czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  ZŁÓŻ PISMO  Dla niesłyszących
 Uchwały Rady Miejskiej
 Drukuj informację

286/2010

Status: Obowiązujący

Sesja: 2010

Kadencja: II kadencja

Data wejścia w życie: 2010-02-19

Data podpisania: 2010-02-19

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2010-02-19

Ogłoszono dnia: 2010-02-24 13:12:31 przez Halina Gergola

Temat

Uchwała Nr L/286/2010 Rady Miejskiej W Ostródzie z dnia 19 lutego 2010 roku w sprawie: zmian w budżecie miasta Ostródy na 2010 rok zmian w budżecie miasta Ostródy na 2010 rok

Zmienia

283/2010

Na podstawie

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240

Treść

Uchwała Nr L/286/2010
 Rady Miejskiej W Ostródzie
 z dnia 19 lutego 2010 roku 
w sprawie: zmian w budżecie miasta Ostródy na 2010 rok 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240)
Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1
1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 158.460 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów po zmianie wynosi 105.822.826 zł, w tym:
1) dochody bieżące 68.534.080 zł, dochody majątkowe 37.288.746  
 § 2
1.       Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 158.460 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2.       Plan wydatków po zmianie wynosi 124.032.065 , w tym:
1)       wydatki inwestycyjne na 2010 r. w wysokości - 54.334.314 zł, na 2011r.- 48.215.274 zł, na 2012r. – 13.709.142 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2)       wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości - 47.622.336 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
3)       dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych w wysokości 4.773.232 zł, w tym: ZKM – 923.000 zł, MABK – 2.000.000 zł, przedszkola – 1.850.232 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 3
 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.  
 § 4
Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 18.209.239 zł będą przychody pochodzące z kredytów .
 § 5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.
 § 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu
 Podmiot udostępniający informację: ostroda_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Halina Gergola Data wytworzenia informacji: 2010-02-24 12:44:31
Osoba, która odpowiada za treść: Halina Gergola Data udostępnienia informacji: 2010-02-24 13:12:31
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Serwisu Artykuł był wyświetlony: 584
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Serwisu Data aktualizacji informacji: 2010-03-17 15:25:28
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.ostroda.warmia.mazury.pl/
Zamknij