czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  ZŁÓŻ PISMO  Dla niesłyszących
 Jak załatwić sprawę w urzędzie
 Drukuj informację

Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich

Ogłoszono dnia: 2010-05-04 11:49:38 przez Długosz Izabela

Dokonanie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - wydanie zaświadczenia -zawieszenie i wznowienie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

Termin załatwienia

Nie dłużej niż 3 dni dla zaświadczenia,

Osoba kontaktowa

Wioletta Pietkiewicz, Ewa Wosiek

Miejsce załatwienia

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Ostródzie 14 – 100 ul. Adama Mickiewicza 24 pokój Nr 106 (parter)

Telefon kontaktowy

89 642-94-54, 89 642-94-55

Adres e-mail

ewid@um.ostroda.pl, wosiek@um.ostroda.pl

Sposób załatwienia

Wydaje się zaświadczenie o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub decyzję o odmowie zmiany wpisu.

Miejsce odbioru

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Ostródzie 14 – 100 ul. Adama Mickiewicza 24 pokój Nr 106(parter)

Wymagane Dokumenty

-          wniosek o dokonanie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
-      dowód osobisty do wglądu 
Zgłoszenie zmiany przedsiębiorca dokonuje na wnioskach CEIDG-1 wraz z załącznikami
 

Czas realizacji

Nie dłużej niż 3 dni dla zaświadczenia

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję / odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu/.
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

1.       Wnioski o zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej można składać w siedzibie Wydziału lub przesłać pocztą
2.       Odbiór zaświadczenia może być :
-          osobiście przez wnioskodawcę
-          za pośrednictwem poczty.
 O formie odbioru decyduje wnioskodawca.
3.       Przedsiębiorca jest zobowiązany zgłaszać wszelkie zmiany stanu faktycznego i prawnego dot. prowadzonej działalności gospodarczej, w ciągu 14 dni od powstania tych zmian.Organ ewidencyjny wydaje decyzję o odmowie zmiany wpisu do ewidencji jeżeli:
-          zgłoszenie zmiany dotyczy działalności gospodarczej nieobjętej przepisami ustawy,
-          zgłoszenie zmiany zawiera braki formalne , które mimo wezwania nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie,
-          prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania określonej w zgłoszeniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę.

Podstawa prawna

-       Ustawa z 2 lipca 2004 r. O swobodzie działalności gospodarczej /Dz.U. z 2015r . poz.584/
-          Ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej /Dz.U. z  2015, poz. 783/
 Podmiot udostępniający informację: ostroda_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Długosz Izabela Data wytworzenia informacji: 2010-05-04 11:27:31
Osoba, która odpowiada za treść: Długosz Izabela Data udostępnienia informacji: 2010-05-04 11:49:38
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Serwisu Artykuł był wyświetlony: 744
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Serwisu Data aktualizacji informacji: 2016-06-23 10:13:14
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.ostroda.warmia.mazury.pl/
Zamknij