Mapa Serwisu

Menu Przedmiotowe
Program Rodzina 500
Urząd Miejski
      Dane podstawowe
      Statut Miasta
      Regulamin organizacyjny
      Struktura organizacyjna
      Burmistrz
      Zastępca Burmistrza
      Sekretarz
      Naczelnicy i kierownicy wydziałów
      Skarbnik
      Wydziały i stanowiska
           Wydział Organizacyjny
           Wydział Spraw Obywatelskich
           Wydział Finansowy
           Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
           Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
           Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień Publicznych
           Urząd Stanu Cywilnego
           Zespół Radców Prawnych
           Wydział Oświaty i Spraw Społecznych
           Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych
           Komenda Straży Miejskiej
           Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego
           Zespół Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
           Zespól Audytu Wewnętrznego i Kontroli
           Samodzielne Stanowisko ds. Sportu Turystyki i Promocji
           Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
           Administrator Bezpieczeństwa Informacji
           Zespół Rozwoju Lokalnego
      Kontakt
Rada Miejska
      Rada Miejska 2014-2018
           Skład Rady Miejskiej
                Bilińska Mirosława
                Bera Tadeusz
                Hoch Henryk
                Połoniewicz Zbigniew
                Borzuchowski Jarosław
                Brużdziak Tomasz
                Dudzin Jacek
                Gazda Waldemar
                Iwaniec Ryszard
                Krajewski Piotr
                Lesicki Zbigniew
                Liberacki Jan
                Majewska-Pawełko Agnieszka
                Monist Anna
                Podsiadło Tomasz
                Rutkiewicz Anna
                Sągol Dariusz
                Skaskiewicz Marek
                Taciak Grzegorz
                Wasilewski Bartłomiej
                Wawrzyński Cezary
           Tryb pracy Rady Miejskiej
           Przyjęcia interesantów
           Dyżury radnych
           Informacja o sesjach Rady Miejskiej
           Kluby Radnych
           Protokoły z sesji Rady Miejskiej
           Komisje Rady Miejskiej
           Informacje o posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej
           Stanowisko Rady Miejskiej
      Rada Miejska 2010-2014
           Tryb pracy
           Dyżury Radnych
           Informacje o Sesjach Rady Miejskiej
           Stanowisko Rady Miejskiej
           Kluby Radnych
           Protokoły z sesji Rady Miejskiej
           Komisje - informacje o posiedzeniach
      Skład Rady
      Oświadczenia majątkowe
Jednostki organizacyjne i pomocnicze
      Jednostki pomocnicze
           Osiedle Drwęckie
           Osiedle Centrum
           Osiedle Wzgórze Św. Franciszka z Asyżu
           Osiedle Plebiscytowe
           Osiedle Grunwaldzkie
      Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
           ZARZADZENIA POKL
                2010 rok
                2011 rok
                2012 rok
                2013 rok
           Aktualności
           Zarządzenia Dyrektora MOPS
                2010 rok
                2011 rok
                2012 rok
                2013 rok
                2014 rok
           Przetargi
Szkoły i przedszkola miejskie
Awans zawodowy nauczycieli - informacje
Akty prawne
      Uchwały Rady Miejskiej
           Uchwały 2009 rok
           Uchwały 2008 rok
           Uchwały 2007 rok
           Uchwały 2006 rok
           Uchwały 2005 rok
           Uchwały 2004 rok
           Uchwały 2003 rok
      Zarządzenia Burmistrza
           Zarządzenia 2009 rok
           Zarządzenia 2008 rok
           Zarządzenia 2007 rok
           Zarządzenia 2006 rok
           Zarządzenia 2005 rok
           Zarządzenia 2004 rok
           Zarządzenia 2003 rok
      Dzienniki Ustaw
      Monitor Polski
      Dzienniki Urzędowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Konsultacje społeczne
Podatki i opłaty
      Podatki i opłaty w roku 2016
      Podatki i opłaty w roku 2015
      Podatki i opłaty w roku 2014
      Podatki i opłaty w roku 2013
      Podatki i opłaty w roku 2012
      Podatki i opłaty w roku 2011
      Podatki i opłaty w roku 2010
Aktualności i informacje
      Aktualności i informacje
      Informacja o umorzeniach zaległości podatkowych
      Wolne lokale mieszkalne
Budżet
      2016
           Sprawozdania z wykonania budżetu
      2015
           Sprawozdania z wykonania budżetu
      2014
           Sprawozdania z wykonania budżetu
      2013
           Sprawozdania z wykonania budżetu
      2012
           Sprawozdania z wykonania budżetu
      2011
           Sprawozdania z wykonania budżetu
      2010
           Sprawozdania z wykonania budżetu
      Sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 r.
