Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Ogłoszono: 2011-02-08 08:55:54 przez Redaktor Serwisu

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych Izabela Długosz 89-642-94-29 ewid@um.ostroda.pl
Prosimy traktować adresy e-mail jako medium pomocnicze, ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami elektroniczna skrzynka podawcza (ESP) jest jedynym środkiem komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem którego można składać pisma w postępowaniu administracyjnym, zgodnie z Ustawą z dnia 12.02.2012 o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. nr 40, poz.230)
Do zakresu działania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy w szczególności:
1) koordynowanie funkcjonowania Pionu Ochrony, w tym nadzór merytoryczny i zapewnianie bezpieczeństwa teleinformatycznego, ochrony systemów i sieci teleinformatycznych,
2) egzekwowanie i kontrola przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych,
3) zapewnianie ochrony informacji niejawnych, w tym ich ochrony fizycznej,
4) opracowywanie i nadzorowanie realizacji planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie,
5) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.
 Podmiot udostępniający informację: ostroda_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Kubacka Dorota Data wytworzenia informacji: 2011-02-08 08:55:41
Osoba, która odpowiada za treść: Kubacka Dorota Data udostępnienia informacji: 2011-02-08 08:55:54
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Serwisu Artykuł był wyświetlony: 2201
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Serwisu Data aktualizacji informacji: 2015-03-18 13:23:05
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »