czarnobiały0+1+2
 Strona główna Instrukcja BIP O Biuletynie Powiaty i gminy ZŁÓŻ PISMO Dla niesłyszących
 Poradnik dla interesanta - procedury załatwiania spraw
 • Wydział Spraw Obywatelskich rozwiń
 • Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej rozwiń
 • Wydział Oświaty i Spraw Społecznych rozwiń
  • Dyrektor/Kierownik:
   Bożena Ratajczyk
  • Siedziba:
   Urząd Miejski w Ostródzie ul. Mickiewicza 24
  • Zakres spraw i zadań do realizacji:

   1) nadzór działalności publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych, 
   2) prowadzenie spraw kadrowych i socjalnych pracowników oświaty, 
   3) nadzór i kontrola spełniania obowiązku nauki przez młodzież, 
   4) prowadzenie spraw z zakresu pomocy materialnej udzielanej uczniom i słuchaczom oraz dofinansowywania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, 
   5) nadzorowanie i koordynowanie spraw z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia, 
   6) nadzorowanie i koordynowanie spraw z zakresu pomocy społecznej, 
   7) nadzorowanie i koordynowanie spraw z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
   8) współpraca, koordynowanie i wspieranie działań ostródzkich organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego – między innymi za pośrednictwem Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych 

    10a. Do zakresu działania Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych należy w szczególności:
   1) współpraca z ostródzkimi organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, 
   2) koordynowanie działań komórek organizacyjnych Urzędu oraz Rady w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi, 
   3) przygotowywanie projektów umów i programów, w tym rocznych programów współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi
  • Telefon kontaktowy:
   89 642-94-08
  • Godziny urzędowania:
   7:30 - 15:30
  • Wyślij e-mail:
   Wyślij e-mail
 • Urząd Stanu Cywilnego rozwiń
 • Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej rozwiń
 • Wydział Finansowy rozwiń


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.ostroda.warmia.mazury.pl/
Zamknij