      Budżet Związku Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego
Opinie RIO
Obligacje komunalne
Poradnik dla interesanta - procedury załatwiania spraw
      Elektroniczna skrzynka podawcza
Petycje
Zgromadzenia publiczne i imprezy masowe
      Zgromadzenia publiczne
           2015 rok
           2016 rok
      Imprezy masowe
Dla niesłyszących
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
Zamówienia publiczne
      Zamówienia publiczne aktualne
      Wyniki zamówień publicznych
      Wyniki innych postępowan
           Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy
           Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
      Zapytania ofetowe poza ustawą PZP
      Wybór najkorzystniejszej oferty
      Zamówienia z wolnej ręki
      OBLIGACJE KOMUNALNE
Sprawozdania z zamówień udzielonych na podstawie art. 4 pkt 8
      2014 rok
      2015 rok
      2016 rok
Polityka społeczna
Stypendia i dofinansowania dla uczniów
Ochrona środowiska
      System informacji o środowisku
      Decyzje środowiskowe
      Program Ochrony Środowiska
      Gospodarka odpadami
      Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Gospodarka nieruchomościami - przetargi, wykazy nieruchomości, lokale do sprzedaży
      przetargi - sprzedaż nieruchomości
      przetargi - rozstrzygnięcia
      Wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży
      Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
      Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
      Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy - obwieszczenia
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Mienie komunalne
Karta Dużej Rodziny
      OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY
      OSTRÓDZKA KARTA DUŻEJ RODZINY
           WYKAZ PARTNERÓW OSTRÓDZKIEJ KARTY DUŻEJ RODZINY
Strategie, raporty, opracowania,regulaminy
      Strategia Rozwoju Miasta Ostróda 2015-2025
      Strategia Rozwoju Miasta 2006-2016
      Wieloletni Plan Inwestycyjny
      Lokalny Program Rewitalizacji Miasta
      Sprawozdanie z realizacji Polityki Oświatowej
      Regulaminy
      Sprawozdania
      Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałanie Narkomanii
      Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2016-2025
      Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego
Inwestycje dofinansowane ze środków UE
      Ankieta satysfakcji klienta
Audyt
      Plany roczne
      Sprawozdania z planów
Organizacje pozarządowe
      Aktualności
      Formularze
      Konkursy ofert na realizację zadań publicznych
           2016
                Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert
           2015
                Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert
           2014
                Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert
           2013
                Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert
           2012
                Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert
           2011
                Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert
           2010
                Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert
      Prawo
           zasady współpracy
           ustawy
           rozporządzenia
      Baza organizacji pozarządowych
      Przydatne linki
      Konsultacje aktów prawa miejscowego
Konkursy ofert na realizację zadań publicznych
Ostródzka Rada Organizacji Pozarządowych
Sprawozdania z realizacji Programów Współpracy z organizacjami pozarządowymi
      2009 rok
      2010 rok
      2011 rok
      2012 rok
      2013 rok
      2014 rok
      2015 rok
Oświadczenia majątkowe
      Oświadczenia majątkowe rok 2016
           WŁADZE MIASTA I PRACOWNICY URZĘDU
           DYREKTORZY I PRACOWNICY JEDNOSTEK PODLEGŁYCH
           RADNI RADY MIEJSKIEJ
      Oświadczenia majątkowe rok 2015
           WŁADZE MIASTA I PRACOWNICY URZĘDU
           DYREKTORZY I PRACOWNICY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
           RADNI RADY MIEJSKIEJ
      Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
           Władze Miasta i Naczelnicy na dzień 31.12.2014 r.
           Władze Miasta i Naczelnicy Wydziałów
           Radni Rady Miejskiej na dzień 31.12.2014 r.
           Radni Rady Miejskiej - początek kadencji
           Radni Rady Miejskiej - koniec kadencji
           Dyrektorzy jednostek podległych
      Oświadczenia majątkowe za 2013 rok
           Władze Miasta i Naczelnicy Wydziałów
           Radni Rady Miejskiej
           Dyrektorzy jednostek podległych
      Oświadczenia majątkowe za 2012 rok
           Władze Miasta i Naczelnicy Wydziałów
           Radni Rady Miejskiej
           Dyrektorzy jednostek podległych
      Oświadczenia majątkowe za 2011 rok
           Władze Miasta i Naczelnicy Wydziałów
           Radni Rady Miejskiej
           Dyrektorzy jednostek podległych
      Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
           Władze Miasta i Naczelnicy Wydziałów
           Radni Rady Miejskiej
           Dyrektorzy jednostek podległych
      Oświadczenia majątkowe radnych początek kadencji 2010r. - 2014r.
      Oświadczenia majątkowe radnych za 2010r. - koniec kadencji
      Oświadczenia majątkowe za rok 2009
           Władze Miasta i Kierownicy Wydziałów
           Rada Miejska
           Dyrektorzy jednostek podleglych
      Oświadczenia majątkowe za rok 2008
      Oświadczenia majątkowe za rok 2007
      Oświadczenia majątkowe za rok 2005
      Oświadczenia majątkowe za rok 2006
      Oświadczenia majątkowe za rok 2004
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy
ISO 9001
Wybory i referenda
      WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014 ROK
      WYBORY SAMORZĄDOWE 2014-2018
      WYBORY PREZYDENCKIE 2015 R
      WYBORY SAMORZĄDOWE 2010 ROKU
      WYBORY ŁAWNIKÓW NA LATA 2016-2019
      REFERENDUM 2015
      WYBORY DO SEJMU I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2015 ROK .
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Informacje nieudostępniane
Rejestr instytucji kultury
Spis powszechny 2011r.
Herb
Uchwały Związku Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego
      2015 rok
      2013 rok
      2012 rok
      2011 rok
Honorowi Obywatele Ostródy
Oferty Inwestycyjne
Strona główna
Strona Główna