czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  ZŁÓŻ PISMO  Dla niesłyszących
 Rejestr zmian
 Drukuj informację

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

Ogłoszono dnia: 2010-05-11 12:44:25 przez Małgorzata Trzcińska

NADAWANIE NUMERACJI PORZĄDKOWEJ NIERUCHOMOŚCI

Termin załatwienia

Wydanie stosownego zaświadczenia następuje bez zbędnej zwłoki

Osoba kontaktowa

Małgorzata Trzcińska, Henryk Stramski

Miejsce załatwienia

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej pok. 202G

Telefon kontaktowy

89 642-94-23, 89 642-94-70

Adres e-mail

malgorzata@um.ostroda.pl

Miejsce odbioru

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej , pok. 202G

Wymagane Dokumenty

1. Wniosek

Czas realizacji

Wydanie stosownego zaświadczenia następuje bez zbędnej zwłoki.

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej

Podstawa prawna

Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1629)
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów  (Dz. U. z 2012 r., poz. 125)
 

Załączniki


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.ostroda.warmia.mazury.pl/
Zamknij