czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  ZŁÓŻ PISMO  Dla niesłyszących
 Zarządzenia Burmistrza
 Drukuj informację

451/2009

Status: Obowiązujący

Sesja: 2009

Kadencja: II kadencja

Data wejścia w życie: 2009-12-31

Data podpisania: 2009-12-31

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2009-12-31

Ogłoszono dnia: 2010-01-13 15:22:06 przez Halina Gergola

Temat

Zmiany w budżecie miasta Ostródy na 2009 rok.

Na podstawie

Na podstawie art.188 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

Treść

Zarządzenie Nr 451/2009 
Burmistrza Miasta Ostródy
 z dnia 31 grudnia 2009 roku
 
w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2009 rok.
 
Na podstawie art.188 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) postanawiam co następuje:
§ 1
1.       Zwiększyć plan dochodów o kwotę 370 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2.       Plan dochodów po zmianie wynosi 74.411.485,66 zł, w tym :
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 11.534.103,43 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
§ 2
1.       Zwiększyć plan wydatków o kwotę 370 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2.       Plan wydatków po zmianie wynosi 84.154.129,66 zł, w tym :
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 11.534.103,43 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
§ 3
Powyższe zmiany wynikają z decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FB/241/2009 z dnia 24 grudnia 2009 roku.
§ 4
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
 Podmiot udostępniający informację: ostroda_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Halina Gergola Data wytworzenia informacji: 2010-01-13 15:12:02
Osoba, która odpowiada za treść: Halina Gergola Data udostępnienia informacji: 2010-01-13 15:22:06
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Serwisu Artykuł był wyświetlony: 569
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Serwisu Data aktualizacji informacji: 2010-01-14 10:31:49
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.ostroda.warmia.mazury.pl/
Zamknij