czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  ZŁÓŻ PISMO  Dla niesłyszących
 Rejestr zmian
 Drukuj informację

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich

Ogłoszono dnia: 2010-05-10 14:15:34 przez Długosz Izabela

Wpis do ewidencji innych obiektów w których są świadczone usługi hotelarskie

Termin załatwienia

do 14 dni

Osoba kontaktowa

Ewa Wosiek, Wioletta Pietkiewicz, Łukasz Kalwiński

Miejsce załatwienia

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Ostródzie
 Ul. Adama Mickiewicza 24 pok. Nr 106

Telefon kontaktowy

89 642-94-29, 89 642-94-55, 89 642-94-54, 89-642-94-57

Adres e-mail

ewid@um.ostroda.pl

Sposób załatwienia

Osoby świadczące usługi hotelarskie w innych obiektach niż obiekty hotelarskie zobowiązane są przed rozpoczęciem działalności zgłosić taki obiekt do ewidencji prowadzonej w gminie właściwej ze względu na miejsce położenia obiektu.
Obowiązek ten dotyczy wszystkich, którzy świadczą usługi hotelarskie w obiektach, które nie są obiektami hotelarskimi - czyli nie są: hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem, polem biwakowym
Zgodnie z ustawą usługi hotelarskie to: krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu usług z tym związanych

Miejsce odbioru

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Ostródzie
 Ul. Adama Mickiewicza 24 pok. Nr 106

Wymagane Dokumenty

-wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarski,

- kserokopia NIP,
- kserokopia odpisu z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

Czas realizacji

do 14 dni

Opłaty

bez opłat

Tryb odwoławczy

nie dotyczy

Podstawa prawna

1.     Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z  2016, poz. 23)

2.     art. 38 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2016r., poz. 187 ze zm.)
3.     Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz.U. z 2006r., Nr 22, poz. 169 z późn.zm)


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.ostroda.warmia.mazury.pl/
Zamknij