Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2011 rok

Ogłoszono: 2011-09-14 08:42:32 przez Redaktor Serwisu

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2011 rok
 1. Rb-ZN - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych
 2. Rb-ZN - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych
 3. Rb-ZN - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych
 4.  Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za II kwartał roku 2011
 5.  Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za II kwartał roku 2011
 6.  Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za II kwartał roku 2011
 7.  Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za II kwartał roku 2011
 8.  Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za II kwartał roku 2011
 9.  Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za II kwartał roku 2011
 10. Rb-27ZZ - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do końca II kwartału roku 2011
 11. Rb-27S miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst
 12.  Rb-28S- Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
 13. Rb -34 S - półroczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o fiannsach publicznych za okres od  od początku roku do końca II kwartału roku 2011
 14.  Rb-N - Kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktów finansowych
 15.  Rb-NDS - Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2011 roku
 16.  Rb-Z- Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji 
Zarządzenie Nr 127/2011 w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ostródy za I półrocze 2011 roku.
 Podmiot udostępniający informację: ostroda_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Gergola Halina Data wytworzenia informacji: 2011-09-14 08:42:27
Osoba, która odpowiada za treść: Gergola Halina Data udostępnienia informacji: 2011-09-14 08:42:32
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Serwisu Artykuł był wyświetlony: 2017
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Serwisu Data aktualizacji informacji: 2013-07-24 11:58:04
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »