Sprawozdanie z wykonania budżetu za III półrocze 2011 rok

Ogłoszono: 2011-10-21 09:34:07 przez Redaktor Serwisu

Sprawozdanie z wykonania budżetu za III półrocze 2011 rok
 1. Rb-ZN - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych
 2. Rb-ZN - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych
 3. Rb-ZN - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych
 4.  Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za III kwartał roku 2011
 5.  Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za III kwartał roku 2011
 6.  Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za III kwartał roku 2011
 7.  Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za III kwartał roku 2011
 8.  Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za III kwartał roku 2011
 9.  Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za III kwartał roku 2011
 10. Rb-27ZZ - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do końca III kwartału roku 2011
 11. Rb-27S miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst
 12.  Rb-28S- Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
 13.  Rb-N - Kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktów finansowych
 14.  Rb-NDS - Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2011 roku
 15.  Rb-Z- Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
 Podmiot udostępniający informację: ostroda_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Gergola Halina Data wytworzenia informacji: 2011-10-21 09:15:45
Osoba, która odpowiada za treść: Gergola Halina Data udostępnienia informacji: 2011-10-21 09:34:07
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Serwisu Artykuł był wyświetlony: 2120
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Serwisu Data aktualizacji informacji: 2011-10-21 09:46:29
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »