługi 2755
Pliki do pobrania 7303
Mapa serwisu 2399

Strona główna

Nazwa Liczba odwiedzin
Strona Główna 2612


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.ostroda.warmia.mazury.pl/
Zamknij