czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  ZŁÓŻ PISMO  Dla niesłyszących
 Jak załatwić sprawę w urzędzie
 Drukuj informację

Wydział: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Ogłoszono dnia: 2010-09-17 13:46:08 przez Sylwia Zambrzycka

Ubieganie się o mieszkanie z zasobów Gminy Miejskiej Ostróda

Termin załatwienia

Art. 11 ust 1 i 2 Uchwały Nr V/30/03 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 24.01.2003r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Ostróda oraz określenia kryteriów wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony oraz lokalu socjalnego.

Osoba kontaktowa

Inspektor ds. mieszkaniowych – Sylwia Zambrzycka

Miejsce załatwienia

Wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego przy ul. Mickiewicza 24, pokój nr 219, lub w Biurze Obsługi Interesanta, pokój nr 119 w godzinach pracy tj.
Od poniedziałku do piątku – 730 – 1530
lub przesłać pocztą na adres:
Urząd Miejski w Ostródzie
Ul. Mickiewicza 24
14-100 Ostróda

Telefon kontaktowy

89-642-94-61

Sposób załatwienia

1.        Wniosek o najem lokali na czas nieoznaczony i lokali socjalnych opiniowane są przez Miejską Komisję Mieszkaniową w terminie 14 dni od upływu terminu określonego w §11 pkt 1.
2.        Komisja przy opiniowaniu wniosków kieruje się zasadą racjonalnego wykorzystania zasobów mieszkaniowych gminy w relacji do wielkości i możliwości finansowych rodziny.
3.        sposobie zaopiniowania wniosku przez Komisję zainteresowane osoby zostaną poinformowane.
4.        Osoby, które spełniają kryteria do ubiegania się o mieszkanie z zasobów gminy a których wniosek o przydział danego lokalu został zaopiniowany negatywnie mogą ubiegać się ponownie o przydział kolejnego mieszkania przeznaczonego do wynajęcia zgłaszając ustną deklarację w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
5.        Podstawą zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony jak i na lokal socjalny jest wydane skierowanie przez Burmistrza Miasta.

Wymagane Dokumenty

Wniosek o przydział lokalu
 Podmiot udostępniający informację: ostroda_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Zambrzycka Data wytworzenia informacji: 0000-00-00 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Zambrzycka Data udostępnienia informacji: 2010-09-17 13:46:08
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Serwisu Artykuł był wyświetlony: 5051
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Serwisu Data aktualizacji informacji: 2014-07-02 13:19:47
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.ostroda.warmia.mazury.pl/
Zamknij