Sprawozdania z wykonania budżetu - grudzień 2010

Ogłoszono: 2011-02-10 08:52:54 przez Redaktor Serwisu

 1. Rb-27S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst
 2. Rb-27S (2) miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst
 3. Rb-28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst
 4. Rb-28S (2) miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst
 5. Rb-30 (1) półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych
 6. Rb-30 (2) półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych
 7. Rb-30 (3) półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych
 8. Rb-34 (1) kwartalne sprawozdania z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych
 9. Rb-34 (2) kwartalne sprawozdania z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych
 10. Rb-34 (3) kwartalne sprawozdania z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych
 11. Rb-34 (4) kwartalne sprawozdania z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych
 12. Rb-ZN (1) - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych
 13. Rb-ZN (2) - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych
 14. Rb-ZN (3) - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych
 15. Rb-27ZZ - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do końca I kwartału roku 2010
 16. Rb-50 (1)- Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za IV kwartał roku 2010
 17. Rb-50 (2)- Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za IV kwartał roku 2010
 18. Rb-50 (3)- Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za IV kwartał roku 2010
 19. Rb-50 (4)- Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za IV kwartał roku 2010
 20. Rb-50 (5)- Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za IV kwartał roku 2010
 21. Rb-50 (6)- Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za IV kwartał roku 2010
 22. Rb-PDP - Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych
 23. Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jst
 24. Rb-UN - Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papiuerów wartościowych wg wartości księgowej.
 25. Rb-UZ - Roczne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych
 26. Rb-N - Kwartalne sprawozdania o stanie należności oeraz wybranych aktów finansowych
 27. Rb-NDS - Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst..
 28. Rb-Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
 Podmiot udostępniający informację: ostroda_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Gergola Halina Data wytworzenia informacji: 2011-02-10 08:52:30
Osoba, która odpowiada za treść: Gergola Halina Data udostępnienia informacji: 2011-02-10 08:52:54
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Serwisu Artykuł był wyświetlony: 2391
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Serwisu Data aktualizacji informacji: 2011-03-02 10:15:14
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »