czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  ZŁÓŻ PISMO  Dla niesłyszących
 Rejestr zmian
 Drukuj informację

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

Ogłoszono dnia: 2010-05-11 11:24:22 przez Małgorzata Trzcińska

WYDZIERŻAWIENIE GRUNTÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY

Termin załatwienia

Bez zbędnej zwłoki

Osoba kontaktowa

Małgorzata Trzcińska , Krystyna Węgłowska, Konrad Nalewajko

Miejsce załatwienia

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej , pok. 202G  

Telefon kontaktowy

89 642-94-23, 89 642-94-69

Adres e-mail

malgorzata @um.ostroda.pl

Sposób załatwienia

  1. Postępowanie w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej wszczyna się na wniosek zainteresowanego i następuje w trybie przetargowym lub bezprzetargowym.
  2. Informacja o przeznaczeniu nieruchomości do wydzierżawienia podawana jest do publicznej wiadomości w formie wykazu, który wywieszony zostaje na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ostródzie na okres 21 dni i na stronie internetowej urzędu BIP, natomiast ogłoszenie o wykazie umieszczane jest na tablicach ogłoszeń oraz w prasie lokalnej.
  3. Rada Miejska wyraża zgodę na przedłużanie umów dzierżawy w trybie bezprzetargowym na dalszy okres, na rzecz dotychczasowych dzierżawców, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Miejsce odbioru

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej , pok. 202G

Wymagane Dokumenty

1. Wniosek

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej:art. 2 ust. 1 pkt h ustawy o oplacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) 

Podstawa prawna

1. Art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity: -  Dz.U.Nr z 2015 r., poz. 1774 późn.zm.)
2. Art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: -  Dz.U.2016r., poz. 446)
3.Uchwała Nr 303/96 Zarządu Miasta Ostródy z dnia 17.12.1996r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania gruntów komunalnych na okres do 3 lat ze zmianą z dnia 15.04.1997r.


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.ostroda.warmia.mazury.pl/
Zamknij