czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  ZŁÓŻ PISMO  Dla niesłyszących
 Rejestr zmian
 Drukuj informację

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

Ogłoszono dnia: 2016-11-18 12:54:25 przez Trzcińska Małgorzata

ZEZWOLENIA NA ZAKŁADANIE, PRZEPROWADZANIE I WYKONANIE NA NIERUCHOMOŚCIACH URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

Termin załatwienia

1. do 30 dni 2. czas przygotowania dokumentacji do zawarcia umowy notarialnej uzależniony jest od uzyskania niezbędnych opinii i dokumentacji geodezyjnej.

Osoba kontaktowa

Małgorzata Trzcińska, Krystyna Węgłowska

Miejsce załatwienia

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, pok. 202G

Telefon kontaktowy

89-642-94-23, 89-642-94-24

Adres e-mail

malgorzata @um.ostroda.pl

Sposób załatwienia

1. Uzgodnienie lokalizacji projektu

2. Uzgodnienie lokalizacji projektu i określenie wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu,

 - sporządzenie i podpisanie porozumień w sprawie ustanowienia służebności,
- zarządzenie Burmistrza Miasta w sprawie ustanowienia służebności,

- zawarcie umowy notarialnej ustanowienia służebności przesyłu

Miejsce odbioru

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, pok. 202G

Wymagane Dokumenty

1.Wniosek do Burmistrza Miasta o uzgodnienie lokalizacji sieci lub ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej. Do wniosku należy dołączyć dwa egz. projektu sieci. W przypadku pełnomocnictwa dla osób podpisujących wniosek w imieniu inwestora należy dołączyć do wniosku pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w wys. 17,00zł.

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej.

Podstawa prawna

1. art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn.zm.).

2. art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 380 z póżn.zm.)

2. Uchwała Nr XXX/185/2008 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 3 października 2008r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Ostródy (Dz.Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 200,poz.3132 z póżn.zm).


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.ostroda.warmia.mazury.pl/
Zamknij